Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39693/B

Business name: 
.A.S.A. - V.O.D.S. SANÁCIE, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/10/2012 until: 12/10/2012)
.A.S.A. - V.O.D.S. SANÁCIE, s.r.o.
  (from: 03/08/2006 until: 05/09/2012)
Registered seat: 
Bratislavská 18
Zohor 900 51
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Identification number (IČO): 
36 284 122
  (from: 03/08/2006)
Date of entry: 
03/08/2006
  (from: 03/08/2006)
Date of deletion: 
12/11/2012
  (from: 12/11/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/11/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/08/2006)
Objects of the company: 
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
demolačné, zemné, výkopové a búracie práce a prípravné práce pre stavbu v rámci voľnej živnosti
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
manipulácia s nákladom (tovarom)
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
recyklovanie nekovového odpadu a šrotu
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
prevádzkovanie skládok odpadov
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
úprava terénu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
záhradnícke práce - kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy s výnimkou záhradných architektov
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
sanácie a rekultivácie enviromentálnych záťaží
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
údržba ciest
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
výroba alternatívnych palív v rozsahu voľných živností
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
výroba stavebných prvkov pre rekultivácie a sanácie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Partners: 
Mgr. Igor Sidor
Abovská 85
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
JUDr. Vladimír Švigár
Hraničná 10
Košice 040 17
Slovak Republic
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Hans - Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Contribution of each member: 
Mgr. Igor Sidor
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
JUDr. Vladimír Švigár
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/18/2008 until: 11/22/2010)
.A.S.A. International Environmental Services GmbH
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/23/2010 until: 12/10/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Mgr. Igor Sidor - Individual managing director
Abovská 85
Košice 040 17
From: 03/08/2006
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
Mgr. Igor Sidor - Individual managing director
Abovská 85
Košice 040 17
From: 03/08/2006 Until: 01/03/2008
  (from: 01/18/2008 until: 01/17/2008)
Pavel Czinege - Individual managing director
Krakovská 2805/2
Tábor 390 05
Česká republika
From: 03/08/2006
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 01/18/2008 until: 12/10/2012)
V mene spoločnosti konajú vždy a vo všetkých veciach spoločne aspoň dvaja konatelia alebo jeden konateľ a prokurista spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisových vzoroch.
  (from: 03/08/2006 until: 01/17/2008)
Procuration: 
Ing. Anna Muchaničová
Humenská 3553/3
Michalovce 071 01
From: 03/08/2006
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti iba spoločne s niektorým z konateľov spoločnosti a tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis označujúci prokúru.
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/23/2010 until: 12/10/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 11/22/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/30/2012
  (from: 12/11/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/30/2012
  (from: 05/10/2012 until: 12/10/2012)
 Liquidators:
JUDr. Michal Mišík
Donská 9
Bratislava 841 06
From: 05/01/2012 Until: 12/11/2012
  (from: 05/10/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná likvidátor samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie likvidátor.
  (from: 05/10/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/30/2012
  (from: 12/11/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť .A.S.A. - V.O.D.S. SANÁCIE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bratislavská 18 900 51 Zohor, IČO : 36 284 122, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39693/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 30.04.2012. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím jediného spoločníka a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 30.09.2012. Obchodná spoločnosť .A.S.A. - V.O.D.S. SANÁCIE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bratislavská 18 900 51 Zohor, IČO : 36 284 122, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39693/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 11.12.2012.
  (from: 12/11/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.10.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/08/2006 until: 12/10/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2012 - vstup spoločnosti do likvidácie od 30.04.2012.
  (from: 05/10/2012 until: 12/10/2012)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person