Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  64/S

Business name: 
NOVOKER a.s.
  (from: 04/24/1992 until: 12/30/2002)
Registered seat: 
Lučenec 984 56
  (from: 04/24/1992 until: 12/30/2002)
Identification number (IČO): 
31 561 918
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
12/31/2002
  (from: 12/31/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/31/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
ťažba keramických surovín
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
nákup, výroba a predaj glazovaných a neglazovaných keramických obkladačiek
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
predaj polotovarov a surovín vrátane dovozu a vývozu
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom podnikania vrátane spostredkovateľskej a konzultačnej činnosti
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
iné hospodárske činnosti v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
ťažba keramických surovín
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
výroba glazovaných a neglazovaných keramických obkladačiek
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
obchodná činnosť s keramickými výrobkami
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti keramickej výroby
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
úprava keramických surovín
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
výroba univerzálnych obkladačiek vrátane tretieho výpalu a dlažby
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
návrhovanie, výroba a montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom, skupín podskupín, náhradných dielov, oceľových konštrukcií pre keramickú, tehliarsku a strojársku výrobu
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
výroba, montáž a opravy elektrických a elektronických zariadení, strojov a prístrojov meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
elektroinštalačné práce
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
vodoinštalačné práce
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
výroba a montáž kompletných lisovacích nástrojov
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
vykonávanie chemických a technologických rozborov a skúšok v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
výroba šablón a otlačkov, vykonávanie návrhárskej a servisnej činnosti
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
stolárske práce
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
opravy motorových a nemotorových vozidiel
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - plaváreň, sauna
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
pohostinská činnosť
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
ubytovacie služby
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 12/30/2002)
Ing. Ivan Adam - člen
Rúbanisko III/56
Lučenec
  (from: 06/08/1998 until: 09/01/2002)
Mgr. Vladislav Byrsa - člen
Aténska 18
Košice
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
Ing. Pavol Fukatsch - člen
Príkopova 2
Bratislava
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Andrej Gréč - člen
L.Svobodu 16
Lučenec
  (from: 06/08/1998 until: 09/01/2002)
Ján Gréč - člen
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 01/12/1994 until: 02/17/1994)
Ján Gréč - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 02/18/1994 until: 07/16/1996)
Ján Gréč - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 07/17/1996 until: 09/01/2002)
Ing. Dušan Guťan - člen
Kyjevská 27
Levice
  (from: 07/17/1996 until: 06/07/1998)
Ing. Pavol Hlodák - člen
L. Svobodu 14
Lučenec
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1993)
Mgr. Katarína Hrabovská - člen
M.R. Štefánika 37
Levice
  (from: 01/12/1994 until: 10/17/1994)
Ing. Štefan Kováči, - člen
Rúbanisko III/10
Lučenec
  (from: 10/04/1993 until: 02/17/1994)
Ing. Štefan Kováčik - podpredseda
Rúbanisko III/10
Lučenec
  (from: 02/18/1994 until: 07/16/1996)
Ing. Štefan Kováčik - podpredseda
Rúbanisko III/10
Lučenec
  (from: 07/17/1996 until: 09/01/2002)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 12
Košice - mestská časť Myslava
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Mgr. Daniel Krátký - člen
Gagarinova 1573/18
Snina
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
JUDr. Igor Laskovský - člen
Sokolovská 8
Košice
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
JUDr. Jozef Matula - člen
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 01/12/1994 until: 08/15/1995)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Včelárska paseka 1
Košice
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Ing. Alexander Molnár , CSc. - člen
M.R. Štefánika 15
Lučenec
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
Ing. Alexander Molnár , CSc. - člen
M.R.Štefánika 15
Lučenec
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Ing. Alexander Molnár , CSc. - predseda
M.R. Štefánika 15
Lučenec
  (from: 03/12/1993 until: 10/03/1993)
Vladimír Novák - člen
1. mája 49
Vidiná
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1993)
Vladimír Prikler - člen
Pankúchova 1
Bratislava
  (from: 07/17/1996 until: 09/01/2002)
Vladimír Prikler - člen
Zikova 12
Bratislava
  (from: 01/12/1994 until: 07/16/1996)
Ing. Vladimír Štefáni - podpredseda
Čordákova 7
Košice
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Ing. Anton Uhrík - člen
Nám. Republiky 12
Lučenec
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Milan Varšo - člen
Osloboditeľov 10
Lučenec
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
Ing. Milan Varšo - podpredseda
Osloboditeľov 10
Lučenec
  (from: 03/12/1993 until: 10/03/1993)
Metoděj Macháček - člen
Perunská 8
Hodonín
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Zikova 12
Bratislava
  (from: 10/18/1994 until: 07/16/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 12/30/2002)
Capital: 
384 984 000 Sk
  (from: 12/21/1993 until: 12/30/2002)
269 489 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 12/20/1993)
Shares: 
Number of shares: 180558
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 12/30/2002)
Number of shares: 204426
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 12/30/2002)
Number of shares: 180558
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/17/1996 until: 02/08/2000)
Number of shares: 204426
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/17/1996 until: 02/08/2000)
Number of shares: 384984
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/11/1994 until: 07/16/1996)
Number of shares: 384984
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/21/1993 until: 10/10/1994)
Number of shares: 269489
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/16/1993 until: 12/20/1993)
Number of shares: 261404
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 04/15/1993)
Number of shares: 8085
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 04/15/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Adam - člen
Rúbanisko III/56
Lučenec
  (from: 05/23/1997 until: 06/07/1998)
Mária Gréčová - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
  (from: 05/23/1997 until: 09/01/2002)
Ing. Andrea Haršányiová - člen
Sereďská 85
Trnava
  (from: 10/04/1993 until: 01/11/1994)
Ing. Zdenek Hrabe , CSc. - člen
Švantnerova 7
Bratislava
  (from: 04/24/1992 until: 10/03/1993)
Ing. Ján Kurčík - člen
127
Točnica
  (from: 05/23/1997 until: 02/08/2000)
JUDr. Jozef Matula - člen
Jungmanova 20
Bratislava
  (from: 08/16/1995 until: 05/22/1997)
Ing. Peter Molnár - člen
Vajanského 48
Lučenec
  (from: 06/08/1998 until: 09/01/2002)
Ing. Ján Poliak - člen
1. mája 53
Vidiná
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
Ing. Ladislav Sarvaš - člen
Lučenec
  (from: 02/18/1994 until: 07/16/1996)
Ing. Ladislav Sarvaš - člen
Lučenec
  (from: 07/17/1996 until: 05/22/1997)
Ing. Ladislav Sarvaš - podpredseda
Osloboditeľov 13
Lučenec
  (from: 05/23/1997 until: 09/01/2002)
Ing. Ladislav Sarvaš - predseda
Lučenec
  (from: 10/04/1993 until: 02/17/1994)
Ing. Štefan Varga - predseda
Parková 11
Fiľakovo
  (from: 03/12/1993 until: 10/03/1993)
Ing. Ján Zubo - člen
Marxova 24
Lučenec
  (from: 04/24/1992 until: 01/11/1994)
Mgr. Zuzana Klímová
Štúrova 24
Košice
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
Mgr. Viera Pohlová
Južná trieda 33
Košice
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
Mária Grečová
Bratrická 12
Lučenec
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
Richard Kropf - člen
Adalbert-Stifter-Weg 5a
Selb
Nemecko
  (from: 10/18/1994 until: 08/15/1995)
Metoděj Macháček - člen
Perunská 8
Hodonín
Česká republika
  (from: 01/12/1994 until: 10/17/1994)
Ing. Ivo Ondráček
Hutník 1483
Veselí nad Moravou
Česká republika
  (from: 01/12/1994 until: 02/17/1994)
Ing. Ivo Ondráček - predseda
Hutník 1483
Veselí nad Moravou
Česká republika
  (from: 02/18/1994 until: 07/16/1996)
Ing. Ivo Ondráček - predseda
Hutník 1483
Veselí nad Moravou
Česká republika
  (from: 07/17/1996 until: 05/22/1997)
Other legal facts: 
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2001 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti NOVOKER, a.s. Lučenec, IČO: 31 561 918 bez likvidácie formou zlúčenia s obchodnou spoločnosťou NOVOCER, k.s. Dr. Vodu 16, Lučeneč, IČO: 36 052 167, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušujúcej spoločnosti. Na základe vyššie uvedeného a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoočnosť NOVOKER, a.s. Lučenec, IČO: 31 561 918 z obchodného registra ku dňu 31.12.2002 v y m a z á v a
  (from: 12/31/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.4.1992, rozhodnutím zakladateľa, podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., prijatím stanov v zmysle ust. zák. č. 92/91 Zb. . Starý spis: Sa 349 . Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konanom dňa 19.11.1992 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/12/1993 until: 12/30/2002)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/04/1993 until: 12/30/2002)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/16/1995 until: 12/30/2002)
. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 24.5.1996.
  (from: 07/17/1996 until: 12/30/2002)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/08/1998 until: 12/30/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.12.1999, ktorým bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 02/09/2000 until: 12/30/2002)
Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2001 v NZ 211/01, napísanej v Banskej Bystrici JUDr. Ivanom Macákom, so sídlom v Bratislave, Plynárenská ul. č. 1.
  (from: 11/12/2001 until: 12/30/2002)
Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2002 v NZ - 402/01, napísanej v notárskom úrade JUDr. Martiny Mažíkovej, , Košice.
  (from: 09/02/2002 until: 12/30/2002)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1992, rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 1 54, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., prijatím s tanov v zmysle ust. zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 349
  (from: 04/24/1992 until: 03/11/1993)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person