Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10677/N

Business name: 
EVITA INTERNATIONAL, s.r.o.
  (from: 10/06/2004)
Registered seat: 
Odbojárov 456
Tovarníky 955 88
  (from: 10/14/2004)
Identification number (IČO): 
31 343 066
  (from: 02/17/1993)
Date of entry: 
02/17/1993
  (from: 02/17/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 10/13/1997)
sprostredkovanie v oblasti reklamy a propagácie
  (from: 10/13/1997)
poradenské, konzultačné a sprostredkovateľské služby v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 10/13/1997)
nákup a predaj dopravných prostriedkov
  (from: 10/13/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/13/1997)
prenájom a leasing HIM
  (from: 10/13/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/18/2001)
Partners: 
Milan Ladický
Robotnícka 192
Tovarníky 955 88
Slovak Republic
  (from: 10/14/2004)
Contribution of each member: 
Milan Ladický
Amount of investment: 19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 05/05/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/13/1997)
Milan Ladický
Robotnícka 192
Tovarníky
  (from: 10/13/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/13/1997)
Capital: 
19 917 EUR Paid up: 19 917 EUR
  (from: 05/20/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.11.1992 v súlade s ust.§ 56 a nasl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 02/17/1993)
Zápis zo zasadnutia mimoriadného zhromaždenia zo dňa 05.09.1994. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21. 09. 1994.
  (from: 03/06/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.7.1995 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.1996.
  (from: 04/28/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 24.03.1997. Zmena obchodného mena z DOMOVINA spol s r. o. na EVITA INTERNACIONAL London, Paris, Moschow, Vacouver 1882, s. r. o.
  (from: 10/13/1997)
Dodatok zo dňa 12.11.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/20/1998)
Dodatkom zo dňa 21.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Zb.. Zmena obchodného mena z EVITA INTERNACIONAL London, Paris, Moscow, Vancouver 1882, s.r.o. (skrátené EVITA INTERNACIONAL LPMV, 1882, s.r.o.) na: EVITA INTERNATIONAL London, Paris, Moscow, Vancouver 1882, s.r.o. (skrátené: EVITA INTERNATIONAL LPMV 1882, s.r.o.).
  (from: 04/27/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.10.2000. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 08.12.2000.
  (from: 04/18/2001)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 18.07.2001. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 18.07.2001.
  (from: 04/19/2002)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 16.09.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.09.2002. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z EVITA INTERNATIONAL London, Paris, Moscow, Vancouver 1882, s.r.o. na EVITA INTERNATIONAL, s.r.o.. Prof. MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. zanikla funkcia predsedu dozornej rady dňa 26.08.2002, Ing. Jánovi Málekovi zanikla funkcia člena dozornej rady dňa 26.08.2002.
  (from: 10/06/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person