Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11534/N

Business name: 
T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.
  (from: 09/03/2001)
Registered seat: 
Považská 2
Nové Zámky 940 67
  (from: 12/18/2008)
Identification number (IČO): 
36 532 771
  (from: 07/29/1999)
Date of entry: 
07/29/1999
  (from: 07/29/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1999)
zebezpečenie colného dlhu ručením
  (from: 07/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/29/1999)
zasielateľstvo
  (from: 07/29/1999)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/28/2004)
reklamné činnosti
  (from: 12/28/2004)
spracovanie údajov na počítači v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardware
  (from: 12/28/2004)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača - software
  (from: 12/28/2004)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/28/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 12/28/2004)
kompletizovanie počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie údajov v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
pomocné stavebné práce v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
zásielkový predaj
  (from: 12/28/2004)
manipulácia s nákladom
  (from: 12/28/2004)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 12/28/2004)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/28/2004)
finančný leasing
  (from: 12/28/2004)
prenájom automobilov
  (from: 12/28/2004)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí
  (from: 12/28/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/28/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/28/2004)
Administratívne služby
  (from: 07/02/2013)
Partners: 
Ing. Peter Danáč
Tichá 9698/18
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Erich Handl
Tatranská 9771/182
Nové Zámky 940 02
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Danáč
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/23/2022)
Erich Handl
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/1999)
Ing. Peter Danáč
Tichá 9698/18
Nové Zámky 940 01
From: 07/29/1999
  (from: 12/18/2008)
Erich Handl
Tatranská 9771/182
Nové Zámky 940 02
From: 07/29/1999
  (from: 08/10/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/29/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 31.5.1999 podľa § 24, §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/29/1999)
Dodatok č. 1 spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.05.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z T.P.D. TRANSCONSULT, s.r.o. na T.P.D. TRANSPORT, s.r.o..
  (from: 09/03/2001)
Dodatok č. 2 spoločenskej zmluvy schválený na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 11.09.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Svornosti 18 na Nové Zámky, Gúgska 77.
  (from: 05/27/2003)
Rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti zo dňa 23.08.2016 o zlúčení spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36 532 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11534/N so spoločnosťou Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: N.A.D.Nové Zámky, s.r.o., so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 34 129 634, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1760/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.08.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 888/2016, Nz 29706/2016, NCRls /2016 sa obchodná spoločnosť T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36 532 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11534/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: N.A.D.Nové Zámky, s.r.o., so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 34 129 634, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1760/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: N.A.D.Nové Zámky, s.r.o., ku dňu 08.09.2016.
  (from: 09/08/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/08/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: N.A.D. Nové Zámky, s.r.o.
Považská 2
Nové Zámky 940 67
  (from: 09/08/2016)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person