Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8265/V

Business name: 
TASTAV s.r.o.
  (from: 01/02/2002 until: 08/17/2015)
TASTAV spoločnosť s ručením obmedzeným, Trstené pri Hornáde
  (from: 08/13/1996 until: 01/01/2002)
Registered seat: 
Letná 40
Košice
  (from: 01/02/2002 until: 08/17/2015)
Svätoplukova 6
Košice
  (from: 02/11/1997 until: 01/01/2002)
Školská 13
Trstené pri Hornáde 044 11
  (from: 08/13/1996 until: 02/10/1997)
Identification number (IČO): 
31 732 097
  (from: 08/13/1996)
Date of entry: 
08/13/1996
  (from: 08/13/1996)
Person dissolved from: 
21.4.2015
  (from: 08/18/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 08/18/2015)
Date of deletion: 
08/18/2015
  (from: 08/18/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/18/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselnych stavieb
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
demolácie a zemné práce
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
predaj dvojstopých motorových vozidiel a súčiastok
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
obchodná činnosť: potraviny, nápoje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, zemiaky, živé zvieratá, koža a suroviny, kvety, poľnohospodárske hnojivá, textil, kožená galantéria, farby a lakové nátery, kovy, nábytok, stavebný materiál, uhlie a ropné produkty, stroje, strojné zariadenia, letecká technika, hutné a strojárenské výrobky, elektro tovar, knihy a hudobniny
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
prenájom stavebných strojov a drobnej mechanizácie
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
výroba: drevených obalov, transportného betónu, malty, azbestocementových výrobkov
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
inžinierska činnosť
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
čistenie budov
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
sprostredkovanie v predmete podnikania
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
Partners: 
JUDr. Miloslav Pinčák
Slobody 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 01/01/2002)
JUDr. Miloslav Pinčák
Slobody 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/10/1997 until: 02/02/1999)
Juraj Tatarčík
Toryská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/02/2002 until: 06/01/2004)
Juraj Tatarčík
Toryská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/03/1999 until: 01/01/2002)
Juraj Tatarčík
Toryská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/10/1997 until: 02/02/1999)
Juraj Tatarčík
Toryská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/13/1996 until: 12/09/1997)
Ivo Tomko
Tr. SNP 49
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 06/02/2004 until: 08/17/2015)
Contribution of each member: 
Juraj Tatarčík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/13/1996 until: 12/09/1997)
Juraj Tatarčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/10/1997 until: 02/02/1999)
JUDr. Miloslav Pinčák
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/10/1997 until: 02/02/1999)
Juraj Tatarčík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 01/01/2002)
JUDr. Miloslav Pinčák
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 01/01/2002)
Juraj Tatarčík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/02/2002 until: 06/01/2004)
Ivo Tomko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/02/2004 until: 08/17/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/2005 until: 08/17/2015)
Individual managing director
  (from: 01/02/2002 until: 06/23/2005)
konatelia
  (from: 08/13/1996 until: 01/01/2002)
Dušan Koneval
Hlinkova 8
Košice 040 01
From: 06/21/2005
  (from: 06/24/2005 until: 03/10/2006)
Dušan Koneval
Hlinkova 8
Košice 040 01
From: 06/21/2005 Until: 03/02/2006
  (from: 03/11/2006 until: 03/10/2006)
Ing. Miroslav Škoda
Pekinská 10
Košice
  (from: 08/13/1996 until: 01/01/2002)
Juraj Tatarčík
Toryská 4
Košice
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
Ivo Tomko
Tr. SNP 49
Košice 040 11
From: 11/22/2002
  (from: 06/02/2004 until: 08/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/02/2002 until: 08/17/2015)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/13/1996 until: 01/01/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/03/1999 until: 08/17/2015)
100 000 Sk
  (from: 08/13/1996 until: 02/02/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 33CbR/103/2013-31 zo dňa 5. marca 2015.
  (from: 08/18/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 106/96, Nz 97/96 zo dňa 24.7.1996 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/13/1996 until: 08/17/2015)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 497/96, Nz 494/96 zo dňa 10.12.1996 napísaná v Košiciach.
  (from: 02/11/1997 until: 08/17/2015)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 82/97 a Nz 81/97 zo dňa 3.12.1997.
  (from: 12/10/1997 until: 08/17/2015)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/03/1999 until: 08/17/2015)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 319/01, Nz 313/01 zo dňa 18.9.2001.
  (from: 01/02/2002 until: 08/17/2015)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 22.11.2002.
  (from: 06/02/2004 until: 08/17/2015)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person