Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  5/L

Business name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Identification number (IČO): 
00 156 795
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/2003
  (from: 04/30/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Ordinary capital: 
5 374 169 000 Sk
  (from: 06/20/1996 until: 04/29/2003)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3172/2003-420/152 zo dňa 4.4.2003 bol na základe žiadosti FNM SR č. 12 - 680/2003 zo dňa 31.3.2003 podľa § 15 ods. 3 zák. č. 111/1990 Zb. a príslušných ustanovení zák. č. 92/1991 Zb., v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 844 zo dňa 30.8.2002 zrušený bez likvidácie dňom 30. apríla 2003 štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bôrická cesta 107, Žilina, IČO: 00 156 795. Majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými aktívami, pasívami, právami a záväzkami prechádza dňom 1. mája 2003 na Fond národného majetku SR, ktorý všetok majetok tým istým dňom 1.5.2003 vloží do novozaloženej akciovej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Žilina, Bôrická cesta 107, ktorá sa stane právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušený štátny podnik z obchodného registra dňom 30.4.2003 v y m a z á v a .
  (from: 04/30/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person