Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  220/P

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa
  (from: 06/21/1993)
Registered seat: 
Okružná 15
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 06/20/2000)
Stará Ľubovňa
  (from: 06/21/1993 until: 06/19/2000)
Identification number (IČO): 
31 673 821
  (from: 06/21/1993)
Date of entry: 
06/21/1993
  (from: 06/21/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/21/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj železiarskeho tovaru
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj stavebného materiálu
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj inštalačného materiálu
  (from: 07/10/1993)
nákup a predaj vykurovacích zariadení
  (from: 07/10/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/10/1993)
maliarstvo
  (from: 07/10/1993)
zváračske práce
  (from: 07/10/1993)
sklenárstvo
  (from: 07/10/1993)
zámočníctvo
  (from: 07/10/1993)
stolárstvo
  (from: 07/10/1993)
vodoištalatérstvo
  (from: 07/10/1993)
natieračske práce
  (from: 07/10/1993)
prenájom bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom a zabezpečovanie plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 12/18/2001)
správa, prevádzka a údržba bytových domov, bytov, garáži a ateliérov vo vlastníctve družstva
  (from: 12/18/2001)
správa, prevádzka a údržba bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré nadobudli podľa osobitných predpisov, spoločných častí a spoločných zariadení domu a zabezpečovanie plnení poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 12/18/2001)
zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou, prístavbou a bytov získaných predstavbou nebytových priestorov do vlastníctva družstva
  (from: 12/18/2001)
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov
  (from: 12/18/2001)
inžinierska činnosť
  (from: 12/18/2001)
správa nehnuteľností vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru
  (from: 12/18/2001)
v celom rozsahu
  (from: 06/21/1993 until: 07/09/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/1993)
Managing board
  (from: 06/21/1993 until: 07/09/1993)
Mgr. Anton Tomko - predseda predstavenstva
Okružná 846/12
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Mgr. Lucia Gondeková - podpredseda predstavenstva
492
Nová Ľubovňa 065 11
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Ing. Mária Ždiňaková - člen
Levočská 364/30
Stará Ľubovňa 065 11
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Helena Čandová - člen
Duklianskych hrdinov 1513/32
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Magdaléna Kičurová - člen
Mierová 1093/36
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 882/60
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Mgr. Monika Stesňáková - člen
Mierová 1092/30
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Miroslav Iľkovič - člen
Za vodou 1084/6
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Marta Simoníková - člen
Sládkovičova 378/8
Podolínec 065 03
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
- v celom rozsahu
  (from: 06/21/1993 until: 07/09/1993)
Ing. Miroslav Bartko - člen; od 29.1.2001
Za vodou 12
Stará Ľubovňa
Until: 05/27/2002
  (from: 01/16/2002 until: 11/04/2002)
Helena Čandová - podpredseda
Mierová 14
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Helena Čandová - podpredseda
Duklianskych hrdinov 32/1513
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/28/1987
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Helena Čandová - podpredseda
Mierová 18
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 08/18/2005)
Mária Čarnotová - člen
Letná 20
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/2000 until: 08/18/2005)
Mária Čarnotová - člen
Letná 20
Stará Ľubovňa
Until: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 08/18/2005)
Ing. Ján Danko - člen
Letná 20/1075
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Ferdinand Dobál - člen
Letná 21
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Štefánia Fečková - člen
Mierová 46
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Štefánia Fečková - člen
Mierová 46
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Miloš Hurtoš - člen
Mierová 66
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Miloš Hurtoš - člen
Mierová 66
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Miloš Hurtoš - člen
Mierová 66/1099
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 06/25/2009)
Miloš Hurtoš - člen
Mierová 66/1099
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Miroslav Ilkovič - člen
Za vodou 6
Stará Ľubovňa
From: 05/27/2002
  (from: 11/05/2002 until: 08/18/2005)
Miroslav Ilkovič - člen
Za vodou 6/1084
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/27/2002
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Ing. Mikuláš Jura - člen
Mierová 44/1094
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 07/08/2014)
Ing. Mikuláš Jura - člen
Mierová 44/1094
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/28/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Ing. Vasiľ Kaščák - člen
Okružná 64
Stará Ľubovňa
Until: 04/29/2002
  (from: 06/20/2000 until: 11/04/2002)
Ing. Milan Malast - člen
Za vodou 10
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/2000 until: 01/15/2002)
Ing. Jozef Maník - člen
Za vodou 10
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Ing. Darina Masaryková - člen
Mierova 86
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Ing. Darina Masaryková - člen
Mierová 86
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ľuboš Mati - člen
Mierova 32
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/2000 until: 08/18/2005)
Ľuboš Mati - člen
Mierova 32
Stará Ľubovňa
Until: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 08/18/2005)
Ing. Jozef Olejár - člen
Mierova 32
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Ing. Viliam Oravec - člen
Mierová 19
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Viliam Oravec - člen
Mierová 19
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Peter Plavčan - člen
Mierova 46
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/2000 until: 08/18/2005)
Peter Plavčan - člen
Mierova 46
Stará Ľubovňa
Until: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 08/18/2005)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 60
Stará Ľubovňa
From: 04/29/2002
  (from: 11/05/2002 until: 08/18/2005)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 60/882
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/29/2002
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Marta Simoniková - člen
Sládkovičova 8
Podolinec
  (from: 05/22/1997 until: 06/19/2000)
Marta Simoníková - člen
Sládkovičova 8/378
Podolínec 065 03
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Mgr. Monika Stesňáková - člen
Mierová 30/1092
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/28/2014
  (from: 07/09/2014 until: 06/21/2017)
Peter Šebest - člen
Bernolákova 16
Podolínec
  (from: 06/20/2000 until: 08/18/2005)
Peter Šebest - člen
Bernolákova 16
Podolínec
Until: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 08/18/2005)
Ing. Ján Štupák - člen
Mierová 1089/18
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/21/2017)
Ján Švedlár - člen
Tehelná 10
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Mgr. Anton Tomko - člen
Okružná 12
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/2000 until: 08/18/2005)
Mgr. Anton Tomko - člen
Okružná 12/846
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/25/2000
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Ján Vaxmonský - člen
338
Podolinec
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Mária Ždiňáková - predseda
Levočská 30
Stará Ľubovňa
  (from: 07/10/1993 until: 05/21/1997)
Ing. Mária Ždiňáková - predseda
Levočská 30
Stará Ľubovňa
  (from: 05/22/1997 until: 08/18/2005)
Ing. Mária Ždiňáková - predseda
Levočská 30/364
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/26/1992
  (from: 08/19/2005 until: 06/21/2017)
Ing. Mária Ždiňaková - predseda
Levočská 30/364
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/26/1992 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Helena Čandová - podpredseda
Duklianskych hrdinov 32/1513
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/28/1987 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Mgr. Anton Tomko - člen
Okružná 12/846
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/25/2000 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 60/882
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/29/2002 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Miroslav Iľkovič - člen
Za vodou 6/1084
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/27/2002 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Ing. Ján Danko - člen
Letná 20/1075
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Marta Simoníková - člen
Sládkovičova 8/378
Podolínec 065 03
From: 05/19/2005 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Ing. Ján Štupák - člen
Mierová 1089/18
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Mgr. Monika Stesňáková - člen
Mierová 30/1092
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/28/2014 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Ing. Mária Ždiňaková - predseda
Levočská 30/364
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/26/1992
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Helena Čandová - podpredseda
Duklianskych hrdinov 32/1513
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/28/1987
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Mgr. Anton Tomko - člen
Okružná 12/846
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/25/2000
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Ing. Ján Štupák - člen
Mierová 1089/18
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Ing. Ján Danko - člen
Letná 20/1075
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Ing. Andrej Poremba - člen
Okružná 60/882
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/29/2002
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Mgr. Monika Stesňáková - člen
Mierová 30/1092
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/28/2014
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Miroslav Iľkovič - člen
Za vodou 6/1084
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/27/2002
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Marta Simoníková - člen
Sládkovičova 8/378
Podolínec 065 03
From: 05/19/2005
  (from: 06/22/2017 until: 09/04/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/10/1993)
- v celom rozsahu
  (from: 06/21/1993 until: 07/09/1993)
Supervisory board: 
Ing. Mária Kardošová
Mierová 1092/30
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Tatiana Budajová
Okružná 846/12
Stará Ľubovňa 064 01
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Margita Konkoľová
Sládkovičova 378/7
Podolínec 065 03
From: 06/10/2020
  (from: 09/05/2020)
Štefan Barlík
Za vodou 1253/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 07/08/2014)
Štefan Barlík
Za vodou 1253/11
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009 Until: 05/28/2014
  (from: 07/09/2014 until: 07/08/2014)
Jozef Novák
Okružná 15/839
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/28/1987
  (from: 08/19/2005 until: 06/25/2009)
Jozef Novák
Okružná 15/839
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/28/1987 Until: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Jana Ryšavá
Za Vodou 4/1362
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 06/25/2009)
Jana Ryšavá
Za Vodou 4/1362
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 06/25/2009)
Margita Konkoľová
Sládkovičova 7/378
Podolínec 065 03
From: 05/25/2000 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Ing. Jozef Krivoňák
Mierová 66/1099
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Anna Figulová
Mierová 86/1102
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Gabriel Landor
Okružná 846/10
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Dušan Schlachta
Za vodou 4/1362
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/28/2014 Until: 05/28/2019
  (from: 09/05/2020 until: 09/04/2020)
Margita Konkoľová
Sládkovičova 7/378
Podolínec 065 03
From: 05/25/2000
  (from: 08/19/2005 until: 09/04/2020)
Ing. Jozef Krivoňák
Mierová 66/1099
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 09/04/2020)
Gabriel Landor
Okružná 846/10
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/20/2009
  (from: 06/26/2009 until: 09/04/2020)
Dušan Schlachta
Za vodou 4/1362
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/28/2014
  (from: 07/09/2014 until: 09/04/2020)
Anna Figulová
Mierová 86/1102
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/19/2005
  (from: 08/19/2005 until: 09/04/2020)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 06/16/2009)
50 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 06/15/2009)
78 900 Sk
  (from: 07/10/1993 until: 12/17/2001)
Basic member contribution: 
2 EUR
  (from: 06/16/2009)
50 Sk
  (from: 07/10/1993 until: 06/15/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa zakladá na stanovách prijatých na členskej schôdzi družstva dňa 4.12.1975, schválených SZBD v Bratislave dňa 2.12.1975. Stary spis: Dr 933
  (from: 06/21/1993)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených dňa 20.11.1992 podľa zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 933
  (from: 07/10/1993)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 25.5.2000.
  (from: 06/20/2000)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 17.5.2001.
  (from: 12/18/2001)
Zmena stanov družstva, schválená náhradným zhromaždením delegátov dňa 15.5.2002.
  (from: 11/05/2002)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person