Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  66/P

Business name: 
STAVING a.s.
  (from: 04/25/1992)
Registered seat: 
Jesenná 18/2691
Prešov 080 01
  (from: 04/25/1992)
Identification number (IČO): 
00 605 891
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie bytobých a občianskych stavieb, inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov, priemyselných stavieb
  (from: 09/28/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/28/1993)
obchodná činnosť - stavebný materiál, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, strojárske výrobky, výrobky elektrotechnického priemyslu, kovy a kovové výrobky, chemické výrobky /okrem jedov a žieravín/, plasty a výrobky z plastov, výrobky z kameňa, cementu, lomový kameň, výrobky zo skla a keramické výrobky, nábytok, priemyselný tovar
  (from: 09/28/1993)
výroba a predaj stavebných materiálov
  (from: 09/28/1993)
sprostredkovanie služieb
  (from: 09/28/1993)
prenájom nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 04/08/1997)
ubytovacie služby
  (from: 04/08/1997)
prenájom plôch na reklamné účely
  (from: 04/08/1997)
Dodávky stavebno-montážnych prác. Výstavba priemyselných objektov, obytných a rodinných domov, účelových stavieb,inžinierskych sietí, zateplenia a rekonštrukcie budov. Technologická úprava podľa požiadaviek zákazníka.
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1992)
Ing. Vladimír Hympán - predseda
Francisciho 32
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing. Peter Giba - podpredseda
Švábska 34
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 05/22/2022)
Ing. Juraj Birčák - člen
154
Záborské
From: 02/17/1999
  (from: 05/22/2022)
Ing. Rastislav Bilas - člen
Levočská 4701/77
Prešov
  (from: 08/13/2001 until: 12/02/2002)
Ing. Rastislav Bilas - člen
Levočská 4701/77
Prešov
From: 06/29/2001 Until: 05/30/2003
  (from: 12/03/2002 until: 07/07/2003)
Ing. Juraj Birčák - člen
154
Záborské
  (from: 03/18/1999 until: 12/02/2002)
Ing. Vladimír Drosc - člen
M. Čulena 12
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 02/24/1998)
Ing. Vladimír Drosc - člen
M. Čulena 12
Prešov
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Vladimír Drosc - člen
M. Čulena 12
Prešov
  (from: 03/18/1999 until: 12/02/2002)
Ing. Vladimír Drosc - člen
Odborárska 24
Prešov
From: 05/01/1992 Until: 05/30/2003
  (from: 12/03/2002 until: 07/07/2003)
Ing. Peter Giba - člen
Švábska 34
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Ing. Peter Giba - podpredseda
Švábska 34
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 02/24/1998)
Ing. Peter Giba - podpredseda
Švábska 34
Prešov
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Peter Giba - predseda
Švábska 34
Prešov
Until: 06/03/2002
  (from: 03/18/1999 until: 12/02/2002)
Ing. Vladimír Hympán - člen
Francisciho 32
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 02/24/1998)
Ing. Vladimír Hympán - člen
Francisciho 32
Prešov
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Vladimír Hympán - podpredseda
Francisciho 32
Prešov
Until: 06/03/2002
  (from: 03/18/1999 until: 12/02/2002)
JUDr. Vladimír Károlyi - člen
Švábska 43
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 02/24/1998)
JUDr. Vladimír Károlyi - člen
Švábska 43
Prešov
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Milan Valko - člen
Kapušanská 17
Ľubotice
  (from: 03/18/1999 until: 07/11/2000)
Ing. Milan Valko - predseda
Kapušanská 17
Ľubotice
  (from: 04/25/1992 until: 02/24/1998)
Ing. Milan Valko - predseda
Kapušanská 17
Ľubotice
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ing. Vladimír Hympán - predseda
Francisciho 32
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 12/03/2002 until: 05/21/2022)
Ing. Peter Giba - podpredseda
Švábska 34
Prešov
From: 06/03/2002
  (from: 12/03/2002 until: 05/21/2022)
Ing. Juraj Birčák - člen
154
Záborské
From: 02/17/1999
  (from: 12/03/2002 until: 05/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/25/1992)
Capital: 
15 885 000 Sk Paid up: 15 885 000 Sk
  (from: 12/03/2002)
15 885 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/02/2002)
Shares: 
Number of shares: 15885
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/2002)
Number of shares: 15885
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/18/1999 until: 12/02/2002)
Number of shares: 15885
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/28/1993 until: 03/17/1999)
Number of shares: 15408
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Number of shares: 477
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2005
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2 K 4/2005-17 zo dňa 22.2.2005, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: STAVING a.s.
  (from: 06/16/2006)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2005
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 2 K 4/2005-17 zo dňa 22.2.2005, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: STAVING a.s.
  (from: 02/03/2006 until: 06/15/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miloš Hnat
Vajanského 1
Prešov 080 01
From: 04/07/2005
  (from: 06/16/2006)
JUDr. Jozef Stašák
Andraščíkova 3
Bardejov 085 01
From: 02/22/2005
  (from: 02/03/2006 until: 06/15/2006)
JUDr. Jozef Stašák
Andraščíkova 3
Bardejov 085 01
From: 02/22/2005 Until: 04/07/2005
  (from: 06/16/2006 until: 06/15/2006)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Drosc - predseda
Odborárska 24
Prešov
From: 05/30/2003
  (from: 05/22/2022)
Richard Hympán - člen
Levočská 93
Prešov
From: 03/22/2001
  (from: 05/22/2022)
Ladislav Kmec - člen
Prostějovská 67
Prešov
From: 06/21/2001
  (from: 05/22/2022)
Ing. Juraj Birčák - predseda
Bajkalská 5
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 03/17/1999)
Ing. Ján Bišto - člen
Varšavská 18
Košice
  (from: 03/18/1999 until: 08/12/2001)
František Dugas - člen
Magurská 7
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 02/24/1998)
Ing. Jaroslav Fabián - člen
446
Fintice
  (from: 09/28/1993 until: 04/07/1997)
Ing. Ján Fečák - člen
Prešovská 6
Veľký Šariš
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Milan Fertaľ - člen
Jesenského 51
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 04/07/1997)
Milan Fertaľ - predseda
Jesenského 51
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Richard Hympán - člen
Levočská 93
Prešov
  (from: 08/13/2001 until: 12/02/2002)
Ján Imrich - člen
216
Rožkovany
  (from: 02/25/1998 until: 03/17/1999)
Ján Imrich - člen
216
Rožkovany
  (from: 03/18/1999 until: 08/12/2001)
JUDr. Vladimír Károlyi - predseda
Švábska 43
Prešov
  (from: 03/18/1999 until: 08/12/2001)
Ing. Jozef Klíma - člen
Bajkalská 22
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 04/07/1997)
Ladislav Kmec - člen
Prostějovská 67
Prešov
  (from: 08/13/2001 until: 12/02/2002)
Ing. Cyril Krajňak - člen
112
Žehňa
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Ing. František Majirský - člen
J. Kostru 36
Ľubotice
  (from: 04/25/1992 until: 03/17/1999)
Ing. Jozef Seman - člen
Líščie Nivy 12
Bratislava
  (from: 04/25/1992 until: 09/27/1993)
Ing. Jozef Strinič - člen
Levočská 103
Prešov
  (from: 09/28/1993 until: 04/07/1997)
Ing. Marek Štetina - predseda
Prostějovská 4
Prešov
  (from: 08/13/2001 until: 12/02/2002)
Ing. Marek Štetina - predseda
Prostějovská 4
Prešov
From: 07/03/2001 Until: 12/30/2002
  (from: 12/03/2002 until: 07/07/2003)
Ing. Vladimír Drosc - predseda
Odborárska 24
Prešov
From: 05/30/2003
  (from: 07/08/2003 until: 05/21/2022)
Richard Hympán - člen
Levočská 93
Prešov
From: 03/22/2001
  (from: 12/03/2002 until: 05/21/2022)
Ladislav Kmec - člen
Prostějovská 67
Prešov
From: 06/21/2001
  (from: 12/03/2002 until: 05/21/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 9.4.1992 podľa § 28 ods 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 204
  (from: 04/25/1992)
Zmeny stavov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 25.6.1993. Stary spis: Sa 204
  (from: 09/28/1993)
Notárska zápisnica zo dňa 17.5.1996 N 204/96, Nz 148/96 o zmene stanov a.s. schválené valným zhromaždením.
  (from: 04/08/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.3.2001. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 29.6.2001.
  (from: 08/13/2001)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 14.6.2002.
  (from: 12/03/2002)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2003.
  (from: 07/08/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person