Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10147/P

Business name: 
IntWood, a.s.
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Registered seat: 
213
Kružlov 086 04
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Identification number (IČO): 
36 461 873
  (from: 06/28/1999)
Date of entry: 
06/28/1999
  (from: 06/28/1999)
Date of deletion: 
03/17/2007
  (from: 03/17/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/17/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/28/1999)
Objects of the company: 
piliarska výroba
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
ťažba dreva
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Ing. Jana Bobríková - predseda
Sasinkova 345
Kopčany
  (from: 06/28/1999 until: 09/16/2001)
Ing. Ľubomír Pecha - predseda
Záhumenice 1411
Gbely
  (from: 09/17/2001 until: 03/16/2007)
Ing. Vladimír Vojtek - podpredseda
219
Kružlov
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Ing. Miroslav Banas - člen
Kukučínova 7
Bardejov
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy s uvedením funkcie.
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/05/2000 until: 03/16/2007)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/1999 until: 04/04/2000)
Supervisory board: 
Ing. Vlastimil Formánek - člen
Bernolákov rad 343
Šaštín - Stráže
  (from: 06/28/1999 until: 09/16/2001)
Antón Beňa - člen
177
Lenartov
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Ing. Roman Schlosser - člen
Rázusova 6
Smižany
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Ing. Janka Bobríková - predseda
Sasinkova 345
Kopčany
  (from: 09/17/2001 until: 03/16/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov osvedčeným notárskou zápisnicou zo dňa 28.6.1999 č. N 282/99, Nz 278/99, spísanou JUDr. Ladislavom Borským, notárom v Spišskej Novej Vsi, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/28/1999 until: 03/16/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 5K 8/03-13 zo dňa 16.4.2003 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka IntWood, a.s. so sídlom Kružlov 213, IČO: 36 461 873, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Helena Knopová, advokátka, Košice, Štúrova 20.
  (from: 09/17/2001 until: 03/16/2007)
Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. 5K 8/03-13 zo dňa 16.apríla 2003 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: IntWood, a.s., Kružlov 213, IČO: 36 461 873 podľa zák. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Helena Knopová, Štúrova 20, Košice.
  (from: 11/02/2004 until: 03/16/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person