Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10184/R

Business name: 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
  (from: 07/09/1999)
Registered seat: 
Dolný Šianec 1013/1
Trenčín 911 48
  (from: 07/09/1999)
Identification number (IČO): 
36 308 862
  (from: 07/09/1999)
Date of entry: 
07/09/1999
  (from: 07/09/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/1999)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/09/1999)
stavebníctvo - vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 07/09/1999)
poskytovanie software
  (from: 07/09/1999)
dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
  (from: 07/09/1999)
podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania
  (from: 07/09/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/09/1999)
maloobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 07/09/1999)
veľkoobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 07/09/1999)
reprografické práce
  (from: 07/09/1999)
prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 07/09/1999)
odborné kurzy a semináre v oblasti investičnej výstavby a projektovania
  (from: 07/09/1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 07/09/1999)
projektovanie stavieb - Pozemné stavby
  (from: 07/09/1999)
projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb
  (from: 07/09/1999)
projektovanie stavieb - Technologické zariadenie stavieb
  (from: 07/09/1999)
stavebný dozor v odbore pozemné stavby
  (from: 07/09/1999)
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 07/09/1999)
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  (from: 07/09/1999)
poradenské služby v oblasti stavebníctva
  (from: 07/09/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 03/29/2004)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkovaním nehnuteľností
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - inžinierske stavby
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - komplexné priemyselné stavby
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - statika stavieb
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - požiarna ochrana
  (from: 03/29/2004)
rozpočtové a kalkulačné práce pre projektovú dokumentáciu
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovacie a klimatizačné zariadenia
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenia a inštalácie
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete (plynovody), - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika - vnútorný rozovd plynu, technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
  (from: 03/29/2004)
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia
  (from: 03/29/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru v odbore inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 03/29/2004)
stavebný dozor v kategórii inžinierske stavby, odbor komplexné priemyselné stavby
  (from: 03/29/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/08/2011)
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: projektovanie technologických zariadení a stavieb na úpravu vyhradených a nevyhradených nerastov a keramických surovín
  (from: 03/04/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/04/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/1999)
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš - predseda
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 08/15/2015
  (from: 08/18/2015)
Ing. Eduard Krištof - člen
861
Soblahov 913 38
From: 08/15/2015
  (from: 08/18/2015)
Ing. Henrich Pavlík - člen
Velčice 504
Chocholná - Velčice 913 04
From: 08/15/2015
  (from: 08/18/2015)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje samostatne a ostatní členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 07/30/2009)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 07/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Stockholder: 
REALESTATE Trenčín, s.r.o.
Soblahovská 7040
Trenčín 911 01
  (from: 07/30/2009)
Supervisory board: 
Daniela Mikulášová
Soblahovská 2018/14
Trenčín 911 01
From: 08/15/2015
  (from: 07/25/2019)
Ing. Miloš Bero
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
From: 08/01/2015
  (from: 03/04/2017)
Ing.arch. Igor Lampart
Slnečné nám. 1383/19
Trenčín 911 01
From: 02/05/2019
  (from: 02/08/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 69/99, NZ 60/99 spísanej dňa 22.2.1999 a rozhodnutím zakladateľa, jednorázovo, §§ 172, 175 a prijatím Stanov.
  (from: 07/09/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.12.1999 (notárska zápisnica č. N 630/99, Nz 599/99 zo dňa 20.12.1999 v znení jej oprávného písomného vyhotovenia) schválilo zmenu Stanov a.s. (dodatok č. 1 k Stanovám a.s.).
  (from: 10/17/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 (notárska zápisnica N 739/2002, NZ 725/2002 zo dňa 27.12.2002) schválilo zmeny stanov - dodatok č. 2, ktorými boli zosúladené stanovy so zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 04/15/2003)
Rozhodnutím jediného akcionára dňa 19.12.2003 (N 766/2003, NZ 124889/2003) bol schválený Dodatok č. 3 k Stanovám, ktorým sa rozšíril predmet činnosti spoločnosti.
  (from: 03/29/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person