Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3804/B

Business name: 
UNIQA d.d.s., a.s.
  (from: 01/15/2021)
Registered seat: 
Krasovského 3986/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/15/2021)
Identification number (IČO): 
35 977 540
  (from: 02/15/2006)
Date of entry: 
02/15/2006
  (from: 02/15/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/2006)
Objects of the company: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 02/15/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/15/2006)
Ing. Martin Žáček , CSc. - Member of the Board of Directors
Pujmanové 882/25
Praha 4 - Podolí 140 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 02/06/2021)
Ing. Lucie Urválková - Member of the Board of Directors
Trytova 1120/6
Praha 9 – Černý Most 198 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 02/06/2021)
Mgr. Rastislav Havran - Member of the Board of Directors
Trnavská cesta 74/B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 821 02
From: 01/15/2021
  (from: 05/01/2021)
Ing. Peter Socha - Chairman of the Board of Directors
Hečkova 7461/16
Bratislava - mestská časť Rača 831 05
From: 06/01/2021
  (from: 07/13/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/30/2019)
Capital: 
3 618 135,1 EUR Paid up: 3 618 135,1 EUR
  (from: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 1090
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.
  (from: 07/01/2010)
Stockholder: 
AXA životní pojišťovna a.s.
Evropská 810/136
Praha 6 - Vokovice 160 00
Česká republika
  (from: 01/15/2021)
Supervisory board: 
Robert Constantin Gauci
Na Hřebenkách 815/130
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 01/15/2021
  (from: 02/06/2021)
Dr. Andreas Bertl
Dr. Teichmann-Gasse 9
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 06/10/2021
  (from: 07/13/2021)
Dr. Mag. Peter Eichler
Myrthengasse 11-13
Viedeň 1070
Rakúska republika
From: 06/10/2021
  (from: 07/13/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2005, Nz 36967/2005, NCRIs 36425/2005 zo dňa 10.08.2005 a jej dodatkom č. N 186/2005, Nz 53044/2005, NCRIs 52373/2005 zo dňa 08.11.2005 v zmysle ust. § 77 a nasl. zák. č. 650/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Doplnková dôchodková poisťovňa CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS.
  (from: 02/15/2006)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2006, NZ 102/2006 z 50.000.000,- Sk na 109.000.000,- Sk.
  (from: 07/07/2006)
Notárska zápisnica N 72/2007, Nz 6717/2007, NCRls 6749/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z Winterthur d.d.s., a.s. na AXA d.d.s., a.s.
  (from: 03/15/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007.
  (from: 03/22/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 591/2007, Nz 58618/2007 dňa 17.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou AXA Slovensko a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2582/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AXA d.d.s., a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3804/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRls 58160/2007 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 17.12.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom spoločnosti AXA Slovensko a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2008.
  (from: 06/18/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2010, Nz 21865/2010, NCRIs 22199 dňa 17.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.
  (from: 07/01/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
  (from: 07/14/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.
  (from: 11/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2012.
  (from: 05/19/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2012.
  (from: 12/07/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013.
  (from: 03/05/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2013.
  (from: 07/27/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2013.
  (from: 03/26/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.
  (from: 12/04/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016.
  (from: 07/02/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016.
  (from: 12/15/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017.
  (from: 11/03/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AXA Slovensko a.s.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person