Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  148/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove
  (from: 07/10/1992 until: 04/29/1997)
Registered seat: 
Kľušov
  (from: 07/10/1992 until: 04/29/1997)
Identification number (IČO): 
00 189 456
  (from: 07/10/1992)
Date of entry: 
05/16/1952
  (from: 07/10/1992)
Date of deletion: 
04/30/1997
  (from: 04/30/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/10/1992)
Objects of the company: 
text v celom znení
  (from: 07/10/1992 until: 03/16/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
stavebná činnosť
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
zámočníctvo
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
výroba a spracovanie mäsa
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Managing board
  (from: 07/10/1992 until: 03/16/1993)
Anna Belejčáková - člen
Pod Papierňou 56
Bardejov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Ing. Vladimír Fedorko - predseda
520
Raslavice
  (from: 07/10/1992 until: 04/29/1997)
Jozef Gambaľ - člen
74
Hervartov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Anna Jurkuvová - člen
157
Kľušov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Ján Mikluščák - člen
103
Šiba
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Tomáš Popják - člen
79
Zlaté
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Vladimír Rybár - člen
220
Richvald
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Ján Šverha - člen
ul. Sv. Jakuba 30
Bardejov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Ján Šverha - podpredseda
  (from: 07/10/1992 until: 03/16/1993)
Andrej Tomko - člen
52
Rešov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Milan Vanta - člen
Wolkerova 8
Bardejov
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Andrej Voľanský - člen
2
Lukavica
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva, alebo preberá záväzky podpisuje okrem predsedu družstva i ďalší člen predstavenstva a ak majú finančnú povahu, tiež ekonóm družstva.
  (from: 07/10/1992 until: 03/16/1993)
Registered capital: 
21 180 000 Sk
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Bardejov so sídlom v Kľušove Sídlo: Kľušov okres Bardejov IČO: 00 189 456 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozhodnutím členskej schôdze družstva zo dňa 25.3.1997, rozdelením na dve družstvá. Majetok, práva a záväzky zrušeného družstva preberajú podľa členskou schôdzou schválených zásad a dohody: - Roľnícke družstvo podielnikov Bardejov so sídlom v Kľušove, okres Bardejov - Agrodružstvo Kľušov so sídlom v Kľušove, okres Bardejov Deň výmazu: 30.4.1997
  (from: 04/30/1997)
Poľnohospodárske družstvo sa riadi stanovami prijatými na členskej schôdzi konanej dňa 14.3.1991 na základe zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 818
  (from: 07/10/1992 until: 04/29/1997)
Družstvo bolo transformované podľa transformačného projetku schváleného valnou hromadou dňa 13.11.1992 v súlade s § 14 zák. 42/92 Zb. o transformácií družstiev.
  (from: 03/17/1993 until: 04/29/1997)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person