Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4249/B

Business name: 
E W E X, s.r.o.
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
Račianska 71
Bratislava 832 59
  (from: 02/01/1993 until: 10/05/2011)
Identification number (IČO): 
31 341 233
  (from: 02/01/1993)
Date of entry: 
02/01/1993
  (from: 02/01/1993)
Person dissolved from: 
18.11.2011
  (from: 11/29/2011)
Date of deletion: 
11/29/2011
  (from: 11/29/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/29/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
akvizičná, propagačná a reklamná činnosť
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
expertízna činnosť v oblasti investícií a investičnej výstavby
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
poradenská činnosť v oblasti investícií a investičnej výstavby
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
zámočníctvo
  (from: 05/30/1996 until: 11/28/2011)
Partners: 
COIMEX a.s.
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 02/01/1993 until: 12/06/1993)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 01/25/1999 until: 10/05/2011)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/30/1996 until: 01/24/1999)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Miroslav Piskla
Nobelovo nám. 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/07/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Ľubica Pisklová
Nobelovo nám. 10
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
Contribution of each member: 
COIMEX a.s.
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/01/1993 until: 12/06/1993)
Ing. Milan Fronc
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Ľubica Pisklová
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Miroslav Piskla
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/07/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Milan Fronc
Amount of investment: 105 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 105 000 Sk
  (from: 05/30/1996 until: 01/24/1999)
Ing. Milan Fronc
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 10/05/2011)
Mgr. Vladimír Strýček
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/26/2004 until: 11/28/2011)
Individual managing director
  (from: 05/30/1996 until: 01/25/2004)
konatelia
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
  (from: 02/01/1993 until: 01/25/2004)
Marián Fronc
Dr. Kautza 7
Svätý Jur 900 21
From: 07/03/2003
  (from: 01/26/2004 until: 10/05/2011)
Marián Fronc
Dr. Kautza 7
Svätý Jur 900 21
From: 07/03/2003 Until: 09/30/2011
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
From: 02/01/1993
  (from: 01/26/2004 until: 10/05/2011)
Ing. Milan Fronc
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
From: 02/01/1993 Until: 07/26/2008
  (from: 10/06/2011 until: 10/05/2011)
JUDr. Ján Hyža
Starohorská 70
Banská Bystrica
  (from: 02/01/1993 until: 12/06/1993)
Ing. Ľubica Pisklová
Nobelovo nám. 10
Bratislava 851 01
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Mgr. Vladimír Strýček
Rumančeková 8
Bratislava 821 01
From: 09/30/2011
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/26/2004 until: 11/28/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/30/1996 until: 01/25/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/01/1993 until: 05/29/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
200 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 10/05/2011)
105 000 Sk
  (from: 02/01/1993 until: 01/24/1999)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 18.11.2011 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti E W E X, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 31 341 233 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 4249/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 192/2011, Nz 45773/2011, na základe ktorej preberá spoločnosť MVS trans, spol. s .r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 491 691 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti E W E X, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 31 341 233. Obchodná spoločnosť E W E X, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 31 341 233 zapísná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 4249/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/29/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.11.1992 podľa §§ 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 8708
  (from: 02/01/1993 until: 11/28/2011)
Spoločenská zmluva zo dňa 18. 11. 1992 zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 25. 11. 1993. Stary spis: S.r.o. 8708
  (from: 12/07/1993 until: 11/28/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1995, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 44/96, Nz 44/96 zo dňa 28.3.1996. Stary spis: S.r.o. 8708
  (from: 05/30/1996 until: 11/28/2011)
Notárska zápisnica N 353/98, Nz 353/98 zo dňa 28.7.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/25/1999 until: 11/28/2011)
Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 02.07.2003 pod. č. N 687/03, Nz 55160/03.
  (from: 01/26/2004 until: 11/28/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/06/2011 until: 11/28/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/29/2011)
Legal successor: 
MVS trans, spol. s r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 11/29/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person