Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  79/B

Business name: 
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
  (from: 01/17/1951)
Registered seat: 
Trenčianska 57
Bratislava 825 10
  (from: 08/01/2006)
Identification number (IČO): 
00 167 436
  (from: 01/17/1951)
Date of entry: 
01/17/1951
  (from: 01/17/1951)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/17/1951)
Objects of the company: 
autoopravárenstvo, výroba náhradných dielov, servisná odťahovacia služba, garážovanie, umývanie áut
  (from: 06/09/1993)
školiaca činnosť
  (from: 06/09/1993)
nákup a predaj osobných a úžitkových automobilov, nákup, predaj a oprava motocyklov a náhradných dielov, poľnohospodárskej techniky
  (from: 06/09/1993)
sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a súčiastok
  (from: 06/09/1993)
výroba náhradných súčiastok a ich servisná služba, opravy strojárenských kovoobrábacích výrobkov a ich servis
  (from: 06/09/1993)
výroba a montáž, oprava lanových a kovových konštrukcií a výrobkov
  (from: 06/09/1993)
leasing motorových vozidiel
  (from: 01/16/1995)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/16/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/09/1998)
montáž a opravy alternatívnych pohonov
  (from: 07/09/1998)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 07/09/1998)
prevádzkovanie odstavných plôch a garáží, s poskytovaním iných než základných potrieb, alebo, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 07/09/1998)
opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a manipulačnej techniky
  (from: 07/09/1998)
zámočníctvo, kovoobrábanie
  (from: 07/09/1998)
prevádzkovanie autoškoly
  (from: 08/01/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/16/2020)
Mgr. Ing. Jana Krištofíková - Chairman of the Board of Directors
Štvrtá 2233/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Zlatica Janálová - Member of the Board of Directors
Koceľova 942/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
JUDr. Ing. Silvia Krištofíková - Member of the Board of Directors
Brečtanová 13008/4B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Rastislav Novák - Member of the Board of Directors
Bieloruská 5194/60
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Ing. Štefan Gašparík - Member of the Board of Directors
Mierová 316/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 825 10
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného člena predstavenstva.
  (from: 08/12/2009)
Supervisory board: 
Karol Peller
Björnsonova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Anton Rehák
Röntgenova 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Dag Heer
Mamateyova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 06/09/2021
  (from: 07/14/2021)
Registered capital: 
8 300 EUR
  (from: 02/10/2009)
Basic member contribution: 
1 660 EUR
  (from: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Členská schôdza družstva konaná dňa 11.10.1975 prijala stanovy schválené uznesením SZVD v Bratislave č. 12 zo dňa 25.2.1975. Podľa § 90 ods. 2 Zák. č. 32/71 Zb., Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 2.10.1975 dal k tejto zmene súhlas. Polročné zhromaždenie delegátov konané dňa 2.9.1988 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 1. januára 1989 v zmysle Zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 1802 V súlade s ust. § 765 ods. 2 Zák.č. 513/1991 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1802
  (from: 06/09/1993)
Uznesenie členskej schôdze zo dňa 14. a 15. 7.1993 a uznesenie členskej schôdze zo dňa 8.9.1993. Stary spis: Dr 1802
  (from: 12/09/1993)
Zmena stanov odsúhlasená na členskej schôdzi 27.5.1994. Stary spis: Dr 1802
  (from: 01/16/1995)
Zápisnica a uznesenie členskej schôdze zo dňa 30.5.1997. Stary spis: Dr 1802
  (from: 09/29/1997)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.11.1997.
  (from: 07/09/1998)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi družstva dňa 19.5.2000. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 23.5.2001. Zápisnica z volieb členov družstva do orgánov družstva konaných dňa 23.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.6.2001.
  (from: 08/30/2001)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.06.2003. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.06.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. V. Nováčka, Ing. M. Pavlíka, , Ing. D. Sokola, R. Čigaša, M. Krištofíkovej, M. Forra, S. Hrdloviča, S. Šnirca, E. Bukovčáka, T. Khudobu, a V. Koníka sa končí dňom 30.06.2003
  (from: 11/26/2003)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 05.05.2005. Funkcia členov predstavenstva P.Pfitznera a M.Hájeka skončila 05.05.2005
  (from: 07/13/2005)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.05.2006.
  (from: 08/01/2006)
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 15.5.2008.
  (from: 06/12/2008)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 1.4.2009.
  (from: 08/12/2009)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 30.05.2013.
  (from: 07/19/2013)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 24.04.2015.
  (from: 06/05/2015)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person