Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10120/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
STROJÁRNE LS, a.s.
  (from: 01/20/1999)
Registered seat: 
Novoveská cesta 31
Levoča 054 19
  (from: 01/20/1999)
Identification number (IČO): 
36 459 011
  (from: 01/20/1999)
Date of entry: 
02/01/1999
  (from: 01/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/1999)
Objects of the company: 
výroba kovových výrobkov, vývoj a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií, ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť
  (from: 01/20/1999)
výroba jednoúčelových strojov a manipulátorov, strojárskeho spotrebného tovaru
  (from: 01/20/1999)
povrchová úprava kovov, zámočnícke a kovoobrábačské práce
  (from: 01/20/1999)
povrchové zušľachťovanie kovov, lisovanie, strihanie, ohýbanie, brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, výroba nástrojov a kovových obalov
  (from: 01/20/1999)
výroba ovládacích prvkov, výroba pomôcok pre domácnosť a využitie voľného času /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba a oprava špeciálneho komunálneho náradia, výroba podskupín pre koľajové vozidlá /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, renovácia opotrebovaných dielcov /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/20/1999)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/20/1999)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (from: 01/20/1999)
projektová činnosť technologických zariadení skladov
  (from: 01/20/1999)
výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/20/1999)
revízia elektrických zariadení
  (from: 01/20/1999)
oprava motorových vozidiel
  (from: 01/20/1999)
cestná osobná nepravidelná doprava /osobnými automobilmi/
  (from: 01/20/1999)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 01/20/1999)
prenájom nehnuteľných bytových a nebytových priestorov /s poskytovaním služieb/
  (from: 01/20/1999)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (from: 01/20/1999)
vodoinštalatérske a kúrenárske služby
  (from: 01/20/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/
  (from: 01/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 01/20/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/20/1999)
činnosť ekonomických, organizačných a marketingových poradcov
  (from: 01/20/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/30/1999)
závodné stravovanie, závodná kuchyňa
  (from: 07/30/1999)
výroba drevených obalov
  (from: 07/30/1999)
výskumná a vývojová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/1999)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/1999)
projektovanie ekologických zariadení na ochranu životného prostredia
  (from: 07/30/1999)
elektroinštalatérske práce
  (from: 07/30/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/30/1999)
kúpa nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  (from: 07/30/1999)
správa nehnuteľností
  (from: 07/30/1999)
poskytovanie a tvorba softwaru a výpočtovej techniky
  (from: 07/30/1999)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/30/1999)
reprografické služby
  (from: 07/30/1999)
sekretárske služby a preklady
  (from: 07/30/1999)
poriadanie seminárov
  (from: 07/30/1999)
vykonávanie školenia obsluhy a údržby regálových zakladačov
  (from: 07/30/1999)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 07/30/1999)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 07/30/1999)
reklamná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie propagačnej činnosti
  (from: 07/30/1999)
elektromontážne práce
  (from: 07/30/1999)
výroba nadstavieb pre poľnohospodárske stroje
  (from: 07/30/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/16/2004)
Managing board
  (from: 01/20/1999 until: 08/15/2004)
Pavel Krásny - predseda
Prešovská 38
Bratislava 821 02
From: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004)
Martin Gombkötö - člen
Piešťanská 3
Bratislava 831 02
From: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004)
Bohumír Krásny - člen
Zápoveď 886/28
Palárikovo 941 11
From: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004)
Igor Cilik - člen
Radvanská 509/4
Banská Bystrica
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 09/13/2004)
Igor Cilik - člen
Radvanská 509/4
Banská Bystrica
From: 11/24/2003 Until: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča 054 01
From: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča 054 01
From: 12/15/2003 Until: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad 058 01
From: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad 058 01
From: 12/15/2003 Until: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Vladimír Dugas - člen
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (from: 01/20/1999 until: 10/19/2000)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad 058 01
From: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad 058 01
From: 12/15/2003 Until: 03/05/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Juraj Miškovič - predseda
Harmanecká cesta 4822/24
Banská Bystrica
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Juraj Miškovič - predseda
Harmanecká cesta 4822/24
Banská Bystrica
From: 11/24/2003 Until: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Mária Némethová - člen
J. Gagarina 2415/83
Zvolen
Until: 06/05/2002
  (from: 10/20/2000 until: 06/23/2002)
Ing. Ľuboš Petrovič - člen
Sitnianska 6595/3
Banská Bystrica
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Ľuboš Petrovič - člen
Sitnianska 6595/3
Banská Bystrica
From: 11/24/2003 Until: 12/15/2003
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 1392/2
Zvolen
Until: 06/05/2002
  (from: 01/20/1999 until: 06/23/2002)
Dušan Ruttkay - člen
B. Němcovej 20
Sliač
Until: 06/05/2002
  (from: 10/20/2000 until: 06/23/2002)
Mária Tumpachová - člen
Francisciho 1623/1
Zvolen
  (from: 01/20/1999 until: 10/19/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 08/16/2004)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/20/1999 until: 08/15/2004)
Capital: 
200 200 000 Sk Paid up: 200 200 000 Sk
  (from: 06/24/2002)
200 200 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 06/23/2002)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/14/2000)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/14/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 06/13/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 06/13/2000)
Stockholder: 
Slov Invest, spol. s r.o.
Námestie slobody 22
Prievidza
  (from: 06/24/2002)
Supervisory board: 
Ján Paraik - člen
Katovná 5
Banská Bystrica 974 01
From: 11/24/2003
  (from: 12/18/2004)
Vladimír Peťko - člen
Morovnianska cesta 64/4
Handlová 972 51
From: 11/24/2003
  (from: 12/18/2004)
Barbora Schlosserová - člen
Okružná 14/4
Handlová 972 51
From: 11/24/2003
  (from: 12/18/2004)
Ing. Jaroslav Dubec - člen
Klieština 151
Dolná Mariková
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ing. Miloš Halmi - člen
Röntgenova 10
Bratislava
Until: 06/05/2002
  (from: 01/20/1999 until: 06/23/2002)
Ing. Emil Jánošík - člen
23
Matejovce nad Hornádom
Until: 06/05/2002
  (from: 01/20/1999 until: 06/23/2002)
Zuzana Ondrušeková - člen
Biela Voda 23
Kežmarok
Until: 06/05/2002
  (from: 01/20/1999 until: 06/23/2002)
Milan Pös - člen
Turcelova 231/28
Nitrianske Pravno
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ing. Vladimír Rímsky - člen
Czauczika 2
Levoča
From: 06/05/2002 Until: 11/24/2003
  (from: 06/24/2002 until: 08/15/2004)
Ján Paraik - člen
Katovná 5
Banská Bystrica
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/17/2004)
Vladimír Peťko - člen
Morovnianska cesta 64/4
Handlová
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/17/2004)
Barbora Schlosserová - člen
Okružná 14/4
Handlová
From: 11/24/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/17/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 10.12.1998 vo forme notárskej zápisnice č. N 483/98, Nz 481/98, spísanej JUDr. Romanom Blahom, notárom v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti STROJÁRNE LS, spol. s r.o. so sídlom Levoča, Novomeská cesta 31, IČO: 36 453 412, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 01/20/1999)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.4.1999. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.5.1999.
  (from: 07/30/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.12.1999.
  (from: 06/14/2000)
Uznesenie Krajského súdu v Prešove č. 1 Cob 4/02-70 zo dňa 22.1.2002, ktorým bolo pripustené späťvzatie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra, konanie o ňom zastavené a uznesenie Okresného súdu Prešov č. Sa 10120/P zo dňa 1.8.2001 o výmaze spoločnosti z obchodného registra zrušené.
  (from: 10/20/2000)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person