Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  249/P

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
  (from: 02/01/2002)
Registered seat: 
Ťačevská 1660
Bardejov 085 01
  (from: 07/26/2005)
Identification number (IČO): 
00 170 330
  (from: 10/15/1992)
Date of entry: 
09/23/1965
  (from: 10/15/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/15/1992)
Objects of the company: 
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru
  (from: 10/15/1993)
stavba, príp. zabezpečovanie výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, nebytových priestorov pre členov družstva
  (from: 10/15/1993)
prideľovanie družstevných bytov, nebytových priestorov a bytov v rodinných domčekoch do nájmu členom družstva
  (from: 10/15/1993)
murárstvo, izoláterské práce
  (from: 10/15/1993)
inštaláterské práce - vodárenské, kúrenárske
  (from: 10/15/1993)
elektroinštalačné práce
  (from: 10/15/1993)
opravy výťahov
  (from: 10/15/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov objektov triedy "A"
  (from: 08/14/1996)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (from: 08/14/1996)
odborný pracovník plynových zariadení v rozsahu-rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane spotreby plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (from: 10/13/1999)
oprava a revízie požiarnych vodovodov
  (from: 10/13/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2001)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike v meste Giraltovce
  (from: 02/01/2002)
montáž meracej techniky
  (from: 10/01/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/01/2002)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/28/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/28/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/1993)
JUDr. Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 1594/19
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Viera Juričová - podpredseda
Pod papierňou 1523/50
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Ing. Ján Petrik - člen
Jiráskova 552/20
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Jozef Hvišč - člen
L. Novomeského 2628/7
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Alena Hudáková - člen
Partizánska 1266/24
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Miroslav Veselý - člen
Pod papierňou 1496/41
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Jozef Feckanin - člen
A. Svianteka 2540/7
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Acting: 
Za družstvo koná predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/26/2005)
Supervisory board: 
Mgr. Martina Steranková
J. Grešáka 2877/21
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Marta Chovancová
Tehelná 603/13
Giraltovce 087 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Mária Hudáková
A. Svianteka 1645/19
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Registered capital: 
9 958,175663 EUR
  (from: 01/29/2010)
Basic member contribution: 
99,581757 EUR základný členský vklad
  (from: 01/29/2010)
Other legal facts: 
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených členskou schôdzou dňa 24.11.1982 podľa zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1000
  (from: 10/15/1993)
Zmeny v zápise vykonané na základe zápisnice zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.4. 1994.
  (from: 09/08/1994)
Doplnok stanov družstva schválený Zhromaždením delegátov dňa 7.4.1994.
  (from: 05/30/1995)
Zápisnica z ZD dňa 16.5.1996.
  (from: 08/14/1996)
Zmeny stanov družstva, schválené zhromaždením delegátov dňa 1.8.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmeny stanov družstva, schválené dňa 10.12.1998.
  (from: 10/13/1999)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 9.12.1999. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 24.5.2001.
  (from: 09/21/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 27.11.2001.
  (from: 02/01/2002)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 15.6.2011
  (from: 08/25/2011)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person