Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  560/B

Business name: 
Slovenský investičný holding, s. r. o.
  (from: 08/29/2008)
Slovenské investičné družstvo
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Registered seat: 
Osadná 11
Bratislava 831 03
  (from: 03/21/2006)
Identification number (IČO): 
00 011 088
  (from: 03/21/2006)
Date of entry: 
11/23/1990
  (from: 03/21/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/29/2008)
Cooperative
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 03/21/2006)
správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou
  (from: 03/21/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 03/21/2006)
prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárských strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 03/21/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/21/2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 03/21/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/21/2006)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 03/21/2006)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 03/21/2006)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/21/2006)
poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
správa počítačových sietí
  (from: 03/21/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 03/21/2006)
skladovanie /okrem prevádzkovania verejných skladov/
  (from: 03/21/2006)
manipulácia s nákladom - nakládka, vykládka, triedenie, balenie tovarov
  (from: 03/21/2006)
vybavovanie colnej deklarácie
  (from: 03/21/2006)
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 03/21/2006)
kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 03/21/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2006)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 09/14/2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 09/14/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/29/2008)
Managing board
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Ing. Vladimír Brodňan
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
From: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008)
Mgr. Lucia Toperczerová
Koprivnická 3401/9G
Bratislava 841 01
From: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008)
JUDr. Martin Šimun
Bernolákova 779/12
Košice 040 11
From: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008)
Ing. Anton Bittner - predseda predstavenstva
Podháj 37/2835
Bratislava 841 03
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
JUDr. Martin Šimun - člen predstavenstva
Bernolákova 12/779
Košice 040 11
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
Mgr. Lucia Toperczerová - člen predstavenstva
M. Schneidra Trnavského 18/1997
Bratislava 841 02
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
Ing. Anton Bittner - predseda predstavenstva
Podháj 37/2835
Bratislava 841 03
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
JUDr. Martin Šimun - člen predstavenstva
Bernolákova 12/779
Košice 040 11
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Mgr. Lucia Toperczerová - člen predstavenstva
M. Schneidra Trnavského 18/1997
Bratislava 841 02
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Acting: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/29/2008)
Za predstavenstvo konajú navonok aspoň dvaja členovia predstavestva.
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Brodňan - člen kontrolnej komisie
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
Mgr. Ján Málek - člen kontrolnej komisie
Púpavová 7/692
Bratislava 841 04
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
Mgr. Maroš Nesťák - člen kontrolnej komisie
Štefana Králika 3/6555
Bratislava 841 08
From: 03/22/2006 Until: 08/29/2008
  (from: 08/29/2008 until: 08/28/2008)
Ing. Vladimír Brodňan - člen kontrolnej komisie
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Mgr. Ján Málek - člen kontrolnej komisie
Púpavová 7/692
Bratislava 841 04
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Mgr. Maroš Nesťák - člen kontrolnej komisie
Štefana Králika 3/6555
Bratislava 841 08
From: 03/22/2006
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Registered capital: 
5 756 666 000 Sk Paid up: 5 756 603 000 Sk
  (from: 08/29/2008)
50 000 000 Sk
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Basic member contribution: 
360 000 Sk
  (from: 03/21/2006 until: 08/28/2008)
Other legal facts: 
Ďalšie skutočnosti : Štátna akciová spoločnosť bola založená jednorázovo na základe uznesenia vlády ČSFR č. 799 zo dňa 15.11.1990 na základe zák. číslo 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Akciová spoločnosť bola založená na základe zakladateľského plánu schváleného FMH. Práva a záväzky: Na akciovú spoločnosť prechádzajú v celom rozsahu práva a záväzky štátneho podniku VSŽ Košice ku dňu zápisu akciovej spoločnosti.
  (from: 03/21/2006)
Doplnok č. 1 k stanovám a.s., schválený dňa 19.2.1992. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 14.4.1992, 11.6.1992 a 24.3.1993.
  (from: 03/21/2006)
Zmeny a doplnky stanov schválené dňa 10.5.1994.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 24. 1. 1995.
  (from: 03/21/2006)
Výpis zo zápisnice č. 32 Dozornej rady VSŽ a. s. Košice zo dňa 18. 1. 1995 a č. 33 zo dňa 10. 2. 1995.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.11.1995.
  (from: 03/21/2006)
Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky obchodnej spoločnosti VSŽ ZOS na základe zmluvy o fúzií.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 24. 4. 1997.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a. s. schválená valným zhromaždením dňa 7. 7. 1997.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 21. 5. 1997.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 27. 2. 1998.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 5. 1998.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 27.2.1998.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 11. 12. 1998. Zmena stanov zo dňa 19. 2. 1999.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 21.5.1999.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 22. 9. 1999.
  (from: 03/21/2006)
Akciová spoločnosť preberá všetky záväzky, povinnosti, práva a majetok spoločnosti VSŽ Konzult s.r.o., Košice-Šaca, Vstupný areál VSŽ v celom rozsahu na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 OZ zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 1. 1999.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000. Akciová spoločnosť preberá všetok majetok, práva a záväzky zrušených spoločností bez likvidácie: - VSŽ Finančné a účtovnícke služby s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice - VSŽ INFOCONSULT, spol. s r.o. Košice, so sídlom 044 54 Košice, Vstupný areál VSŽ a.s. Košice - VSŽ-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Vstupný areál VSŽ a.s. Košice, Košice v zmysle § 69 ods. 1, 3 Obchodného zákonníka zlúčením s VSŽ akciovou spoločnosťou Košice ku dňu 1. 6. 2000.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 25. 5. 2000.
  (from: 03/21/2006)
Akciová spoločnosť podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 13. 10. 2000 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice, so sídlom v Košiciach, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca na základe jej zrušenia bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, zlúčením s VSŽ akciová spoločnosť Košice ku dňu 30. 3. 2001.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 24.1.2001 /Nz 38/2001/.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica č.89 zo zasadnutia Dozornej rady VSŽ akciová spoločnosť Košice, konaného dňa 2.3.2001.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002. Osvedčenie o vyhlásení vo forme notárskej zápisnice N 222/02, Nz 224/02 zo dňa 10.6.2002.
  (from: 03/21/2006)
Zmena stanov zo dňa 4.9.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 4.9.2002.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.10.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.10.2002. Notárska zápisnica N 961/02, Nz 907/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva JUDr. A.Bidovského sa končí dňom 4.9.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. V.Repčáka, CSc. a Ing. V. Štefánika sa končí dňom 17.10.2002. Funkcia členov dozornej rady M. Hoffmanna, K. E. Abela, D.A. Luptáka, J.H. Goodisha sa končí dňom 17.10.2002.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Anny Bubeníkovej zaniká dňom 23.1.2003.
  (from: 03/21/2006)
Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 602/03, Nz 62353/03, bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena dozornej rady : John Moffitt dňa 23.7.2003.
  (from: 03/21/2006)
Rozhodnutie Burzy cenných papierov v Bratislave, že končí obchodovanie s akciami, vydané dňa 3.10.2003.
  (from: 03/21/2006)
Valné zhromaždenie dňa 15.01.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 28/04, Nz 338/04 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene predchádzajúceho obchodného mena a sídla VSŽ akciová spoločnosť Košice, Trnavská cesta 8/A, Bratislava
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.04.2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom dňa 06.05.2005.
  (from: 03/21/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.6.2005.
  (from: 03/21/2006)
Notárska zápisnica N 82/2006, Nz 6303/2006, NCRls 6284/2006 zo dňa 19.2.2006 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Opravná doložka k zápisnici zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/21/2006)
Notárska zápisnica č. N 193/2008, Nz 35879/2008, NCRls 35527/2008 zo dňa 25.08.2008 osvedčujúca priebeh náhradnej členskej schôdze družstva konanej dňa 21.08.2008, na ktorej bola v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka schválená zmena právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným a schválená zmena obchodného mena z pôvodného Slovenské investičné družstvo na Slovenský investičný holding, s. r. o.
  (from: 08/29/2008)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person