Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  5/L

Business name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Bôrická cesta 107
Žilina 010 01
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Identification number (IČO): 
00 156 795
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/2003
  (from: 04/30/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 04/30/2003)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
1. Povinný predmet činnosti :
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich čistenie
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
investorská príprava investičnej výstavby, inžinierska a projektová činnosť pri výs- tavbe vodohospodárskych investícií
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu.
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
2. Ostatné činnosti :
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
stavebná, technologická, dopravná, laboratórna, rozborová a diagnostická, nadväzu- júce na povinný predmet činnosti
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
prevádzkovanie vlastných výchovno-vzdelávacích a rekreačných zariadení a výpočtového strediska, s tým spojená obchodná činnosť
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti, záväzných úloh a výstupov štátneho plánu.
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
Povinný predmet činnosti je územne vymedzený v okresoch : Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica a Žilina.
  (from: 07/01/1989 until: 02/19/1995)
malé vodné elektrárne
  (from: 02/20/1995 until: 09/11/2002)
zámočníctvo
  (from: 05/16/1997 until: 09/11/2002)
vykonávanie inžinierských a priemyselných stavieb
  (from: 02/20/1995 until: 09/11/2002)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/20/1995 until: 09/11/2002)
prenájom základných prostriedkov
  (from: 02/14/1994 until: 04/29/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/14/1994 until: 04/29/2003)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 02/14/1994 until: 04/29/2003)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 02/14/1994 until: 04/29/2003)
stravovacie a ubytovacie služby
  (from: 02/14/1994 until: 04/29/2003)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi, odvod odpadových vôd
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
inžinierska činnosť
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
vykonávanie revízii elektrických zariadení
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
vykonávanie revízii zdvíhacích zariadení, kotolní na pevné palivo
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
obchodná činnosť
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
chemickotechnologická činnosť
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
vytyčovanie trasy vodovodov a kanalizácii, vytyčovanie káblových inž. sietí, vytyčovanie porúch vodovodov, prehliadka kanalizácií korelačnou kamerou
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
vykonávanie revízii tlakových nádob
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov dodávateľským spôsobom v rozsahu elektrického zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 02/20/1995 until: 04/29/2003)
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
protikorózna ochrana
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
vykonávanie emisných kontrol
  (from: 05/16/1997 until: 04/29/2003)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a zariadení
  (from: 05/16/1997 until: 04/29/2003)
verejné obstarávanie
  (from: 09/12/2002 until: 04/29/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/12/2002 until: 04/29/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/12/2002 until: 04/29/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/12/2002 until: 04/29/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/12/2002 until: 04/29/2003)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 10/31/1997 until: 03/10/1998)
riaditeľ
  (from: 08/08/1997 until: 10/30/1997)
riaditeľ
  (from: 05/14/1995 until: 08/07/1997)
riaditeľ
  (from: 07/01/1989 until: 05/13/1995)
Ing. Dušan Ďurčanský
Veľká Okružná 64
Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 08/07/1997)
Ing. Peter Gaduš - II. zástupca riaditeľa
Hliny VI, Bajzova 23
Žilina
Until: 01/31/2002
  (from: 03/11/1998 until: 04/04/2002)
Ing. Peter Gaduš - III. zástupca riaditeľa
Hliny VI, Bajzova 23
Žilina
  (from: 05/14/1995 until: 03/10/1998)
Ing. Stanislav Hošťák - II. zástupca riaditeľa
Odborov 243
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1995 until: 03/10/1998)
Ing. Štefan Repa - I. zástupca riaditeľa
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/14/1995 until: 08/07/1997)
Ing. Štefan Repa - poverený riaditeľ
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/08/1997 until: 10/30/1997)
Ing. Štefan Repa - riaditeľ
Tehliarska 8
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/31/1997 until: 12/18/2001)
Ing. Marián Martinček - I. zástupca riaditeľa
1 čsl. brigády 13
Vrútky
  (from: 03/11/1998 until: 04/29/2003)
Ing. Peter Majzel - III. zástupca riaditeľa
Platanova 1
Žilina
  (from: 05/19/1998 until: 04/29/2003)
Ing. Milan Kolimár - riaditeľ
Priehradná 2
Martin - Priekopa
  (from: 12/19/2001 until: 04/29/2003)
Representation: 
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje a zastupuje riaditeľ Ing. Milan Kolimár, alebo zástupcovia riaditeľa štátneho podniku podľa uvedeného poradia v plnom rozsahu.
  (from: 12/19/2001 until: 04/29/2003)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje a zaň zastupuje riaditeľ Ing. Štefan Repa, alebo zástupcovia riaditeľa štátneho podľa určeného poradia v plnom rozsahu.
  (from: 03/11/1998 until: 12/18/2001)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje riaditeľ Ing. Štefan Repa.
  (from: 10/31/1997 until: 03/10/1998)
Za štátny podnik v plnom rozsahu podpisuje poverený riaditeľ Ing. Štefan Repa.
  (from: 08/08/1997 until: 10/30/1997)
Za štátny podnik podpisuje a zaň zastupuje riaditeľ alebo zástupcovia riaditeľa podľa poradia v plnom rozsahu.
  (from: 05/14/1995 until: 08/07/1997)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ Ing. Dušan Ďurčanský.
  (from: 07/01/1989 until: 05/13/1995)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 02 Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín
  (from: 05/15/1997 until: 04/29/2003)
M. R. Štefánika 28
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 05/14/1997)
Head: 
Ing. Milan Ďaďo
Hattalova 2048/2
Dolný Kubín
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 05 Považská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Nová 133
Považská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Jaroslav Lagiň
č.d. 144
Prečín
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (from: 11/25/1996 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/25/1996 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Miroslav Trizna
523
Bobrovec
  (from: 11/25/1996 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 06 Žilina
  (from: 09/07/1999 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Bôrická cesta 87
Žilina
  (from: 09/07/1999 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Miroslav Kundrík
Kubínska 4
Žilina
  (from: 09/07/1999 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 04 Martin
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Miroslav Čelinský
Jilemnického 31
Martin
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Milan Mrva
Na Kopanici 1445/17
Dolný Kubín
  (from: 09/18/2001 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (from: 04/05/2002 until: 04/29/2003)
Registered seat: 
U Kyzka 751
Čadca
  (from: 04/05/2002 until: 04/29/2003)
Head: 
Ing. Milan Psota
Janka Kráľa 2584
Čadca
  (from: 04/05/2002 until: 04/29/2003)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (from: 11/16/1999 until: 04/04/2002)
Registered seat: 
U Kyzka 751
Čadca
  (from: 12/12/2000 until: 04/04/2002)
17. novembra 12
Čadca
  (from: 11/16/1999 until: 12/11/2000)
Head: 
Ing. Ján Škopinský
Nová ul. 133/7
Považská Bystrica
  (from: 11/16/1999 until: 04/04/2002)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 04 Martin
  (from: 07/01/1989 until: 09/17/2001)
Registered seat: 
Kuzmányho 25
Martin
  (from: 07/01/1989 until: 09/17/2001)
Head: 
Ing. Milan Kolimár
Priehradná 2
Martin
  (from: 07/01/1989 until: 09/17/2001)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (from: 11/13/1998 until: 09/17/2001)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (from: 11/13/1998 until: 09/17/2001)
Head: 
Ing. František Mirek
Kľačno 29/9
Ružomberok
  (from: 11/13/1998 until: 09/17/2001)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 01 Čadca
  (from: 07/01/1989 until: 11/15/1999)
Registered seat: 
17. novembra 12
Čadca
  (from: 07/01/1989 until: 11/15/1999)
Head: 
Ing. Augustín Liščák
M. R. Štefánika 2616
Čadca
  (from: 07/01/1989 until: 11/15/1999)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 06 Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 09/06/1999)
Registered seat: 
Bôrická cesta 87
Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 09/06/1999)
Head: 
Ing. Jozef Pekara
Hálkova 25
Žilina
  (from: 07/01/1989 until: 09/06/1999)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 07 Ružomberok
  (from: 07/01/1989 until: 11/12/1998)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok
  (from: 07/01/1989 until: 11/12/1998)
Head: 
Ing. Pavol Jeleník
Pri Váhu 74
Ružomberok - Černová
  (from: 07/01/1989 until: 11/12/1998)
 
 
Name: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina, odštepný závod 03 Liptovský Mikuláš
  (from: 07/01/1989 until: 11/24/1996)
Registered seat: 
M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/01/1989 until: 11/24/1996)
Head: 
Ing. Pavol Homola
459
Likavka
  (from: 07/01/1989 until: 11/24/1996)
 
 
Ordinary capital: 
5 374 169 000 Sk
  (from: 06/20/1996 until: 04/29/2003)
4 013 800 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 06/19/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3172/2003-420/152 zo dňa 4.4.2003 bol na základe žiadosti FNM SR č. 12 - 680/2003 zo dňa 31.3.2003 podľa § 15 ods. 3 zák. č. 111/1990 Zb. a príslušných ustanovení zák. č. 92/1991 Zb., v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 844 zo dňa 30.8.2002 zrušený bez likvidácie dňom 30. apríla 2003 štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Bôrická cesta 107, Žilina, IČO: 00 156 795. Majetok zrušeného štátneho podniku so všetkými aktívami, pasívami, právami a záväzkami prechádza dňom 1. mája 2003 na Fond národného majetku SR, ktorý všetok majetok tým istým dňom 1.5.2003 vloží do novozaloženej akciovej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Žilina, Bôrická cesta 107, ktorá sa stane právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa zrušený štátny podnik z obchodného registra dňom 30.4.2003 v y m a z á v a .
  (from: 04/30/2003)
Obecný podnik. Tento š.p. bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č. P- 390/1989 zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 Zák. č. 111/90 Zb . o štátnom podniku.
  (from: 07/01/1989 until: 04/29/2003)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3000/1996-420 zo dňa 12.4.1996, ktorým bola doplnená zakladacia listina vydaná Stredoslovenským krajským národným výborom v Banskej Bystrici č. P-390/1989 zo dňa 20.6.1989. Stary spis: Pšn 71
  (from: 06/20/1996 until: 04/29/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person