Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11139/T

Business name: 
Morion, spol. s r.o.
  (from: 03/27/1996 until: 03/28/2013)
Registered seat: 
49
Dlhá 919 01
  (from: 06/26/2003 until: 03/28/2013)
Identification number (IČO): 
35 674 059
  (from: 03/27/1996)
Date of entry: 
03/27/1996
  (from: 03/27/1996)
Person dissolved from: 
28.4.2012
  (from: 03/29/2013)
Date of deletion: 
03/29/2013
  (from: 03/29/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/29/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/1996)
Capital: 
6 638,783778 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 03/28/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Okresného súdu v Trnave zo dňa 02.04.2012, č. k.: 25 K 13/2010-724, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2012 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006.
  (from: 03/29/2013)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person