Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  541/S

Business name: 
J.M.Z.V., a.s.
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Registered seat: 
Š. Moyzesa 954/25
Zvolen 960 01
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Identification number (IČO): 
36 033 022
  (from: 10/26/1998)
Date of entry: 
10/26/1998
  (from: 10/26/1998)
Date of deletion: 
02/08/2001
  (from: 02/08/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/26/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Ing. arch. Juraj Lispuch - predseda
Ľ. Štúra 1297/32
Zvolen
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Juliana Lispuchová - člen
Š. Moyzesa 954/25
Zvolen
  (from: 06/15/1999 until: 02/07/2001)
Dušan Ruttkay - člen
B. Nemcovej 20
Sliač
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Ing. arch. Milica Višňovská - podpredseda
Ľ. Štúra 1297/32
Zvolen
  (from: 10/26/1998 until: 06/14/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia prestavenstva Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Capital: 
18 425 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Shares: 
Number of shares: 18
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/04/2000 until: 02/07/2001)
Number of shares: 425
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/2000 until: 02/07/2001)
Number of shares: 18
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/03/2000)
Number of shares: 425
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 02/03/2000)
Supervisory board: 
Ing. arch. Bronislava Hostačná - člen
Gorazova 3
Bratislava
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Juliana Lispuchová - predseda
Š. Moyzesa 954/25
Zvolen
  (from: 10/26/1998 until: 06/14/1999)
Zuzana Ondrušková - člen
Imatra 7
Zvolen
  (from: 06/15/1999 until: 02/07/2001)
Ing. Eva Skřeková - podpredseda
Vansovej 1
Bratislava
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Other legal facts: 
. Na návrh navrhovateľa v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2000 v NZ 146/00, napísanej Mgr. Darinou Beranovou, notárkou so sídlom v Detve, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie v zmysle ustanovenia § 68, odst. 3, písm. e/ Obchod. zák., keď táto splynie s a.s. DEVON, Bystrický rad 75, Zvolen, IČO: 36026034, ktorá sa stane jej právnym nástupcom. V súlade s uvedeným sa spoločnosť dňom 8.2.2001 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 02/08/2001)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zaklada- teľav zmysle ust. §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 10/26/1998 until: 02/07/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 12.05.1999 v členoch orgánov spoločnosti ako aj zmena stanov.
  (from: 06/15/1999 until: 02/07/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia v NZ 276/99 napísanej notárkou JUDr. Darinou Hornáčekovou, Bystrický rad 314/69, Zvolen ako aj zmenu stanov.
  (from: 02/04/2000 until: 02/07/2001)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person