Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  241/P

Business name: 
Výrobné družstvo pre individuálnu bytovú výstavbu RODOM Veľký Šariš
  (from: 08/02/1993)
Registered seat: 
Tkáčska 2
Prešov 080 42
  (from: 08/05/1993)
Identification number (IČO): 
00 593 311
  (from: 08/02/1993)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 08/02/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/02/1993)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 08/05/1993)
sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/05/1993)
sprostredkovanie ocenenia nehnuteľností a správy nehnuteľností
  (from: 08/05/1993)
v celom rozsahu
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/05/1993)
Managing board
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1993)
Ľubica Mihoková - člen
Volgogradská 24
Prešov
  (from: 08/05/1993)
Imrich Oľha - podpredseda
Prostějovská 25
Prešov
  (from: 08/05/1993)
Eduard Schlosser - predseda
Volgogradská 4
Prešov
  (from: 08/05/1993)
v celom rozsahu
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1993)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/05/1993)
v celom rozsahu
  (from: 08/02/1993 until: 08/04/1993)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 08/05/1993)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 08/05/1993)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo - bolo založené na základe zák. č. 94/88 Zb. a riadi sa stanovami, ktoré boli schválené a prujaté dňa 26.5.1989 na ustanovujúcej členskej schôdzi. Stary spis: Dr 979
  (from: 08/02/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 22.12. 1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 22.12.192, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Nedeliteľný fond : 34.200,- Sk
  (from: 08/05/1993)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person