Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  66/P

Business name: 
STAVING a.s.
  (from: 04/25/1992)
Registered seat: 
Jesenná 18/2691
Prešov 080 01
  (from: 04/25/1992)
Identification number (IČO): 
00 605 891
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytobých a občianskych stavieb, inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov, priemyselných stavieb
  (from: 09/28/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/28/1993)
obchodná činnosť - stavebný materiál, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, strojárske výrobky, výrobky elektrotechnického priemyslu, kovy a kovové výrobky, chemické výrobky /okrem jedov a žieravín/, plasty a výrobky z plastov, výrobky z kameňa, cementu, lomový kameň, výrobky zo skla a keramické výrobky, nábytok, priemyselný tovar
  (from: 09/28/1993)
výroba a predaj stavebných materiálov
  (from: 09/28/1993)
sprostredkovanie služieb
  (from: 09/28/1993)
prenájom nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 04/08/1997)
ubytovacie služby
  (from: 04/08/1997)
prenájom plôch na reklamné účely
  (from: 04/08/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1992)
Ing. Vladimír Hympán - predseda
Francisciho 32
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing. Peter Giba - podpredseda
Švábska 34
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing. Juraj Birčák - člen
154
Záborské
From: 02/17/1999
  (from: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/25/1992)
Capital: 
15 885 000 Sk Paid up: 15 885 000 Sk
  (from: 12/03/2002)
Shares: 
Number of shares: 15885
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2005
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2 K 4/2005-17 zo dňa 22.2.2005, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: STAVING a.s.
  (from: 06/16/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Hnat
Vajanského 1
Prešov 080 01
From: 04/07/2005
  (from: 06/16/2006)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Drosc - predseda
Odborárska 24
Prešov
From: 05/30/2003
  (from: 05/22/2022)
Richard Hympán - člen
Levočská 93
Prešov
From: 03/22/2001
  (from: 05/22/2022)
Ladislav Kmec - člen
Prostějovská 67
Prešov
From: 06/21/2001
  (from: 05/22/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 9.4.1992 podľa § 28 ods 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 204
  (from: 04/25/1992)
Zmeny stavov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 204
  (from: 09/28/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 17.5.1996 N 204/96, Nz 148/96 o zmene stanov a.s. schválené valným zhromaždením.
  (from: 04/08/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.3.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.6.2001.
  (from: 08/13/2001)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.6.2002.
  (from: 12/03/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2003.
  (from: 07/08/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person