Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5135/B

Business name: 
BRASTAV stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
Registered seat: 
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava 841 01
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Pribišova 4
Bratislava 841 05
  (from: 04/27/1994 until: 10/17/2001)
Majerníkova 20
Bratislava 841 05
  (from: 05/27/1993 until: 04/26/1994)
Identification number (IČO): 
31 351 239
  (from: 05/27/1993)
Date of entry: 
05/27/1993
  (from: 05/27/1993)
Person dissolved from: 
8.10.2012
  (from: 10/10/2012)
Date of deletion: 
10/10/2012
  (from: 10/10/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/10/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva:
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
Poskytovanie služieb občanom a organizáciám:
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
montáž, oprava, údržba elektrozariadení
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
elektroinštalácia
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
zámočníctvo
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
prenájom stavebných strojov, drobnej stavebnej techniky a spotrebnej elektroniky
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
preprava tovaru
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
Obchodná činnosť:
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
nákup a predaj stavebných, priemyselných, potravinárskych a poľnohospodárskych vý- robkov
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
sprostredkovateľské a ekonomickoúčtovné služby
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
požičovňa videokamier a elektrických spotrebičov
  (from: 04/27/1994 until: 10/09/2012)
stolárstvo
  (from: 05/14/1997 until: 10/09/2012)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/08/1998 until: 10/09/2012)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 06/08/1998 until: 10/09/2012)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/08/1998 until: 10/09/2012)
Partners: 
Ivan Berta
Hanulova 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/2000 until: 11/26/2000)
Ivan Berta
Hanulova 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/08/1998 until: 09/28/2000)
Ivan Berta
Hanulova 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Peter Borovský
Gallayova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Ing. Dušan Demeter
Pribišova 37
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Peter Drahoš
K. Adlera 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Milan Vlček
Majerníkova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/08/1998 until: 09/28/2000)
Milan Vlček
Majerníkova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Dušan Gallo
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Ľubica Toráčová
Gabčíková 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Demeter
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Milan Vlček
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Ivan Berta
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 06/07/1998)
Milan Vlček
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/08/1998 until: 09/28/2000)
Ivan Berta
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/08/1998 until: 09/28/2000)
Ivan Berta
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 11/26/2000)
Peter Borovský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Peter Drahoš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Dušan Gallo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Ľubica Toráčová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/27/2000 until: 10/09/2012)
Individual managing director
  (from: 06/08/1998 until: 11/26/2000)
konatelia
  (from: 05/14/1997 until: 06/07/1998)
Individual managing director
  (from: 05/27/1993 until: 05/13/1997)
Ivan Berta
Hanulova 27
Bratislava
  (from: 05/14/1997 until: 11/26/2000)
Peter Borovský
Gallayova 15
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Ing. Dušan Demeter
Pribišova 37
Bratislava
  (from: 05/14/1997 until: 06/07/1998)
Peter Drahoš
K. Adlera 6
Bratislava
  (from: 11/27/2000 until: 10/17/2001)
Milan Vlček
Majerníkova 20
Bratislava
  (from: 05/27/1993 until: 05/13/1997)
Dušan Gallo
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Ľubica Toráčová
Gabčíková 10
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú vo všetkých veciach konatelia, každý z konateľov koná samostatne.
  (from: 11/27/2000 until: 10/09/2012)
Spoločnosť zastupuje konateľ a to samostatne.
  (from: 06/08/1998 until: 11/26/2000)
Spoločnosť zastupuje konateľ a to samostatne.
  (from: 05/14/1997 until: 06/07/1998)
Spoločnosť zastupuje konateľ a to samostatne.
  (from: 05/27/1993 until: 05/13/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/29/2000 until: 10/09/2012)
100 000 Sk
  (from: 05/27/1993 until: 09/28/2000)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/120/2011 zo dňa 20.07.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2012 bola obchodná spoločnosť BRASTAV stavebno obchodná spoločnosť s. r. o., so sídlom J. Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 351 239 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BRASTAV stavebno obchodná spoločnosť s. r. o., so sídlom J. Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 351 239 zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 5135/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/10/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 5.5.1993 podľa §§ 57, 105 a nasl. podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10552
  (from: 05/27/1993 until: 10/09/2012)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.1994. Rozhodnutie č. ŽO 118/1994 zo dňa 22.3.1994 o zmene živnostenského listu číslo ŽO 3076/1993 zo dňa 13.5.1993 vydané Obvodným úradom Bratislava 4. Stary spis: S.r.o. 10552
  (from: 04/27/1994 until: 10/09/2012)
Zápisnice z valných zhromaždení konaných dňa 15.4.1996 a 3.6.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5. júna 1996. Stary spis: S.r.o. 10552
  (from: 05/14/1997 until: 10/09/2012)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 5.3.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3.1998.
  (from: 06/08/1998 until: 10/09/2012)
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1998. - Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.1998. - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1998. - Notárska zápisnica č. N 8/2000, Nz 8/2000 zo dňa 17.5.2000.
  (from: 09/29/2000 until: 10/09/2012)
Osvedčenie o rozhodnutí spoločníka previesť obchodný podiel vo forme notárskej zápisnice N 479/00, Nz 467/00 napísanej dňa 8.11.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 24.10.2000. Spoločenská zmluva z 21.11.2000.
  (from: 11/27/2000 until: 10/09/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 2.10.2001, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 2.10.2001, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo 4.10.2001.
  (from: 10/18/2001 until: 10/09/2012)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person