Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  265/S

Business name: 
FORTE, a.s. "v likvidácii"
  (from: 01/29/2001 until: 09/26/2017)
FORTE, a.s.
  (from: 11/28/2000 until: 01/28/2001)
MOGUL SLOVAKIA, a.s.
  (from: 08/02/1995 until: 11/27/2000)
SLOVAKIA, a.s.
  (from: 04/06/1995 until: 08/01/1995)
Registered seat: 
Gemerská cesta 1
Lučenec 984 01
  (from: 12/09/1999 until: 09/26/2017)
Dr. Vodu 2
Lučenec 984 01
  (from: 04/06/1995 until: 12/08/1999)
Identification number (IČO): 
31 627 188
  (from: 04/06/1995)
Date of entry: 
04/06/1995
  (from: 04/06/1995)
Date of deletion: 
09/27/2017
  (from: 09/27/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/27/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/06/1995)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojsto- pých motorových vozidiel
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/2001 until: 09/26/2017)
Managing board
  (from: 04/06/1995 until: 01/28/2001)
Ing. Radoslav Beňo - podpredseda
9. mája 378/18
Vidiná
  (from: 12/09/1999 until: 11/27/2000)
Ing. Peter Činčura - člen
Rúbanisko II-67
Lučenec
  (from: 04/06/1995 until: 05/25/1997)
Ing. Peter Činčura - člen
Rúbanisko II-67
Lučenec
  (from: 05/26/1997 until: 12/08/1999)
Ing. Beata Dolnozemská - podpredseda
Železničná 11
Lučenec
  (from: 08/02/1995 until: 05/25/1997)
Ing. Beata Dolnozemská - podpredseda
Železničná 11
Lučenec
  (from: 05/26/1997 until: 12/08/1999)
Jaroslav Ďurčenka - podpredseda
Dr. Vodu 2
Lučenec
  (from: 04/06/1995 until: 08/01/1995)
Ivana Hrončeková - člen
Továrenská 27
Lučenec
  (from: 12/09/1999 until: 11/27/2000)
Luděk Kosina - predseda
Ľ.Štúra 2210/17
Lučenec
  (from: 12/09/1999 until: 11/27/2000)
JUDr. Július Koval - predseda
ul. ČSA 11
Banská Bystrica
  (from: 05/26/1997 until: 12/08/1999)
JUDr. Ján Slovák - predseda
Obrancov mieru 369/14
Kalinovo
  (from: 04/06/1995 until: 05/25/1997)
Ivana Hrončeková - predseda
Továrenská 27
Lučenec
  (from: 11/28/2000 until: 09/26/2017)
Ing. Ladislav Agócs - podpredseda
Józsefa Bodona 1702/16
Rimavská Sobota
  (from: 11/28/2000 until: 09/26/2017)
Renáta Mokošová - člen
119
Mašková
  (from: 11/28/2000 until: 09/26/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 01/29/2001 until: 09/26/2017)
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, ktorými sú predseda, resp. podpredseda a jeden z ďalších členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcie pripoja svoj podpis spoločne predseda, resp. podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/06/1995 until: 01/28/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
Supervisory board: 
Aneta Anderová - člen
Vanaského 6
Fiľakovo
  (from: 12/09/1999 until: 11/27/2000)
Beata Dolnozemská - člen
Železničná 11
Lučenec
  (from: 04/06/1995 until: 08/01/1995)
Jaroslav Ďurčenka - člen
Dr. Vodu 2
Lučenec
  (from: 08/02/1995 until: 12/08/1999)
Ing. Peter Kubiš - člen
Novohradská 39
Veľký Krtíš
  (from: 04/06/1995 until: 08/01/1995)
Ing. Ján Macko - predseda
Banšela 6
Lučenec
  (from: 04/06/1995 until: 08/01/1995)
Ing. Martin Barták - člen
Jateční 801.
Kolín
Česká republika
  (from: 08/02/1995 until: 12/08/1999)
Ing. Martin Barták - člen
Jateční 801
Kolín
Česká republika
  (from: 12/09/1999 until: 09/26/2017)
Ing. Ján Novák - predseda
Rimavské Soboty 893
Kolín
Česká republika
  (from: 12/09/1999 until: 09/26/2017)
Ing. Ján Novák - predseda
Rimavské Soboty 893
Kolín
Česká republika
  (from: 08/02/1995 until: 12/08/1999)
Ing. Václav Vosecký - člen
Moravská 758
Kolín
Česká republika
  (from: 08/02/1995 until: 12/08/1999)
Ing. Václav Vosecký - člen
Moravská 758
Pečky
Česká republika
  (from: 12/09/1999 until: 09/26/2017)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ivana Hrončeková
Továrenská 27
Lučenec
Until: 09/27/2017
  (from: 01/29/2001)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.3.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 835
  (from: 04/06/1995 until: 09/26/2017)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 10.7.1995, schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/02/1995 until: 09/26/2017)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.5.1999 bola schválená ztnena stanov.
  (from: 12/09/1999 until: 09/26/2017)
. Valné zhromaždenie dňa 3.5.2000 schválilo zmenu stanov - zmenu názvu.
  (from: 11/28/2000 until: 09/26/2017)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2000 a dodatku č. 3.
  (from: 01/29/2001 until: 09/26/2017)
. Na základe návrhu likvidátora, konečnej správy o prie- behu likvidácie, účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením dňa 14.5.2002 a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb.sa spoločnosť FORTE, a.s. "v likvidácii" so sídlom Lučenec Gemerská cesta 1, IČO: 31 627 188 z obchodného registra ku dňu 25.3.2004 v y m a z á v a .
  (from: 03/25/2004 until: 09/26/2017)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person