Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1376/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Dagola a. s.
  (from: 02/24/2006)
PPP Projekt, a. s.
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
Registered seat: 
Hlavná 111
Prešov 080 01
  (from: 06/30/2007)
Zvonárska 8
Košice 040 01
  (from: 01/30/2007 until: 06/29/2007)
Hlavná 71
Košice 040 01
  (from: 03/22/2006 until: 01/29/2007)
Šafárikova 34
Prešov 080 01
  (from: 01/16/2002 until: 03/21/2006)
Identification number (IČO): 
36 477 877
  (from: 01/16/2002)
Date of entry: 
01/16/2002
  (from: 01/16/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/16/2002)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/2006)
donášková služba
  (from: 02/24/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2006)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 02/24/2006)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/24/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/24/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/24/2006)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/24/2006)
spracovanie údajov
  (from: 02/24/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/24/2006)
tvorba www stránok
  (from: 02/24/2006)
počítačová grafika, kresličské a grafické práce
  (from: 02/24/2006)
vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja
  (from: 02/24/2006)
vypracovanie rozvojových projektov pre fondy EÚ
  (from: 02/24/2006)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 02/24/2006)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 02/24/2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 02/24/2006)
finančný leasing
  (from: 02/24/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/24/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 02/24/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
  (from: 02/24/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/24/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 02/24/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby okrem služieb pre súd alebo iný orgán verejnej moci
  (from: 02/24/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/16/2002)
Ing. Peter Klinka - predseda predstavenstva
Grešova 14
Prešov 080 01
From: 03/19/2007
  (from: 03/28/2007)
Ing. Stanislav Pecuch - člen predstavenstva
122
Radatice 082 42
From: 03/19/2007
  (from: 03/28/2007)
Ľubica Cichá - člen
Moyzesova 7/A
Prešov 080 01
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Ľubica Cichá - člen
Moyzesova 7/A
Prešov 080 01
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Ľubica Cichá - člen - od 16.1.2002
Magurská 5
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
Darina Kačalová - predseda
Na Brehu 8
Prešov 080 05
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Darina Kačalová - predseda
Na Brehu 8
Prešov 080 05
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Darina Kačalová - predseda - od 16.1.2002
Royova 2
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
JUDr. Martin Saloka - predseda
Alžbetina 16
Košice 040 01
From: 02/13/2006
  (from: 01/30/2007 until: 03/27/2007)
JUDr. Martin Saloka - predseda
Alžbetina 16
Košice 040 01
From: 02/13/2006 Until: 03/19/2007
  (from: 03/28/2007 until: 03/27/2007)
Mgr. Martin Saloka - predseda
Hlavná 71
Košice 040 01
From: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 01/29/2007)
Ing. Kristína Šimková - člen
279
Vyšná Šebastová 080 06
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Ing. Kristína Šimková - člen
279
Vyšná Šebastová 080 06
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Ing. Kristína Šimková - člen - od 16.1.2002
Šrobárova 7
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
Acting in the name of the company: 
Obaja členovia predstavenstva konajú za spoločnosť samostatne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/28/2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje člen predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/24/2006 until: 03/27/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/2002 until: 02/23/2006)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/22/2005)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/22/2005)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
Stockholder: 
Mgr. Martin Saloka
Hlavná 71
Košice 040 01
  (from: 02/24/2006)
Supervisory board: 
JUDr. Michaela Fényesová
Dénešová 4
Košice 040 01
From: 02/13/2006
  (from: 01/30/2007)
Mgr. Monika Mattová
Mirka Nešpora 14
Prešov 080 01
From: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006)
JUDr. Jozef Chmura
Gelnická 77
Košice 040 11
From: 02/13/2006
  (from: 03/28/2007)
Ing. Július Cichý
Moyzesova 7/A
Prešov 080 01
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Ing. Július Cichý
Moyzesova 7/A
Prešov 080 01
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Ing. Július Cichý - od 16.1.2002
Magurská 5
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
Mgr. Michaela Fényesová
Dénešová 4
Košice 040 01
From: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 01/29/2007)
Vladimír Kačala
Na Brehu 8
Prešov 080 05
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Vladimír Kačala
Na Brehu 8
Prešov 080 05
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Vladimír Kačala - od 16.1.2002
Royova 2
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
Ing. Jozef Šimko
279
Vyšná Šebastová 080 06
From: 01/16/2002
  (from: 06/22/2005 until: 02/23/2006)
Ing. Jozef Šimko
279
Vyšná Šebastová 080 06
From: 01/16/2002 Until: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Ing. Jozef Šimko - od 16.1.2002
Šrobárova 7
Prešov
  (from: 01/16/2002 until: 06/21/2005)
JUDr. Jozef Chmura
Banícka 112/6
Žilina - Bytčica 010 09
From: 02/13/2006
  (from: 02/24/2006 until: 03/27/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 540/2001, Nz 551/2001 zo dňa 23.11.2001 spísanej JUDr. Mariánom Petrom, notárom v Prešove podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 01/16/2002)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person