Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  452/S

Business name: 
BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze"
  (from: 01/04/2007 until: 08/07/2009)
BUČINA TRADE, a.s.
  (from: 09/16/1997 until: 01/03/2007)
Registered seat: 
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen 960 96
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
Identification number (IČO): 
35 700 076
  (from: 09/16/1997)
Date of entry: 
10/08/1996
  (from: 09/16/1997)
Date of deletion: 
08/08/2009
  (from: 08/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/08/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/16/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
leasing v roszahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
organizovanie kurzov pre podnikateľov a managerov
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
organizovanie výstav
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania /najmä v oblasti obchodu a marketingu/
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
sprostredkovanie služieb
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/23/2001 until: 08/07/2009)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zavádzania systému kvality /podľa noriem ISO/
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technológií a spracovania dreva
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania podporných programov a grantov
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
marketing v oblasti obchodu
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
Mgr. Radovan Horecký - člen
Haburská 41
Bratislava
  (from: 10/07/1999 until: 04/18/2000)
Ing. Peter Kováč - predseda
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 09/16/1997 until: 04/25/1999)
Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 12/29/1999 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafárikova 4
Pezinok
  (from: 09/16/1997 until: 04/25/1999)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
  (from: 04/26/1999 until: 10/03/2002)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
From: 08/03/1998 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Ing.arch. Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 04/19/2000 until: 10/03/2002)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 12/03/1999 until: 10/03/2002)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
From: 06/15/1999 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
JUDr. Ján Sabol - člen
Hlaváčikova 39
Bratislava
  (from: 09/16/1997 until: 10/06/1999)
Ing. Bystrík Žák - člen
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 04/26/1999 until: 12/02/1999)
Ing. Igor Kuzma - predseda
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Ing. Roman Bielek - člen
Mateja Bela 2393/3
Zvolen
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Mgr. Monika Menzelová - člen
Ružová 1360/42
Zvolen
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu.
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
Branch of the enterprise: 
Name: 
BUČINA TRADE, a.s. odštepný závod
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
Registered seat: 
Zvolen
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
Head: 
Ing. Roman Kraus
Vietnamská 40
Bratislava
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
organizovanie kurzov pre podnikateľov a managerov
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
organizovanie výstav
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania /najmä v oblasti obchodu a marketingu/
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
sprostredkovanie služieb
  (from: 09/16/1997 until: 12/01/1997)
 
 
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 09/16/1997 until: 10/03/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/19/2000 until: 10/03/2002)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/16/1997 until: 04/18/2000)
Stockholder: 
B U Č I N A a.s.
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/10/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/152/2004-304 zo dňa 10.10.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BUČINA TRADE, a.s., so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 35 700 076.
  (from: 04/16/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/10/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/152/2004-304 zo dňa 10.10.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BUČINA TRADE, a.s., so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 35 700 076.
  (from: 01/04/2007 until: 04/15/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ľuboš Racko, advokát
Nám. osloboditeľov 35
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 01/29/2008
  (from: 04/16/2008)
JUDr. Zdeno Hudec, advokát
M.R. Štefánika 28/37
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/10/2006
  (from: 01/04/2007 until: 04/15/2008)
JUDr. Zdeno Hudec, advokát
M.R. Štefánika 28/37
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/10/2006 Until: 01/29/2008
  (from: 04/16/2008 until: 04/15/2008)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Hamáry - predseda
K.Šmidkeho 1445/10
Zvolen
  (from: 08/04/2000 until: 10/03/2002)
Ing. Štefan Hamáry - predseda
K.Šmidkeho 1445/10
Zvolen
From: 06/07/2000 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Ing. Igor Kuzma - člen
Komenského 33
Zvolenská Slatina
From: 06/26/2002 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Ing. arch. Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 09/16/1997 until: 08/03/2000)
Ing. Roman Palaj - člen
Kolibská 242
Nová Baňa
From: 06/26/2002 Until: 11/05/2003
  (from: 10/04/2002 until: 02/02/2004)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 09/16/1997 until: 12/02/1999)
Ing. Alexander Raško - člen
Strážska cesta 277/13
Zvolen
  (from: 09/16/1997 until: 08/22/2001)
Dušan Ruttkay - člen
Boženy Nemcovej 20
Sliač
Until: 06/26/2002
  (from: 12/03/1999 until: 10/03/2002)
Ing. Miroslav Šarkaň - člen
Pribinova 93
Zvolen
Until: 06/26/2002
  (from: 08/23/2001 until: 10/03/2002)
Martina Petrovičová - predseda
Bazovského 1906/17
Zvolen - Môťová
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Ing. Andrej Al - Ali - člen
Dlhá 12
Nitra
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Ing. Ján Svatuška - člen
M.R. Štefánika 1696/14
Zvolen
From: 11/05/2003
  (from: 02/03/2004 until: 08/07/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K 152/2004-413 zo dňa 24.06.2009, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 31.07.2009, bol konkurz na majetok úpadcu BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze", Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen, IČO: 35 700 076 zrušený pre nedostatok majetku na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (from: 08/08/2009)
Obchodná sppoločnosť bola založená zakladateľ skou listinou zo dňa 12.9.1996 a s dodatkom z 2.10.1996 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. . Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.11.1996. . Notárska zápisnica N 48/97, Nz 47/97 zo dňa 10.3.1997, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.7.1997, notárska zápisnica N 153/97, Nz 156/97 zo dňa 17.7.1997 a stanovy spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 17.7.1997, zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.7.1997. Stary spis: Sa 1230
  (from: 09/16/1997 until: 08/07/2009)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.8.1998.
  (from: 04/26/1999 until: 08/07/2009)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia predstavenstva o kooptácii člena predstavenstva zo dňa 1.12.1998.
  (from: 10/07/1999 until: 08/07/2009)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/03/1999 until: 08/07/2009)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.12.1999.
  (from: 04/19/2000 until: 08/07/2009)
Zapisuje sa zmena adresy štatutára.
  (from: 05/25/2001 until: 08/07/2009)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 73/01, napísanej v NÚ Mgr. Dariny Beranovej, Záhradná 6, Detva, ako aj zmena v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 08/23/2001 until: 08/07/2009)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na meno
  (from: 10/04/2002 until: 08/07/2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 55K/152/2004 zo dňa 11.10.2007, právoplatné dňa 29.01.2008 súd zbavil Mgr. Zdena Hudeca, advokáta, M.R. Štefánika 28/37, Žiar nad Hronom funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze", so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 35 700 076 a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Ľuboša Racka, advokáta, Nám. osloboditeľov 35, Liptovský Mikuláš.
  (from: 04/16/2008 until: 08/07/2009)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person