Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4205/B

Business name: 
KONZUM s.r.o.
  (from: 01/26/1993 until: 01/28/2005)
Registered seat: 
Barónka 1
Bratislava 835 01
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
  (from: 01/26/1993 until: 01/24/1999)
Identification number (IČO): 
31 340 687
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Date of deletion: 
01/28/2005
  (from: 01/29/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/29/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane sprostredkovanie obchodu v komoditách, na ktoré nie je potrebná kocesia, resp. osobitné povolenie
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
nákup a predaj strojov a zariadení pre maloobchodné jednotky, reštauračné zariadenia a lahôdkársku výrobu
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
poradenskú činosť v oblasti ekonomiky, obchodu a organizácie, _________________________________
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/18/1996 until: 06/25/2001)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
nákup, predaj a sprostredkovanie strojov a zariadení pre výrobu, obchod a reštauračné zariadenia
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
výroba prírodných, značkových, odrodových vín na báze hrozna, ovocia a zeleniny
  (from: 06/26/2001 until: 01/28/2005)
výroba nealkoholických nápojov, ovocných a zeleninových štiav - nápojov
  (from: 06/26/2001 until: 01/28/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/26/2001 until: 01/28/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/26/2001 until: 01/28/2005)
Partners: 
Ing. Koloman Adamec , CSc.
Jokaiho 35
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 01/24/1999)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
Slovak Republic
  (from: 09/05/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
RNDr. Marta Sameková
Novomeského 6
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 07/03/1997)
Ing. František Sandtner
Domovina 47
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 09/05/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ivan Šumichrast
Hodálova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Jozef Takáč
Rajecká 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
Jozef Takáč
Rajecká 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. František Sandtner
Domovina 47
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Irena Jenčová
Romanova 44
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Jozef Takáč
Rajecká 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Ing. Jozef Šútovský
Ružový háj 1353/5
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 07/04/1997 until: 01/28/2005)
Gabriella Rövid Takácné
Igmándi 58
Maďarsko
Maďarská republika
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Koloman Adamec , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Ivan Šumichrast
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Jozef Takáč
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
Jozef Takáč
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/05/1995 until: 03/17/1996)
Ing. František Sandtner
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/05/1995 until: 03/17/1996)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 01/24/1999)
Ing. František Sandtner
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Irena Jenčová
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
RNDr. Marta Sameková
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 07/03/1997)
Jozef Takáč
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Ing. Jozef Šútovský
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 01/28/2005)
Gabriella Rövid Takácné
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
konatelia
  (from: 07/04/1997 until: 01/24/1999)
konatelia
  (from: 09/05/1995 until: 07/03/1997)
Individual managing director
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
konatelia
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Koloman Adamec , CSc.
Jokaiho 35
Bratislava
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Cementárenská 63
Lietavská Lúčka
  (from: 09/05/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Ján Konečný , CSc.
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 01/26/1993 until: 09/04/1995)
Ing. Ivan Šumichrast
Hodálova 10
Bratislava
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Ing. František Sandtner
Domovina 47
Šenkvice
  (from: 09/05/1995 until: 01/28/2005)
Jozef Takáč
Rajecká 38
Bratislava
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, vždy dvaja spoločne.
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
Menom spoločnosti konajú konatelia, vždy traja spoločne.
  (from: 07/04/1997 until: 01/24/1999)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 09/05/1995 until: 07/03/1997)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. _____________________________________
  (from: 06/25/1993 until: 09/04/1995)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoloč- nosti pripojí svoj podpis uvedený na podpiso- vom vzore.
  (from: 01/26/1993 until: 06/24/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
100 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 03/17/1996)
Other legal facts: 
V y m a z u j we s a : Obchodná spoločnosť KONZUM s.r.o., Barónka 1, 835 01 Bratislava, IČO: 31 340 687 zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 4205/B sa dňom 7.10.2004 vymazuje z obchodného registra na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 30/03 - 35 zo dňa 26.2.2004 právoplatné dňa 01.04.2004 s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm.d), 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/29/2005)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1992 v súlade s ust. z. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8618
  (from: 01/26/1993 until: 01/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.06.1995. Stary spis: S.r.o. 8618
  (from: 09/05/1995 until: 01/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.9.1995, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.10.1995. Stary spis: S.r.o. 8618
  (from: 03/18/1996 until: 01/28/2005)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.05.1997. Stary spis: S.r.o. 8618
  (from: 07/04/1997 until: 01/28/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 o zmene spoločenskej zmluvy a jej úprave do súladu so Zák. č. 11/98 Z.z. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.1.1999.
  (from: 01/25/1999 until: 01/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 17.4.2000 a schválilo dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/09/2000 until: 01/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2001.
  (from: 06/26/2001 until: 01/28/2005)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 26.2.2004 právoplatným dňa 1.4.2004 č.k. 8K 30/03-35 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KONZUM spol. s r.o. pre nemajetnosť.
  (from: 04/15/2004 until: 01/28/2005)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person