Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4925/B

Business name: 
ORIENT s.r.o.
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Registered seat: 
Grösslingova 12
Bratislava 811 09
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Identification number (IČO): 
31 348 882
  (from: 05/03/1993)
Date of entry: 
05/03/1993
  (from: 05/03/1993)
Person dissolved from: 
26.2.2009
  (from: 03/14/2009)
Date of deletion: 
03/14/2009
  (from: 03/14/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/14/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
ubytovacie služby
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
pohostinská činnosť
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Partners: 
Sun Feng Shan
Lohniského 846/81
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Liao Ming Di
Vaňkova 25
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Qu Hai Ning
Na Ulehli 1258/5
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Chen Kou Di
Lohniského 846/81
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Zhang Gui Zhu
Vaňkova 25
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Liao Jian Wu
Vaňkova 25
Praha
Česká republika
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Contribution of each member: 
Sun Feng Shan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Liao Ming Di
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Qu Hai Ning
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Chen Kou Di
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Zhang Gui Zhu
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Liao Jian Wu
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Ing. Stanislav Herzán
Grösslingova 12
Bratislava
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.12.2008 pod č. 36Exre/1430/2005, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť ORIENT s.r.o. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2009. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra obchodná spoločnosť ORIENT s.r.o., so sídlom Grösslingova 12, 811 09 Bratislava, IČO : 31 348 882, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 4925/B.
  (from: 03/14/2009)
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.2.1993 a jej dodatkom zo dňa 26.4.1993 v súlade s ust. § 56 a násl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10122
  (from: 05/03/1993 until: 03/13/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 13.06.2008, č. konania 36Exre/1430/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny majetok.
  (from: 07/01/2008 until: 03/13/2009)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person