Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39648/B

Business name: 
H.o.M.E. production, s.r.o.
  (from: 03/03/2006)
Registered seat: 
Peterská 4
Bratislava 821 04
  (from: 05/26/2007)
Nevädzova 5
Bratislava 820 07
  (from: 03/03/2006 until: 05/25/2007)
Identification number (IČO): 
36 283 321
  (from: 03/03/2006)
Date of entry: 
03/03/2006
  (from: 03/03/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/03/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 03/03/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 03/03/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/03/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
vydávanie kníh v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
vydávanie novín v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
vydávanie nahraných nosičov zvuku so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových publikácií so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamov obrazu so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
marketing, management
  (from: 03/03/2006)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 03/03/2006)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/03/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
sprostredkovanie predaja reklamného času
  (from: 03/03/2006)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/03/2006)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 03/03/2006)
technické a organizačné služby súvisiace s produkciou filmov, reklám, zábavných programov a audiovizuálnych záznamov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/03/2006)
prenájom hudobného štúdia
  (from: 03/03/2006)
výroba zvukových záznamov so súhlasom autora
  (from: 03/03/2006)
Partners: 
Bořivoj Vachutka
Mečislavova 181/9
Nusle, Praha 4 140 00
Czech Republic
  (from: 07/10/2010)
Branislav Jančich
Svätoplukova 275
Žabokreky nad Nitrou 958 52
Slovak Republic
  (from: 03/03/2006 until: 07/09/2010)
Magdaléna Vyletelová
Ľudovíta Fullu 3012/10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 03/03/2006 until: 07/09/2010)
Contribution of each member: 
Bořivoj Vachutka
Amount of investment: 33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 07/10/2010)
Branislav Jančich
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/03/2006 until: 05/25/2007)
Magdaléna Vyletelová
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/03/2006 until: 05/25/2007)
Branislav Jančich
Amount of investment: 490 000 Sk Paid up: 490 000 Sk
  (from: 05/26/2007 until: 07/09/2010)
Magdaléna Vyletelová
Amount of investment: 510 000 Sk Paid up: 510 000 Sk
  (from: 05/26/2007 until: 07/09/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/03/2006)
Bořivoj Vachutka
Mečislavova 181/9
Nusle, Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/16/2010
  (from: 07/10/2010)
Mgr. Maroš Havran
Štúrova 24
Nová Baňa 968 01
From: 04/24/2007
  (from: 05/26/2007 until: 07/09/2010)
Mgr. Maroš Havran
Štúrova 24
Nová Baňa 968 01
From: 04/24/2007 Until: 06/16/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Branislav Jančich
Svätoplukova 275
Žabokreky nad Nitrou 958 52
From: 03/03/2006
  (from: 03/03/2006 until: 07/09/2010)
Branislav Jančich
Svätoplukova 275
Žabokreky nad Nitrou 958 52
From: 03/03/2006 Until: 06/16/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 07/10/2010)
Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle konatelia spoločne a nerozdielne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/26/2007 until: 07/09/2010)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/03/2006 until: 05/25/2007)
Capital: 
33 193,92 EUR Paid up: 33 193,92 EUR
  (from: 07/10/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/03/2006 until: 07/09/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.2.2006 v zmysle ust. §§ 57 , 105-153 zák.č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/03/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2007. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.04.2007.
  (from: 05/26/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 16.6.2010.
  (from: 07/10/2010)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person