Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5197/B

Business name: 
FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o.
  (from: 05/31/1993)
Registered seat: 
Záhradnícka 34
Bratislava 821 08
  (from: 08/20/1997)
Identification number (IČO): 
31 351 948
  (from: 05/31/1993)
Date of entry: 
05/31/1993
  (from: 05/31/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/31/1993)
Objects of the company: 
účtovné, ekonomické a organizačné pora- denstvo
  (from: 05/31/1993)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/31/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/16/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/16/2001)
Partners: 
Ing Peter Králik
Mládežnícka 12
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 10/13/2006)
Contribution of each member: 
Ing Peter Králik
Amount of investment: 6 638,783774 EUR Paid up: 6 638,783774 EUR
  (from: 02/24/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/31/1993)
Ing Peter Králik
Mládežnícka 12
Považská Bystrica
  (from: 04/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 05/31/1993)
Capital: 
6 638,783774 EUR Paid up: 6 638,783774 EUR
  (from: 02/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 8.3.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10682
  (from: 05/31/1993)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1994, ktoré odsúhlasilo prevod obchod- ného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.1994 Stary spis: S.r.o. 10682
  (from: 10/31/1994)
Ďalšie skutočnosti : Uznesenie z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 18.7.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1997. Stary spis: S.r.o. 10682
  (from: 08/20/1997)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19.5.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.1998, v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/26/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2000 Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.2000.
  (from: 01/16/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2006. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.10.2006.
  (from: 10/13/2006)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person