Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11402/R

Business name: 
Rami - RM, s.r.o.
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
Registered seat: 
Prejtská 46
Dubnica nad Váhom
  (from: 06/29/2001 until: 02/15/2011)
C I 57/132
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 03/08/1999 until: 06/28/2001)
Identification number (IČO): 
36 307 246
  (from: 03/08/1999)
Date of entry: 
03/08/1999
  (from: 03/08/1999)
Person dissolved from: 
25.1.2011
  (from: 02/16/2011)
Date of deletion: 
02/16/2011
  (from: 02/16/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/16/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
maloobchod mimo predajne okrem koncesovaných živností a drahých kovov
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
výroba iného výrobkov z dreva
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
leasing spojený s financovaním
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
podnikateľské poradenstvo mimo činností ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
zváranie a montovanie oceľových konštrukcií
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
kovoobrábanie
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
zámočníctvo
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba vrchného ošatenia
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba gumárenských a plastikárskych výrobkov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba káblov a vodičov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
predaj na trhoch
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
kultúrne činnosti
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
upratovacie práce
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
baliace činnosti
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
čistenie budov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba a oprava bicyklov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
maľovanie lakovanie a sklenárske práce
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba keramických výrobkov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba vlákniny, papiera a lepenky
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba obuvi
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
výroba nití
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
Partners: 
Miroslav Macko
Štúrova 20/193
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 03/08/1999 until: 06/28/2001)
Jaromír Trokan
142
Dolná Poruba
Slovak Republic
  (from: 06/29/2001 until: 02/15/2011)
Contribution of each member: 
Miroslav Macko
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/1999 until: 06/28/2001)
Jaromír Trokan
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/29/2001 until: 02/15/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
Miroslav Macko
Štúrova 20/193
Nová Dubnica
  (from: 03/08/1999 until: 06/28/2001)
Jaromír Trokan
142
Dolná Poruba
  (from: 06/29/2001 until: 04/29/2005)
Jaromír Trokan
142
Dolná Poruba
From: 04/23/2001
  (from: 04/30/2005 until: 02/15/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/30/2005 until: 02/15/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/292/2009-23 zo dňa 06.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2011, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Rami - RM, s.r.o., so sídlom Prejtská 46, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO : 36 307 246, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 11402/R.
  (from: 02/16/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.2.1999 podľa § 105 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok č.1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 61/99, NZ 71/99 zo dňa 23.2.1999.
  (from: 03/08/1999 until: 02/15/2011)
Dodatok č. 2 vo forme notárskej zápisnice N 441/99, NZ 425/99 zo dňa 29.11.1999.
  (from: 12/03/1999 until: 02/15/2011)
Dodatok č.3 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice dňa 25.4.2001 pod č. N 176/2001, NZ 176/2001.
  (from: 06/29/2001 until: 02/15/2011)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person