Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  249/P

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov
  (from: 02/01/2002)
Okresné stavebné bytové družstvo " Pod Mihaľovom " Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 01/31/2002)
Okresné stavebné bytové družstvo " Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva " v Bardejove
  (from: 10/15/1992 until: 10/14/1993)
Registered seat: 
Ťačevská 1660
Bardejov 085 01
  (from: 07/26/2005)
Ťačevská ul.
Bardejov 085 01
  (from: 09/21/2001 until: 07/25/2005)
Tačevská
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 09/20/2001)
Bardejov
  (from: 10/15/1992 until: 10/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 170 330
  (from: 10/15/1992)
Date of entry: 
09/23/1965
  (from: 10/15/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/15/1992)
Objects of the company: 
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru
  (from: 10/15/1993)
stavba, príp. zabezpečovanie výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, nebytových priestorov pre členov družstva
  (from: 10/15/1993)
prideľovanie družstevných bytov, nebytových priestorov a bytov v rodinných domčekoch do nájmu členom družstva
  (from: 10/15/1993)
murárstvo, izoláterské práce
  (from: 10/15/1993)
inštaláterské práce - vodárenské, kúrenárske
  (from: 10/15/1993)
elektroinštalačné práce
  (from: 10/15/1993)
opravy výťahov
  (from: 10/15/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov objektov triedy "A"
  (from: 08/14/1996)
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy "A"
  (from: 08/14/1996)
odborný pracovník plynových zariadení v rozsahu-rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane spotreby plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (from: 10/13/1999)
oprava a revízie požiarnych vodovodov
  (from: 10/13/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2001)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike v meste Giraltovce
  (from: 02/01/2002)
montáž meracej techniky
  (from: 10/01/2002)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 10/01/2002)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/28/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/28/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/1993)
Managing board
  (from: 10/15/1992 until: 10/14/1993)
JUDr. Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 1594/19
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Viera Juričová - podpredseda
Pod papierňou 1523/50
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Ing. Ján Petrik - člen
Jiráskova 552/20
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Jozef Hvišč - člen
L. Novomeského 2628/7
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Alena Hudáková - člen
Partizánska 1266/24
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Miroslav Veselý - člen
Pod papierňou 1496/41
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Jozef Feckanin - člen
A. Svianteka 2540/7
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Emil Balaščák - člen
Sazavského 12/11
Bardejov
  (from: 09/08/1994 until: 08/13/1996)
Stanislav Baláž - I.podpredseda
37
Šiba
  (from: 10/15/1993 until: 08/13/1996)
Ján Belák - člen
Tehelná bl. A1
Giraltovce
  (from: 09/08/1994 until: 08/13/1996)
Jana Blaňárová - I. podpredseda
Wolkerova 7
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 10/13/1999)
Ing. Stanislav Draganovský - člen
Sázavského 2
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 07/25/2005)
Ing. Stanislav Draganovský - člen
Sázavského 2
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 02/23/2005
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ing. Stanislav Draganovský - podpredseda
Sázavského 2
Bardejov 085 01
From: 02/23/2005
  (from: 07/26/2005 until: 01/28/2010)
Ing. Stanislav Draganovský - podpredseda
Sázavského 2
Bardejov 085 01
From: 02/23/2005 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ivan Dudinský - člen
Tehelná 5
Giraltovce
  (from: 08/14/1996 until: 09/20/2001)
Ing. Štefan Evin - člen
L. Svobodu 21
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 01/14/1998)
Ing. Štefan Evin - predseda
L. Svobodu 21
Bardejov
  (from: 01/15/1998 until: 10/13/1999)
Marta Falisová - člen
Moyzesova 11
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 06/21/2017)
Marta Falisová - člen
Moyzesova 11
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Marta Falisová - člen
Moyzesova 11
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
PhDr. Jozef Geffert - člen
Moyzesova 10
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 04/05/1998)
PhDr. Jozef Geffert - člen
Moyzesova 10
Bardejov
From: 08/08/2002
  (from: 10/01/2002 until: 10/12/2004)
PhDr. Jozef Geffert - člen
Moyzesova 10
Bardejov
From: 08/08/2002 Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
PhDr. Jozef Geffert - podpredseda
Moyzesova 10
Bardejov
Until: 08/08/2002
  (from: 04/06/1998 until: 09/30/2002)
Ján Guzi - člen
Gorlická 4
Bardejov
  (from: 10/14/1999 until: 09/20/2001)
Mária Hofierková - člen
Ťačevská 35
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Mária Hofierková - člen
Ťačevská 35
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Jozef Hvišč - podpredseda
L. Novomeského 7
Bardejov
From: 08/08/2002
  (from: 10/01/2002 until: 10/12/2004)
Jozef Hvišč - podpredseda
L. Novomeského 7
Bardejov
From: 08/08/2002 Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Jozef Hvišč - člen
L. Novomeského 7
Bardejov 085 01
From: 12/08/2004
  (from: 07/26/2005 until: 06/21/2017)
Jozef Hvišč - člen
L. Novomeského 7
Bardejov 085 01
From: 12/08/2004
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Jozef Hvišč - člen
L. Novomeského 7
Bardejov 085 01
From: 12/08/2004 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Viera Juričová - podpredseda
Pod papierňou 50
Bardejov 085 01
From: 08/27/2009
  (from: 01/29/2010 until: 06/21/2017)
Viera Juričová - podpredseda
Pod papierňou 50
Bardejov 085 01
From: 08/27/2009
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Viera Juričová - podpredseda
Pod papierňou 50
Bardejov 085 01
From: 08/27/2009 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Milena Kostelníková - člen
Pod papierňou 46
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 09/07/1994)
Ján Koščo - II.podpredseda
A.Svianteka 19
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 09/07/1994)
Mária Krumlovská - člen
Pod Papierňou 58
Bardejov 085 01
From: 11/24/2004
  (from: 07/26/2005 until: 01/28/2010)
Mária Krumlovská - člen
Pod Papierňou 58
Bardejov 085 01
From: 11/24/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Štefan Kučmina - člen
Pod papierňou 37
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 08/13/1996)
Ing. Miroslav Kušnír - člen
L. Novomeského 3
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 10/13/1999)
Ing. Miroslav Kušnír - predseda
L. Novomeského 3
Bardejov
  (from: 10/14/1999 until: 09/20/2001)
Matilda Lechmanová - člen
L. Svobodu 7
Bardejov
  (from: 10/14/1999 until: 10/12/2004)
Matilda Lechmanová - člen
L. Svobodu 7
Bardejov
Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 19
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 08/13/1996)
JUDr. Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 19
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 06/21/2017)
JUDr. Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 19
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
JUDr. Ján Lenárt - predseda
Dlhý rad 19
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ján Leško - člen
Nábrežná 18
Bardejov
  (from: 10/14/1999 until: 10/12/2004)
Ján Leško - člen
Nábrežná 18
Bardejov
Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Juraj Marušin - člen
L. Svobodu 7
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 06/21/2017)
Juraj Marušin - člen
L. Svobodu 7
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Juraj Marušin - člen
L. Svobodu 7
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ing. Miroslav Matejovský - člen
A. Svianteka 2
Bardejov
  (from: 01/15/1998 until: 09/20/2001)
Ing. Miroslav Matejovský - člen
A. Svianteka 2
Bardejov
From: 08/08/2002
  (from: 10/01/2002 until: 10/12/2004)
Ing. Miroslav Matejovský - člen
A. Svianteka 2
Bardejov
From: 08/08/2002 Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Ing. Miroslav Matejovský - predseda
A. Svianteka 2
Bardejov
Until: 08/08/2002
  (from: 09/21/2001 until: 09/30/2002)
Ing. Peter Matuševský - člen
Gorlická 7
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 07/25/2005)
Ing. Peter Matuševský - člen
Gorlická 7
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 11/24/2004
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ján Novák - člen
Pod Papierňou 36
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Ján Novák - člen
Pod Papierňou 36
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Andrej Novotný - II. podpredseda
J. Grešáka 18/B13
Bardejov
  (from: 09/08/1994 until: 08/13/1996)
Dušan Pankuch - člen
Dukelská 5
Giraltovce
  (from: 10/15/1993 until: 09/07/1994)
Ing. František Pastirčák - člen
A.Svianteka 22
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 09/07/1994)
Ing. Ján Pavličko - člen
Sv. Jakuba 30
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Ing. Ján Pavličko - člen
Sv. Jakuba 30
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Ján Pecuch - člen
Jiráskova 22
Bardejov
Until: 01/17/2002
  (from: 09/21/2001 until: 09/30/2002)
Ing. Ján Pecuch - II. podpredseda
Jiráskova 22
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 04/05/1998)
Ing. Ján Pecuch - podpredseda
Jiráskova 22
Bardejov
  (from: 04/06/1998 until: 10/13/1999)
Ing. Ján Petrik - člen
Jiráskova 20
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Ing. Ján Petrik - člen
Jiráskova 20
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ing. Ján Petrík - člen
Jiráskova 20
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 06/21/2017)
Ing. Jozef Potoma - člen
J. Grešáka 18
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Ing. Jozef Potoma - člen
J. Grešáka 18
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Mgr. Nataša Simková - člen
Sázavského 9
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 09/20/2001)
Ing. Ján Skladaný - člen
A.Svianteka 2
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 08/13/1996)
Eva Šmídová - člen
Moyzesova 2
Bardejov
  (from: 09/21/2001 until: 10/12/2004)
Eva Šmídová - člen
Moyzesova 2
Bardejov
Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Ing. Milan Šoltýs - predseda
L. Novomeského 9
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 01/14/1998)
Anna Švedová - člen
Pod Papierňou 47
Bardejov
  (from: 08/14/1996 until: 10/13/1999)
Anna Švedová - člen
Pod Papierňou 47
Bardejov
  (from: 09/21/2001 until: 10/12/2004)
Anna Švedová - člen
Pod Papierňou 47
Bardejov
Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Anna Švedová - podpredseda
Pod Papierňou 47
Bardejov
  (from: 10/14/1999 until: 09/20/2001)
Ferdinand Vabno - člen
Gorkého 2
Bardejov
  (from: 10/15/1993 until: 08/13/1996)
Tatiana Vantová - člen
Pod papierňou 62
Bardejov
Until: 08/08/2002
  (from: 09/21/2001 until: 09/30/2002)
Tatiana Vantová - predseda
Pod papierňou 62
Bardejov
From: 08/08/2002
  (from: 10/01/2002 until: 10/12/2004)
Tatiana Vantová - predseda
Pod papierňou 62
Bardejov
From: 08/08/2002 Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Miroslav Veselý - člen
Pod papierňou 41
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 06/21/2017)
Miroslav Veselý - člen
Pod papierňou 41
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009
  (from: 06/22/2017 until: 01/31/2020)
Miroslav Veselý - člen
Pod papierňou 41
Bardejov 085 01
From: 07/22/2009 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Ing. Imrich Vigláš - člen
A. Svianteka A7/22
Bardejov
  (from: 09/08/1994 until: 08/13/1996)
Ing. Dušan Zelem - podpredseda
Pod Papierňou 46
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 07/25/2005)
Ing. Dušan Zelem - podpredseda
Pod Papierňou 46
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 12/08/2004
  (from: 07/26/2005 until: 07/25/2005)
Ján Zuščin - člen
L. Svobodu 14
Bardejov
  (from: 09/21/2001 until: 10/12/2004)
Ján Zuščin - člen
L. Svobodu 14
Bardejov
Until: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 10/12/2004)
Acting: 
Za družstvo koná predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/26/2005)
Za družstvo koná predseda alebo iný člen predstavenstva. Pre právne úkony, kde je predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis predsedu a jedného člena predstavenstva.
  (from: 10/15/1993 until: 07/25/2005)
Supervisory board: 
Mgr. Martina Steranková
J. Grešáka 2877/21
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Marta Chovancová
Tehelná 603/13
Giraltovce 087 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Mária Hudáková
A. Svianteka 1645/19
Bardejov 085 01
From: 07/17/2019
  (from: 02/01/2020)
Anna Göblová
Ťačevská 32
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Anna Göblová
Ťačevská 32
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Anna Karaffová
Wolkerova 2
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 11/02/2017)
Anna Karaffová
Wolkerova 2
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/17/2014
  (from: 11/03/2017 until: 11/02/2017)
Vladimír Lenárt
Slovenská 13
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/28/2010)
Vladimír Lenárt
Slovenská 13
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/22/2009
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Vojtech Pataky
Partizánska 22
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 11/02/2017)
Ing. Vojtech Pataky
Partizánska 22
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 10/23/2013
  (from: 11/03/2017 until: 11/02/2017)
Helena Remetová
Jiráskova 21
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Mgr. Martina Steranková
J. Grešáka 2877/21
Bardejov 085 01
From: 07/17/2014 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Marta Chovancová
Tehelná 603/13
Giraltovce 087 01
From: 07/17/2014 Until: 07/16/2019
  (from: 02/01/2020 until: 01/31/2020)
Mgr. Martina Steranková
J. Grešáka 2877/21
Bardejov 085 01
From: 07/17/2014
  (from: 11/03/2017 until: 01/31/2020)
Marta Chovancová
Tehelná 603/13
Giraltovce 087 01
From: 07/17/2014
  (from: 11/03/2017 until: 01/31/2020)
Helena Remetová
Jiráskova 21
Bardejov 085 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/13/2004 until: 01/31/2020)
Registered capital: 
9 958,175663 EUR
  (from: 01/29/2010)
300 000 Sk
  (from: 10/15/1993 until: 01/28/2010)
Basic member contribution: 
99,581757 EUR základný členský vklad
  (from: 01/29/2010)
3 000 Sk základný členský vklad
  (from: 10/15/1993 until: 01/28/2010)
Other legal facts: 
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených členskou schôdzou dňa 24.11.1982 podľa zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1000
  (from: 10/15/1993)
Zmeny v zápise vykonané na základe zápisnice zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.4. 1994.
  (from: 09/08/1994)
Doplnok stanov družstva schválený Zhromaždením delegátov dňa 7.4.1994.
  (from: 05/30/1995)
Zápisnica z ZD dňa 16.5.1996.
  (from: 08/14/1996)
Zmeny stanov družstva, schválené zhromaždením delegátov dňa 1.8.1997.
  (from: 01/15/1998)
Zmeny stanov družstva, schválené dňa 10.12.1998.
  (from: 10/13/1999)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 9.12.1999. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 24.5.2001.
  (from: 09/21/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 27.11.2001.
  (from: 02/01/2002)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 15.6.2011
  (from: 08/25/2011)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person