Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  446/S

Business name: 
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
  (from: 01/01/2020)
Registered seat: 
Dačov Lom 991 35
  (from: 01/01/2020)
Identification number (IČO): 
36 023 604
  (from: 08/28/1997)
Date of entry: 
08/28/1997
  (from: 08/28/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/2020)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/01/2020)
prípravné a pomocné stavebné práce v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2020)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2020)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 01/01/2020)
turistická ubytovňa po triedu ***
  (from: 01/01/2020)
predaj na priamu konzumáciu vína, piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru
  (from: 01/01/2020)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh a bezmäsitých jedál
  (from: 01/01/2020)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/01/2020)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/01/2020)
pohostinská činnosť
  (from: 01/01/2020)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2020)
vykonávanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami s obsluhujúcim personálom
  (from: 01/01/2020)
údržba a úprava verejných priestranstiev
  (from: 01/01/2020)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 01/01/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2020)
Ing. Maroš Sabolčák - Chairman of the Board of Directors
268
Podlužany 935 27
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Mgr. Marián Haverlík - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Ján Berac - Member of the Board of Directors
Sucháň 21
Sucháň 991 35
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Acting in the name of the company: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo jeden z podpredsedov predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva alebo spoločne člen predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 01/01/2020)
Capital: 
1 630 815 EUR
  (from: 01/01/2020)
Supervisory board: 
Ján Mikula
Dačov Lom 209
Dačov Lom 991 35
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Mgr. Anna Ištvánová
J. Kozáčeka 2115/12
Zvolen 960 01
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Emil Barcaj
Dačov Lom 135
Dačov Lom 991 35
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Ján Medveď
Dačov Lom 111
Dačov Lom 991 35
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Pavel Suchár
Sucháň 57
Sucháň 991 35
From: 01/01/2020
  (from: 01/01/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.8.1997, rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 203/97, Nz 208/97 zo dňa 12.8.1997 napísanej notárom JUDr. Pavlom Tóthom podľa §§ 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1224
  (from: 08/28/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.7.1999, 28.12.1999 a 4.7.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/26/2000)
. Zapisuje sa vznik funkcií a rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 04/15/2003)
. Valné zhromaždenie dňa 15.8.2003 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie.
  (from: 10/13/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person