Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  38725/B

Business name: 
EGL Slovensko, s. r. o. v likvidácii
  (from: 06/07/2011 until: 11/16/2012)
EGL Slovensko, s.r.o.
  (from: 12/20/2005 until: 06/06/2011)
Registered seat: 
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08
  (from: 08/09/2007 until: 11/16/2012)
Námestie 1. mája 11
Bratislava 811 06
  (from: 12/20/2005 until: 08/08/2007)
Identification number (IČO): 
35 969 946
  (from: 12/20/2005)
Date of entry: 
12/20/2005
  (from: 12/20/2005)
Date of deletion: 
11/17/2012
  (from: 11/17/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/17/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
sekretárske služby
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
elektroenergetika v rozsahu podnikania : dodávka elektriny
  (from: 01/21/2006 until: 11/16/2012)
Partners: 
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
  (from: 11/28/2008 until: 04/19/2010)
Elektrizitäts-Gesellschalt Laufenburg AG
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
  (from: 12/22/2007 until: 11/27/2008)
Elektrizitäts - Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG
Boulevard Grande-Ducbesse 67
Luxembourg L-1331
Luxembursko
  (from: 12/22/2007 until: 10/24/2008)
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH
Eschenbachgasse 11/Top 8
Viedeň A-1010
  (from: 12/20/2005 until: 12/21/2007)
EGL Holding Luxembourg AG
Place du Théatre 7
Luxembourg LU-2613
Luxembursko
  (from: 10/25/2008 until: 11/16/2012)
EGL AG
Werkstrasse 10
Laufenburg 5080
Švajčiarsko
  (from: 04/20/2010 until: 11/16/2012)
Contribution of each member: 
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Austria GmbH
Amount of investment: 9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 12/20/2005 until: 12/21/2007)
Elektrizitäts - Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG
  (from: 12/22/2007 until: 10/24/2008)
EGL Holding Luxembourg AG
Amount of investment: 8 970 000 Sk Paid up: 8 970 000 Sk
  (from: 10/25/2008 until: 12/01/2009)
Elektrizitäts-Gesellschalt Laufenburg AG
  (from: 12/22/2007 until: 11/27/2008)
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/28/2008 until: 12/01/2009)
EGL Holding Luxembourg AG
Amount of investment: 297 750 EUR Paid up: 297 750 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 11/16/2012)
Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG
  (from: 12/02/2009 until: 04/19/2010)
EGL AG
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 04/20/2010 until: 11/16/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
Esther Denzler - Individual managing director
Weidstrasse 12
Kindhausen CH-8963
Švajčiarská Konfederácia
From: 12/20/2005
  (from: 12/20/2005 until: 04/08/2008)
Esther Denzler - Individual managing director
Weidstrasse 12
Kindhausen CH-8963
Švajčiarská Konfederácia
From: 12/20/2005 Until: 02/25/2008
  (from: 04/09/2008 until: 04/08/2008)
Andreas Markus Fischer
Mostackerstrasse 13
Basilej CH-4051
Švajčiarsko
From: 03/01/2006 Until: 09/30/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/08/2010)
Georg Varadi
Weinbergstrasse 8
Wettingen 5430
Švajčiarska konfederácia
From: 02/25/2008
  (from: 04/09/2008 until: 11/16/2012)
Andreas Markus Fischer
Mostackerstrasse 13
Basilej CH-4051
Švajčiarsko
From: 03/01/2006
  (from: 06/20/2006 until: 10/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený len jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení viacerí konatelia, konajú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/09/2010 until: 11/16/2012)
Ak je ustanovený len jeden konateľ, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení viacerí konatelia, konajú a podpisujú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne alebo konateľ spolu s prokuristom.
  (from: 12/20/2005 until: 10/08/2010)
Procuration: 
Rudolf Anderegg
Brűhlmattenstrasse 36
Fischbach - Göslikon CH-5525
Švajčiarsko
From: 06/20/2006
  (from: 06/20/2006 until: 11/16/2012)
Peter Thommen
Kienbergweg 17
Sisach CH-4450
Švajčiarsko
From: 06/20/2006
  (from: 06/20/2006 until: 11/16/2012)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja prokuristi spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/20/2006 until: 11/16/2012)
Capital: 
298 746 EUR Paid up: 298 746 EUR
  (from: 12/02/2009 until: 11/16/2012)
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 12/20/2005 until: 12/01/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2011
  (from: 11/17/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2011
  (from: 06/07/2011 until: 11/16/2012)
 Liquidators:
Georg Varadi
Weinbergstrasse 8
Wettingen 5430
Švajčiarska konfederácia
From: 06/01/2011 Until: 11/17/2012
  (from: 06/07/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/07/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 11/30/2011
  (from: 11/17/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 08.12.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 05.12.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102309/5/3235411/2012 zo dňa 06.11.2012 s výmazom spoločnosti EGL Slovensko, s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Súhlas Colného úradu Bratislava č. 38399/2011-5231 zo dňa 28.07.2011. Obchodná spoločnosť EGL Slovensko, s. r. o. v likvidácii, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO : 35 969 946, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 38725/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/17/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.11.2005 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 14.12.2005 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/20/2005 until: 11/16/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2006.
  (from: 06/20/2006 until: 11/16/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.09.2007.
  (from: 12/22/2007 until: 11/16/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2008.
  (from: 04/09/2008 until: 11/16/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2010.
  (from: 10/09/2010 until: 11/16/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2011.
  (from: 06/07/2011 until: 11/16/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person