Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10016/R

Business name: 
Progres - družstvo
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Registered seat: 
Nám. sv. Anny 19
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Identification number (IČO): 
00 597 970
  (from: 04/16/1999)
Date of entry: 
09/01/1989
  (from: 04/16/1999)
Date of deletion: 
10/19/1999
  (from: 12/22/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/22/2016)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/16/1999)
Objects of the company: 
výroba v stavebnej činnosti a to HSV: výstavba menších investičných celkov pre socialistické organizácie a súkromníkov, výstavba vlastných investičných celkov, práce asanačné, výkopné a práce zlepšujúce ekológiu
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
výroba v stavebnej činnosti a to PSV: práce elektroinštalačné, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, odstraňovanie revíznych závad, práce vodo a plynoinštalačné, revízie plynoinštalácií a odstraňovanie závad, práce stavebnostolárske, obkladačské i drevoobkladačské, práce klampiarske, podlahárske a práce maliarsko natieračské a písmomaliarske + opravy striech a fasád, modernizovanie bytového fondu
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
výroba počítačových programov a všetky práce v tejto oblasti komerčne využiteľné
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
výstavba vlastných hotelových zariadení a ich prevádzkovanie
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
služby budeme poskytovať v oboroch HSV a PSV a to všetky činnosti, čo plánujeme pre socialistické organizácie
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
prevádzanie športovo-rehabilitačných služieb a kozmetických služieb pre obyvateľstvo ako: sauna, škótske striky, perličkové kúpele, masáže, jógové cvičenia, kozmetický salón, kaderníctvo
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
šitie a predaj odevov z kože a textilu
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
vydavateľské oprávnenie na vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
sprostredkovanie a predaj diel výtvarných umení
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
opravy a revízne služby zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
obchodná činnosť
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
predaj potravín a doplnkového tovaru
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Ing. Štefan Doktor
Kalinčiakova 4
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Ing. Pavol Horal
Soblahovská 14
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Ing. Ladislav Feranec
Soblahovská 14
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
RNDr. Anton Porubän
ul.gen. Svobodu 9
Trenčín
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Acting: 
Za družstvo budú podpisovať Ing.Doktor Štefan predseda družstva a Ing.Pavol Horal - ekonóm. Ako členovia prispievajú na úhradu vzniklých strát: Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru.
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.5.1989, boli prijaté stanovy.
  (from: 04/16/1999 until: 12/21/2016)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 16/98-23 zo dňa 04.09.1998 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Progres- družstvo so sídlom v Tren- číne, Nám. sv. Anny 19, IČO : 00 597 970 pre nedostatok majetku. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.11.1998. Na základe uvedených skutočností a návrhu sa Progres - družstvo so sídlom v Trenčíne, Nám. sv. Anny 19, IČO : 00 597 970 ku dňu 19.10.1999 v y m a z á v a z obchodného registra. V zmysle § 68 ods. 2 zák.č. 513/1991 zb. sa likvidácia družstva nevykonala a družstvo nemá právneho nástupcu.
  (from: 10/19/1999 until: 12/21/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person