Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10110/P

Business name: 
LOM Vranov, a.s.
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
Registered seat: 
460
Vechec 094 12
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
Identification number (IČO): 
36 458 376
  (from: 11/30/1998)
Date of entry: 
01/01/1999
  (from: 11/30/1998)
Date of deletion: 
01/01/2004
  (from: 12/01/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/30/1998)
Objects of the company: 
činnosť vykonávaná banským spôsobom-zemné práce vykonávané strojmi a za použitia výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
veľkoobchod s výrobkami chemického a farmaceutického priemyslu
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papierenského, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, automobilového priemyslu, s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, s nerastnými surovinami, výrobkami z dreva, kovov, ropnými produktami, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 10/23/2003 until: 12/31/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
Michal Ivančo - člen
102
Banské
From: 08/07/2002 Until: 12/27/2002
  (from: 09/02/2002 until: 04/15/2003)
Michal Ivančo - predseda
102
Banské
Until: 08/07/2002
  (from: 11/30/1998 until: 09/01/2002)
Ing. Jozef Mihok, PhD. - podpredseda
Furčianska 53
Košice
From: 08/07/2002 Until: 12/31/2002
  (from: 09/02/2002 until: 04/15/2003)
JUDr. Jaroslava Oravcová - člen
Školská 643
Vranov nad Topľou
Until: 08/07/2002
  (from: 12/06/2000 until: 09/01/2002)
Ing. Ladislav Oravec - podpredseda
Masarykova 1339/78
Michalovce
Until: 08/07/2002
  (from: 11/30/1998 until: 09/01/2002)
Ľubica Raganová - člen
Sídl. II 1215/34
Vranov nad Topľou
  (from: 11/30/1998 until: 12/05/2000)
Ing. Stanislav Rákoš - predseda
Odborárska 17
Košice
From: 08/07/2002
  (from: 09/02/2002 until: 12/31/2003)
Ing. Július Smolár - podpredseda
Kmeťova 1871/11
Spišská Nová Ves
From: 12/31/2002
  (from: 04/16/2003 until: 12/31/2003)
Eva Hricišinová - člen
Čínska 16
Košice
From: 12/27/2002
  (from: 04/16/2003 until: 12/31/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva vždy s podpredsedom alebo s členom predstavenstva spoločne, alebo podpredseda s členom predstavenstva spoločne.
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 12/31/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 04/15/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/29/1999 until: 12/31/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 12/28/1999)
Stockholder: 
Východoslovenské kameňolomy, a.s.
Južná trieda 125
Košice
  (from: 04/16/2003 until: 12/31/2003)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Lazár - člen
109
Zemplínske Jastrabie
From: 08/07/2002 Until: 06/26/2003
  (from: 09/02/2002 until: 10/22/2003)
Ing. Miroslav Malovec - člen
Dúhová 15
Košice
From: 12/26/2002 Until: 06/26/2003
  (from: 04/16/2003 until: 10/22/2003)
Ing. Martin Oravec - predseda
Sídl. Okulka 13/21
Vranov nad Topľou
Until: 08/07/2002
  (from: 11/30/1998 until: 09/01/2002)
Ing. Michal Oravec - člen
Šafárikova 593
Vranov nad Topľou
Until: 12/26/2002
  (from: 11/30/1998 until: 04/15/2003)
Ing. František Tomko - člen
Palárikova 757
Vranov nad Topľou
Until: 01/19/2001
  (from: 11/30/1998 until: 05/21/2002)
Ing. Peter Tomko - člen
Hrnčiarska 19
Humenné
Until: 08/07/2002
  (from: 11/30/1998 until: 09/01/2002)
Ing. Miroslav Mackulín - predseda
Brezová 8
Košice
From: 08/07/2002
  (from: 09/02/2002 until: 12/31/2003)
Petronela Burianová - člen
Lúčna 11
Trnava
From: 06/26/2003
  (from: 10/23/2003 until: 12/31/2003)
Ing. Klaudia Mlynárčíková - člen
Drevárska 13
Spišská Nová Ves
From: 06/26/2003
  (from: 10/23/2003 until: 12/31/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: LOM Vranov, a.s. Sídlo: Vechec 460 094 12 IČO: 36 458 376 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie bez likvidácie zlúčením na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2003, v znení jeho rozhodnutia zo dňa 1.12.2003, ku dňu 31.12.2003 s tým, že nástupnícka spoločnosť preberá imanie, práva a záväzky zrušenej spoločnosti dňom 1.1.2004. Nástupníckou spoločnosťou je spoločnosť Východoslovenské kameňolomy a.s. so sídlom v Košiciach, Južná trieda 125, IČO: 36 196 959. Deň výmazu: 1.1.2004.
  (from: 01/01/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 618/98, NZ 614/98 zo dňa 23.10.1998 spísanou na notárskom úrade JUDr. Valérie Zahorjanovej vo Vranove nad Topľou podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti LOM, s.r.o., Vranov nad Topľou so sídlom Vechec 460, IČO: 31 732 046, pôvodne zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vo vložke č. 3226/P v odd. Sro, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 11/30/1998 until: 12/31/2003)
Zmena stanov a.s. formou notárskej zápisnice N 443/99, Nz 493/99 zo dňa 14.12.1999.
  (from: 12/29/1999 until: 12/31/2003)
Zmena stanov a.s. schávlená valným zhromaždením dňa 26.6.2003.
  (from: 10/23/2003 until: 12/31/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person