Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8132/V

Business name: 
SI TRADE, spol. s r.o. Trebišov v likvidácii
  (from: 02/12/2016)
SI TRADE, spol. s r.o. Trebišov
  (from: 07/12/1996 until: 02/11/2016)
Registered seat: 
M.R. Štefánika 2393/25
Trebišov 075 01
  (from: 09/03/1998)
Kukučínova 184/1
Trebišov 075 01
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Identification number (IČO): 
31 730 639
  (from: 07/12/1996)
Date of entry: 
07/12/1996
  (from: 07/12/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/1996)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami, potravinami, mäsom, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, palivami, drevom, nerastnými surovinami, rudami, strojmi, strojnými zariadeniami, kožou, kožiarskými výrobkami, železiarským a priemyselným tovarom, elektronikou, obuvou, textilom, nábytkom, sklom, porcelánom, stavebnými materiálmi, dopravnými prostriedkami, kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 07/12/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/12/1996)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/03/1998)
Partners: 
Ing. Igor Sidor
Hodvábna 1291/1
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 09/02/2004)
Gabriela Sidorová
Hodvábna 1291/1
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 09/02/2004)
Ing. Marián Čopko
Sídl. SNP 820/25
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 09/03/1998 until: 09/01/2004)
Ing. Marián Čopko
Sídl. SNP 820/25
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Ing. Igor Sidor
Hurbanova 17
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/03/1998 until: 09/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Hurbanova 17
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 01/21/2010)
Gabriela Sidorová
Amount of investment: 2 655,51351 EUR Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 01/21/2010)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Ing. Marián Čopko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/03/1998 until: 09/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/03/1998 until: 09/01/2004)
Ing. Igor Sidor
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 09/02/2004 until: 01/20/2010)
Gabriela Sidorová
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/02/2004 until: 01/20/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/12/1996)
Ing. Igor Sidor
Hurbanova 17
Trebišov
  (from: 07/12/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/1996)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 01/21/2010)
200 000 Sk
  (from: 09/03/1998 until: 01/20/2010)
100 000 Sk
  (from: 07/12/1996 until: 09/02/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/23/2015
  (from: 02/12/2016)
 Liquidators:
Ing. Igor Sidor
Hurbanova 17
Trebišov 075 01
From: 09/23/2015
  (from: 02/12/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 02/12/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.5.1996, v znení jej dodatku zo dňa 21.6.1996, podľa zák.č.513/91 Zb.
  (from: 07/12/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.5.1998 v znení zák.č.11/98 Z.z.
  (from: 09/03/1998)
Dodatok č. 2 a úplné znenie spoločenskej zmluvy z 28.1.2004.
  (from: 09/02/2004)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 9Cbr//92/2013-27 zo dňa 13.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2015 zrušil spoločnosť SI TRADE, spol. s r.o. Trebišov s likvidáciou a za likvidátora menoval Ing. Igora Sidora.
  (from: 02/12/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person