Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4619/B

Business name: 
RAXON CAR COMPANY spol. s r.o.
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
Registered seat: 
Herlianska 6
Bratislava 821 02
  (from: 05/27/1996 until: 11/01/2004)
Klobučnícka 7
Bratislava 811 01
  (from: 03/24/1993 until: 05/26/1996)
Identification number (IČO): 
31 345 441
  (from: 03/24/1993)
Date of entry: 
03/24/1993
  (from: 03/24/1993)
Date of deletion: 
11/02/2004
  (from: 11/02/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
technický servis automobilov
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
prevádzka autobazárov, zriaďovanie požičovní automobilov
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
prenájom motorových vozidiel a inej auto. techniky
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
poradensko-konzult. činnosť v oblasti auto. techniky
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
lektorská činnosť v oblasti auto. techniky
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
prevádzkovanie autoservisu
  (from: 09/26/1996 until: 11/01/2004)
prevádzkovanie pneuservisu-oprava, výmena a vyvažovanie kolies
  (from: 09/26/1996 until: 11/01/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/26/1996 until: 11/01/2004)
Partners: 
Raxon Trading Company, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Vincent Šimkovič
Pieskovcova 64
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Ing. Pavol Šimkovič
Záveterná 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Vincent Šimkovič
Pieskovcova 64
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Pavol Šimkovič
Záveterná 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Peter Žitný
Žehranska 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Ing. Peter Žitný
Žehranska 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Šimkovič
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Vincent Šimkovič
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Peter Žitný
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 9 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Raxon Trading Company, spol. s r.o.
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 03/17/1996)
Ing. Pavol Šimkovič
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 18 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Vincent Šimkovič
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Ing. Peter Žitný
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/03/1996 until: 11/01/2004)
konatelia
  (from: 03/24/1993 until: 01/02/1996)
Ľubomír Kaplan
Záhorácka 9/32
Malacky
  (from: 01/03/1996 until: 05/09/1999)
Ing. Milan MASARYK
  (from: 03/24/1993 until: 01/02/1996)
Ing. Pavol ŠIMKOVIČ
  (from: 03/24/1993 until: 01/02/1996)
Ing. Pavol Šimkovič
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 05/10/1999 until: 11/01/2004)
Ing. Peter ŽITNÝ
  (from: 03/24/1993 until: 01/02/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ.
  (from: 01/03/1996 until: 11/01/2004)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia: Ing. Milan MASARYK, Ing. Pavol ŠIMKOVIČ, Ing. Peter ŽITNÝ
  (from: 03/24/1993 until: 01/02/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť RAXON CAR COMPANY spol. s.r.o., Herlianska 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 345 441 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke č. 4619/B sa vymazuje z obchodného regsitra.
  (from: 11/02/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.1.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9476
  (from: 03/24/1993 until: 11/01/2004)
Notárska zápisnica N 156/95 Nz 155/95 zo dňa 29.11.1995 spísaná notárom UDr. Tatianou Šúrkovou na notárskom úrade v Bratislave v súlade s ust. § 105-153 zák.č. 153/91 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1995. Stary spis: S.r.o. 9476
  (from: 01/03/1996 until: 11/01/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.12.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.1.1996. Stary spis: S.r.o. 9476
  (from: 03/18/1996 until: 11/01/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 22.1.1996. Stary spis: S.r.o. 9476
  (from: 05/27/1996 until: 11/01/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.7.1996. Stary spis: S.r.o. 9476
  (from: 09/26/1996 until: 11/01/2004)
Odstúpenie z funkcie konateľa v zmysle § 66 Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1997.
  (from: 05/10/1999 until: 11/01/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 202/97 zo dňa 19.12.2001, ktorým súd návrh o vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku dlžníka: RAXON CAR COMPANY spol. s r.o., Herlianska 6, Bratislava, IČO: 31 345 441. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.1.2002.
  (from: 03/04/2002 until: 11/01/2004)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person