Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  304/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SOLE Slovakia a.s.
  (from: 12/06/2001)
Krtíšska mliekáreň a.s.
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Registered seat: 
Pri starej prachárni
Bratislava 931 04
  (from: 10/25/2002)
Osloboditeľov 59
Malý Krtíš 990 01
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Identification number (IČO): 
31 637 108
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
nákup mlieka a poživatín všetkého druhu, výroba konzumného mlieka, kyslomliečnych výrobkov, smotán, krémov, pudingov, tvarohov, syrov a výrobkov z nich, trvanlivých poživatín a poživatín s predĺženou trvanlivosťou
  (from: 09/29/1995)
obchodná činnosť a služby, maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/29/1995)
servisná a opravárenská činnosť, projekčná a technologická činnosť pre výrobu a spracovanie poživatín
  (from: 09/29/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/2002)
Managing board
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Dr. Alfio Puglisi Cosentino - predseda
Osloboditeľov 1039/59
Malý Krtíš
  (from: 12/06/2001)
Ing. Miroslav Záhoranský - podpredseda
Za parkom 25
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001)
Ing. Jana Černáková - člen
141
Záhorce
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Pavel Filip - člen
Hviezdoslavova 19
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Milan Findra
Za parkom 32
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Ing. Elena Kánová
Poľná 504/8
Modrý Kameň
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Ing. Elena Kánová - člen
Poľná 504/8
Modrý Kameň
Until: 03/27/2002
  (from: 12/06/2001 until: 10/24/2002)
Pavel Kazi - člen
Pionierska 1
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Anton Macko - člen
Janka Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Ing. Jozef Paholík - člen
27
Sklabiná
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
MVDr. Anna Ragačová - člen
Okružná 18
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Miroslav Zahoranský - člen
Za parkom 25
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ľubica Zvarová
B. Němcove 53
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Gerald Anthony Lenihan - člen
Thöhöly u. 50/C 6
Szeged
Maďarská republika
From: 03/27/2002
  (from: 10/25/2002)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva spoločnosti alebo generálny riaditeľ, ktorý je členom predstavenstva, zastupujú spoločnosti v podpisovaní v mene spoločnosti, každý samostatne.
  (from: 10/25/2002)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/29/1995 until: 10/24/2002)
Capital: 
125 000 000 Sk
  (from: 12/06/2001)
110 346 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Shares: 
Number of shares: 125000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/2001)
Number of shares: 110346
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Kováč - člen
Novohradská 6
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001)
JUDr. Jozef Veselý - predseda
Venevská 9
Veľký Krtíš
  (from: 12/06/2001)
Anna Balogová
97
Sklabiná
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Anna Hošková
Horná 15
Brezno
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Slavomír Hudec
Škultétyho 10
Veľký Krtíš
  (from: 07/28/1997 until: 12/05/2001)
Anna Ivaničová
Strhárska 488
Modrý Kameň
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Ing. Dušan Kováč
Novohradská 6
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 12/05/2001)
Alžbeta Ľuptáková
Karlovo 35
Banská Bystrica
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Robert Paulický
B. Němcovej 55/16
Veľký Krtíš
  (from: 09/29/1995 until: 07/27/1997)
Sean McDermott - člen
Fürj ut. 44/B
Szeged
Maďarská republika
  (from: 12/06/2001)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 933
  (from: 09/29/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/1996)
. Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.1997 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 07/28/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/2001)
. Na valných zhromaždeniach dňa 5.5.2002 a 27.3.2002 bolo prijaté nové znenie stanov. Spis odstúpený na OS Bratislava 11.12.2002-zmena sídla.
  (from: 10/25/2002)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person