Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  28/S

Business name: 
LOBB š.p.
  (from: 07/01/1989 until: 01/09/2006)
Registered seat: 
Sládkovičova 29
Banská Bystrica 974 03
  (from: 10/25/2002 until: 01/09/2006)
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 10/24/2002)
Identification number (IČO): 
00 000 531
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
01/10/2006
  (from: 01/10/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/10/2006)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
Povinným predmetom činnosti podniku sú: - prednostné dodávky pre obranu a bezpečnosť štátu, ich objem stanoví komplexným plánom ČSA, pri plánovaní a plnení úloh podnik zabezpečuje požiadavky zakladateľa, týkajúce sa vývojových, výrobných a opravárskyých úloh, vrátane ich operatívneho zaisťovania aj novovznikajúcich potrieb ČSA.
  (from: 07/01/1989 until: 01/09/1995)
K zaisteniu stability produkcie podniku, využitia kapacity a profesnej skladby, podnik môže vykonávať činnosť v prospech iných odberateľov, vrátane zahraničných ako aj zahraničnú obchodnú činnosť v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovania súvisiacich služieb.K realizácii úloh týkajúcich sa novozavádzaných opráv pre ČSA sa zakladateľ podieľa na zmluvnom zabepzečení, finančnom hradení dodávok náhradných dielov, technologického vybavenia, technickej opravárenskej dokumentácie a ďalej na zavádzaní nových špeciálnych technológií. Rovnako spolupracuje pri riešení otázok spojených so zabezpečením opráv dožívajúcej techniky. Medzinárodná vedeckotechnická a hospodárska spolupráca sa uskutočňuje na základe súhlasu zakladateľa. Zakladaný štátny podnik sa vo svojej činnosti riadi ust. zák.č. lll/9O Zb. o štátnom podniku s odchyľkami v oblasti hospodárskej činnosti stanovenými podľa časti III, hlavy II, § 23 - 26 tohto zákona, uznesením vlády č. 62O/l99O a Rozkazom ministra obrany č. 7l, zo dňa 2l.l2.l99O k "Založení státnich podniku v pôsobnosti FMO".
  (from: 07/01/1989 until: 01/09/1995)
sieťoťlač
  (from: 01/10/1995 until: 06/09/2004)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 01/10/1995 until: 06/09/2004)
jemná mechanika
  (from: 01/10/1995 until: 06/09/2004)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. KB 10731003 zo dňa 12.10.1998
  (from: 09/28/2001 until: 09/07/2003)
čalúnnícke práce
  (from: 01/10/1995 until: 06/09/2004)
Základným predmetom činnosti podniku je : - uspokojovanie verejne prospešných záujmov, t.j. uskutočňovanie opráv špeciálnej techniky
  (from: 07/01/1989 until: 01/09/2006)
Povinným predmetom činnosti podniku sú:
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
galvanizácia kovov a galvanoplastika
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
výroba nástrojov
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
kovoobrábanie
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
výroba a opravy strojov a prístrojov
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
oprava motorových dopravných prostriedkov
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
oprava karosérií
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
stolárstvo
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
maliarske, natieračske a lakýrnicke práce
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní, preprava a nákup a predaj zbraní a streliva
  (from: 01/10/1995 until: 01/09/2006)
strážna služba-§ 3 písm. a/ body 2, 4, 5 a 9, zákona č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach v zmysle vydanej Licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany pod č.k. KRP-54-8/PP-B-98
  (from: 03/23/2000 until: 01/09/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2002 until: 01/09/2006)
prenájom nebytových priestorov bez poskytovania služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/25/2002 until: 01/09/2006)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. 02040333005 zo dňa 2.4.2003
  (from: 09/08/2003 until: 01/09/2006)
vývoj, výroba a opravy špeciálnych zástavieb do osobných, úžitkových a nákladných motorových vozidiel
  (from: 06/10/2004 until: 01/09/2006)
vývoj, výroba a oprava automobilových nadstavieb
  (from: 06/10/2004 until: 01/09/2006)
vývoj, výroba a oprava elektronických zariadení a modulov
  (from: 06/10/2004 until: 01/09/2006)
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a opravy vzťahujúce sa na výrobky a zariadenia v súlade s vydaným povolením Leteckého úradu SR č. L - 45 - 005/SK z 30.1.2004
  (from: 06/10/2004 until: 01/09/2006)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/09/2005 until: 01/09/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/09/2005 until: 01/09/2006)
Management body: 
Ing. Dušan Brachna - zástupca riaditeľa
Sládkovičova 50
Banská Bystrica
  (from: 10/06/1993 until: 03/22/2000)
Ing. Ľudovít Fridrich - riaditeľ
Nešporova 15/1282
Banská Bystrica 974 04
From: 07/01/2004
  (from: 07/21/2004 until: 02/25/2005)
Ing. Ľudovít Fridrich - riaditeľ
Nešporova 15/1282
Banská Bystrica 974 04
From: 07/01/2004 Until: 02/09/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Matej Havran - riaditeľ
Povstalecká 12
Banská Bystrica
Until: 01/01/2003
  (from: 10/25/2002 until: 05/28/2003)
Ing. Matej Havran - riaditeľ
Povstalecká 12
Banská Bystrica
From: 04/01/2003
  (from: 07/17/2003 until: 04/14/2004)
Ing. Matej Havran - riaditeľ
Povstalecká 12
Banská Bystrica
From: 04/01/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
pplk.Ing. Matej Havran - riaditeľ
Povstalecká 12
Banská Bystrica
  (from: 12/06/1999 until: 10/24/2002)
Ing. Marian Kubica - zástupca riaditeľa
1.mája 32
Sliač
  (from: 07/01/1989 until: 10/05/1993)
Ing. Dušan Maštena - riaditeľ
Gorkého ul. 23l3/34
Zvolen
  (from: 07/01/1989 until: 12/05/1999)
Ing. Monika Miškovičová - 1. zástupca riaditeľa
Moskovská 40
Banská Bystrica 974 04
From: 02/17/2005
  (from: 02/26/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Monika Miškovičová - 1. zástupca riaditeľa
Moskovská 40
Banská Bystrica 974 04
From: 02/17/2005 Until: 05/03/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Ivan Novotný - 1. zástupca riaditeľa
Beskydská 22
Banská Bystrica
From: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Ivan Novotný - 1. zástupca riaditeľa
Beskydská 22
Banská Bystrica
From: 12/15/2004 Until: 02/09/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Ivan Novotný - riaditeľ
Beskydská 22
Banská Bystrica 974 11
From: 02/10/2005
  (from: 02/26/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Ivan Novotný - riaditeľ
Beskydská 22
Banská Bystrica 974 11
From: 02/10/2005 Until: 05/01/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ing. Miroslav Pančík - zástupca riaditeľa
Krčméryho 30
Badín
  (from: 07/01/1989 until: 11/22/1994)
Ján Sasák - riaditeľ
Selčianska cesta 55
Selce 976 11
From: 03/25/2004
  (from: 04/15/2004 until: 07/20/2004)
Ján Sasák - riaditeľ
Selčianska cesta 55
Selce 976 11
From: 03/25/2004 Until: 06/25/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Ján Sasák - poverený výkonom funkcie riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
From: 01/01/2003 Until: 03/31/2003
  (from: 05/29/2003 until: 07/16/2003)
Ing. Ján Sasák - zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
  (from: 03/23/2000 until: 10/24/2002)
Ing. Ján Sasák - zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
  (from: 10/25/2002 until: 05/28/2003)
Ing. Ján Sasák - 2. zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
From: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 02/15/2005)
Ing. Ján Sasák - 2. zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
From: 12/15/2004 Until: 01/24/2005
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Ing. Ján Sasák - zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
From: 04/01/2003
  (from: 07/17/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Sasák - zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce
From: 04/01/2003 Until: 12/15/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Dušan Tury - riaditeľ
Ku strelnici 2
Selce 976 11
From: 05/01/2005
  (from: 05/18/2005 until: 01/09/2006)
Ing. Ján Sasák - zástupca riaditeľa
Selčianska cesta 55
Selce 976 11
From: 05/03/2005
  (from: 05/18/2005 until: 01/09/2006)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ samostatne, v jeho neprítomnosti zástupcovia podľa poradia.
  (from: 01/19/2005 until: 01/09/2006)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ samostatne.
  (from: 07/21/2004 until: 01/18/2005)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/15/2004 until: 07/20/2004)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeden zo zástupcov podľa poradia zápisu v obchodnom registri.
  (from: 07/01/1989 until: 04/14/2004)
Founder: 
Ministertvo obrany SR
Bratislava
  (from: 10/06/1993 until: 01/09/2006)
Ordinary capital: 
199 383 836 Sk
  (from: 03/19/2004 until: 01/09/2006)
211 209 119 Sk
  (from: 11/23/2000 until: 03/18/2004)
238 518 000 Sk
  (from: 12/06/1999 until: 11/22/2000)
257 846 000 Sk
  (from: 02/16/1996 until: 12/05/1999)
265 228 000 Sk
  (from: 10/06/1993 until: 02/15/1996)
166 591 000 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 10/05/1993)
Other legal facts: 
Štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Federálne- ho ministerstva národnej obrany čís. 1105 - 84 zo dňa 23.6.l989 podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1989 until: 01/09/2006)
. Doplnok k zakladacej listine zo dňa 13.2.1996. Stary spis: Pš 158
  (from: 02/16/1996 until: 01/09/2006)
. Zapisuje sa zmena zakladacej listiny v zmysle Doplnku zo dňa 6.10.2000 č.p.: SEMPO/K-305/9-134.
  (from: 11/23/2000 until: 01/09/2006)
. Zapisuje sa zmena v súlade s poverením č. p. SEMI/K-44/5 - 180 - 6- 2002/OdVVM.
  (from: 05/29/2003 until: 01/09/2006)
. Zapisuje sa zmena v súlade s menovacím dekrétom MO SR č.p. SEMI/K-44/5-189 zo dňa 28.3.2003.
  (from: 07/17/2003 until: 01/09/2006)
Zapisuje sa zmena v zmysle doplnku č.p. SEMI/K-44/3-222, zo dňa 05.12.2003 k zakladacej listine.
  (from: 03/19/2004 until: 01/09/2006)
. Zapisuje sa zmena v súlade s poverením MO SR č.p. Ka MO-21-14/2004, zo dňa 25.03.2004, ktorým bol Ing. Ján Sasák poverený výkonom funkcie riaditeľa na dobu od 25. marca 2004 do 25. júna 2004.
  (from: 05/11/2004 until: 01/09/2006)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person