Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  76/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Astra
  (from: 08/01/1991)
Registered seat: 
Zalužická 13
Bratislava 821 01
  (from: 07/12/2011)
Zalužická 13
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (from: 08/01/1991 until: 07/11/2011)
Identification number (IČO): 
17 319 421
  (from: 08/01/1991)
Date of entry: 
08/01/1991
  (from: 08/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1991)
Objects of the company: 
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 07/12/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/12/2011)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/12/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/12/2011)
Družstvo zabezpečuje pre svojích členov podľa ich požiadavky:
  (from: 08/01/1991 until: 07/11/2011)
pridelovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovaných domoch
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu vlastných bytových domov a podľa potreby aj výstavbu nových družstevných bytov a domov
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním členom družstva a iným fyzickým i právnickým osobám
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
ochranu záujmov svojich členov a starostlivosť o družstevný bytový fond, za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy SR a príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy, prípadne so záujmovými združeniami občanov.
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva prenajíma dohodou o dočasnom užívaní bytu uvoľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome.
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Činnosť orgánov a pracovníkov družstva je financovaná z príspevkov jeho členov v rozsahu stanovenom členskou schôdzou a z príjmov z vlastnej činnosti.
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome podľa rozhodnutia orgánov družstva
  (from: 05/20/1993 until: 07/11/2011)
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu domu a podľa potreby výstavbu nových družstevných bytov
  (from: 05/20/1993 until: 07/11/2011)
uzatvára zmluvy s organizáciami poskytujúce služby spojené s bývaním svojich členov
  (from: 05/20/1993 until: 07/11/2011)
sprostredkuváva prenájom nebytových priestorov
  (from: 05/20/1993 until: 07/11/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1993)
Managing board
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Ing. Karol Barus - podpredseda
Zálužická 11
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 10/19/2005)
Ing. Karol Barus - podpredseda
Zálužická 11
Bratislava
Until: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 10/19/2005)
Radovan Bros - Member of the Board of Directors
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 01/07/2015)
Radovan Bros - Member of the Board of Directors
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2014 Until: 01/01/2015
  (from: 01/08/2015 until: 01/07/2015)
Radovan Bros - predseda predstavenstva
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/08/2015 until: 03/16/2018)
Radovan Bros - predseda predstavenstva
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2015 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Tomáš Cehlár - predseda predstavenstva
Zálužičká 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 01/07/2015)
Mgr. Tomáš Cehlár - predseda predstavenstva
Zálužičká 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2014 Until: 01/01/2015
  (from: 01/08/2015 until: 01/07/2015)
Juraj Čaraba
Zálužnícka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Juraj Čaraba
Zálužnícka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Milan Dallemule - člen predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 11/29/2013)
Milan Dallemule - člen predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 11/29/2013)
Milan Dallemule - predseda
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 12/31/2009)
Milan Dallemule - predseda
Zálužická 13
Bratislava
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
PhDr. Miroslav Ďurech - člen
Zálužická 15
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 10/19/2005)
PhDr. Miroslav Ďurech - člen
Zálužická 15
Bratislava
Until: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 10/19/2005)
Gabriel Fábry - Member of the Board of Directors
Listová 1
Bratislava 821 05
From: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 03/16/2018)
Gabriel Fábry - Member of the Board of Directors
Listová 1
Bratislava 821 05
From: 01/01/2014 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Ing. Ľubor Faktor - člen predstavenstva
Zálužická 9
Bratislava 821 01
From: 06/29/2011
  (from: 07/12/2011 until: 11/29/2013)
Ing. Ľubor Faktor - člen predstavenstva
Zálužická 9
Bratislava 821 01
From: 06/29/2011 Until: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 11/29/2013)
Ing. Milan Foltýn - člen
Zálužická 9
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Ing. Ivan Lichner , PhD. - Member of the Board of Directors
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/08/2015 until: 03/16/2018)
Ing. Ivan Lichner , PhD. - Member of the Board of Directors
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2015 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Alexander Rjachovský
Zálužnícka 11
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Alexander Rjachovský
Zálužnícka 11
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Brigita Ročáková
Zálužníkcka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Ing. Brigita Ročáková
Zálužníkcka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Brigita Ročáková - člen predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/16/2018)
Ing. Brigita Ročáková - člen predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Peter Stratov - člen
Zálužická 15
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Peter Stratov - člen
Zálužická 15
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 10/19/2005)
Peter Stratov - člen
Zálužická 15
Bratislava
Until: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 10/19/2005)
Mária Suchánková - člen
Zálužická 11
Bratislava
  (from: 05/20/1993 until: 10/19/2005)
Mária Suchánková - člen
Zálužická 11
Bratislava
Until: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 10/19/2005)
Mária Suchánová - člen
Zalužická 9
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Dominik Svítek - podpredseda
Zálužická 11
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Peter Šimo
Zálužnícka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Peter Šimo
Zálužnícka 13
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Peter Šimo - podpredseda predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/16/2018)
Peter Šimo - podpredseda predstavenstva
Zálužická 13
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 09/01/2017
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Martin Urbančok - člen predstavenstva
Zálužická 15
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 07/11/2011)
Mgr. Martin Urbančok - člen predstavenstva
Zálužická 15
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 06/29/2011
  (from: 07/12/2011 until: 07/11/2011)
Ing. Marian Zváč - predseda predstavenstva
Seberíniho 17
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 11/29/2013)
Ing. Marian Zváč - predseda predstavenstva
Seberíniho 17
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 01/01/2014
  (from: 11/30/2013 until: 11/29/2013)
Ing. Veronika Machavová - Chairman of the Board of Directors
Zálužická 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018 Until: 08/20/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Ján Bakoš - Member of the Board of Directors
Zálužická 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018 Until: 08/20/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Brigita Ročáková - Member of the Board of Directors
Zálužická 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018 Until: 08/20/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Mgr. Maroš Sopko-Zima - Member of the Board of Directors
T. Vansovej 1167/1
Revúca 050 01
From: 02/01/2018 Until: 08/20/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Ivan Lichner , PhD. - podpredseda predstavenstva
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 02/01/2018 Until: 08/20/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Veronika Machavová - Chairman of the Board of Directors
Zálužická 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 01/15/2020)
Ing. Ivan Lichner , PhD. - podpredseda predstavenstva
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 01/15/2020)
Ing. Ján Bakoš - Member of the Board of Directors
Zálužická 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 01/15/2020)
Ing. Brigita Ročáková - Member of the Board of Directors
Zálužická 13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 01/15/2020)
Mgr. Maroš Sopko-Zima - Member of the Board of Directors
T. Vansovej 1167/1
Revúca 050 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 01/15/2020)
Acting: 
Predstavenstvo koná navonok prostredníctvom predsedu. Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 01/08/2015)
Predstavenstvo koná navonok prostredníctvom predsedu. Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 11/30/2013 until: 01/07/2015)
Predstavenstvo koná navonok prostredníctvom predsedu. Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 07/12/2011 until: 11/29/2013)
Predstavenstvo jedná navonok prostredníctvom predsedu, ktorý podpisuje všetky zmluvy, dohody a platné úkony za predstavenstvo. V jeho dlhodobejšej neprítomnosti podpisuje zaňho podpredseda.
  (from: 10/20/2005 until: 07/11/2011)
Predstavenstvo jedná navonok prostredníctvom predsedu, ktorý podpisuje všetky zmluvy, dohody a platné úkony za družstvo. V jeho dlhodobejšej neprítomnosti podpisuje zaňho podpredseda. predseda: Milan Dallemula, podpredseda: Ing.Karol Barus, člen: Mária Suchánková
  (from: 05/20/1993 until: 10/19/2005)
Za družstvo podpisuje: predseda: Milan Dallemule, člen: Dominik Svitek, člen: Mária Suchánová.
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Marek Olejka
Zálužická 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018)
Jakub Suchý
Zálužická 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018)
PhDr. Ivan Lesák
Zálužická 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018)
Ing. Ingrid Horňáková
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Ing. Ingrid Horňáková
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
PhDr. Ivan Lesák
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
PhDr. Ivan Lesák
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Mgr. Martin Urbančok
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005
  (from: 10/20/2005 until: 12/31/2009)
Mgr. Martin Urbančok
Zálužnícka 15
Bratislava 821 01
From: 05/26/2005 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Vladimír Trnka
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Marek Olejka
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Marek Olejka
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/16/2018)
Ing. Róbert Rozboril
Zálužická 15
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010 Until: 02/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Ing. Vladimír Trnka
Zálužická 11
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/16/2018)
Ing. Róbert Rozboril
Zálužická 15
Bratislava 821 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/16/2018)
Registered capital: 
1 700 EUR
  (from: 01/01/2010)
50 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 12/31/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 01/01/2010)
500 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 12/31/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 14.6.1991 podľa § 3 Zák.č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve a podľa § 49 ods. 3 veta 3. Stary spis: Dr 1796 V zmysle § 765 Zák.č.513/91 Zb., v súlade so Zák.č.42/92 Zb. Stavebné bytové družstvo Astra prispôsobilo svoje právne formy Obchodnému zákonníku. Stanovy družstva boli odsúhlasené členskou schôdzou dňa 16.12.1992. Stary spis: Dr 1796
  (from: 05/20/1993)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 26.5.2005.
  (from: 10/20/2005)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 25.06.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.09.2009.
  (from: 01/01/2010)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 29.06.2011.
  (from: 07/12/2011)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia členskej schôdze družstva zo dňa 13.11.2013.
  (from: 11/30/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 03.12.2014.
  (from: 01/08/2015)
Základné imanie: Členovia družstva prispievajú na úhradu vzniknutých strát do výšky zostatkovej hodnoty členského podielu najmenej 3.000,- Kčs. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 14.6.1991 podľa § 3 Zák.č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve a podľa § 49 ods. 3 veta 3. Stary spis: Dr 1796
  (from: 08/01/1991 until: 05/19/1993)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person