Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  220/P

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
  (from: 06/21/1993)
Registered seat: 
Okružná 15
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 06/20/2000)
Identification number (IČO): 
31 673 821
  (from: 06/21/1993)
Date of entry: 
06/21/1993
  (from: 06/21/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/21/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj železiarskeho tovaru
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj stavebného materiálu
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj inštalačného materiálu
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj vykurovacích zariadení
  (from: 07/10/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/10/1993)
maliarstvo
  (from: 07/10/1993)
zváračske práce
  (from: 07/10/1993)
sklenárstvo
  (from: 07/10/1993)
zámočníctvo
  (from: 07/10/1993)
stolárstvo
  (from: 07/10/1993)
vodoištalatérstvo
  (from: 07/10/1993)
natieračske práce
  (from: 07/10/1993)
prenájom bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom a zabezpečovanie plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 12/18/2001)
správa, prevádzka a údržba bytových domov, bytov, garáži a ateliérov vo vlastníctve družstva
  (from: 12/18/2001)
správa, prevádzka a údržba bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré nadobudli podľa osobitných predpisov, spoločných častí a spoločných zariadení domu a zabezpečovanie plnení poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 12/18/2001)
zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou, prístavbou a bytov získaných predstavbou nebytových priestorov do vlastníctva družstva
  (from: 12/18/2001)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov
  (from: 12/18/2001)
inžinierska činnosť
  (from: 12/18/2001)
správa nehnuteľností vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru
  (from: 12/18/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/1993)
Mgr. Anton Tomko - predseda predstavenstva
Okružná 846/12
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Mgr. Lucia Gondeková - podpredseda predstavenstva
492
Nová Ľubovňa 065 11
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Ing. Mária Ždiňaková - člen
Levočská 364/30
Stará Ľubovňa 065 11
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Helena Čandová - člen
Duklianskych hrdinov 1513/32
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Magdaléna Kičurová - člen
Mierová 1093/36
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 882/60
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Mgr. Monika Stesňáková - člen
Mierová 1092/30
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Miroslav Iľkovič - člen
Za vodou 1084/6
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Marta Simoníková - člen
Sládkovičova 378/8
Podolínec 065 03
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/10/1993)
Supervisory board: 
Ing. Mária Kardošová
Mierová 1092/30
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Tatiana Budajová
Okružná 846/12
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Margita Konkoľová
Sládkovičova 378/7
Podolínec 065 03
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 06/16/2009)
Basic member contribution: 
2 EUR
  (from: 06/16/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa zakladá na stanovách prijatých na členskej schôdzi družstva dňa 4.12.1975, schválených SZBD v Bratislave dňa 2.12.1975. Stary spis: Dr 933
  (from: 06/21/1993)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených dňa 20.11.1992 podľa zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 933
  (from: 07/10/1993)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 25.5.2000.
  (from: 06/20/2000)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 17.5.2001.
  (from: 12/18/2001)
Zmena stanov družstva, schválená náhradným zhromaždením delegátov dňa 15.5.2002.
  (from: 11/05/2002)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person