Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10172/T

Business name: 
LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.
  (from: 10/05/1998)
LEOPOLD progress, a.s.
  (from: 08/31/1998 until: 10/04/1998)
LEOPOLD progress, a.s.
  (from: 07/15/1998 until: 08/30/1998)
Progresservis, a.s.
  (from: 03/17/1998 until: 07/14/1998)
Registered seat: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (from: 09/08/2000)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 03/17/1998 until: 09/07/2000)
Identification number (IČO): 
34 127 101
  (from: 03/17/1998)
Date of entry: 
09/11/1995
  (from: 03/17/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/1998)
Objects of the company: 
informačná, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informatiky, organizačného a personálneho rozvoja, marketingu, propagácie, reklamy, Public Relations /vzťahov s verejnosťou/
  (from: 03/17/1998)
vzdelávanie a tréningové programy pre manažérov
  (from: 03/17/1998)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 03/17/1998)
marketingové analýzy a hodnotenia, výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/17/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/17/1998)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 03/17/1998)
prenájom technológií a strojných zariadení, nehnuteľností, nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/15/1998)
výroba octu
  (from: 07/15/1998)
výroba priemyselných krmív
  (from: 07/15/1998)
výroba práškových nápojov
  (from: 07/15/1998)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 07/15/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/15/1998)
výroba priemyselných hnojív v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1998)
výroba organických a anorganických chemických výrobkov
  (from: 09/08/2000)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/10/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/06/2018)
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a poskytovanie základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/17/1998 until: 07/14/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/22/2011 until: 09/05/2018)
činnosť organizačných, personálnych a ekonomických poradov
  (from: 03/17/1998 until: 09/05/2018)
výroba surového liehu
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
výroba liehovín
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
výroba bezvodého liehu
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
rafinácia liehu
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
denaturácia liehu
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
skladovanie liehu
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
spracovanie liehu na ocot
  (from: 08/31/1998 until: 12/16/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/17/2003)
Managing board
  (from: 04/09/2001 until: 12/16/2003)
Managing board
  (from: 11/07/2000 until: 04/08/2001)
Managing board
  (from: 03/17/1998 until: 09/07/2000)
MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/22/2004
  (from: 08/29/2007)
JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 12/22/2004
  (from: 02/03/2018)
RNDr. Rastislav Bakoš - člen predstavenstva
Bzovícka 22
Bratislava 851 07
From: 12/16/2002
  (from: 04/28/2003 until: 12/16/2003)
RNDr. Rastislav Bakoš - podpredseda predstavenstva
Bzovícka 22
Bratislava 851 07
From: 12/16/2002
  (from: 12/17/2003 until: 01/28/2005)
RNDr. Rastislav Bakoš - podpredseda predstavenstva
Bzovícka 22
Bratislava 851 07
From: 12/16/2002 Until: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Viktor Dallemule - člen
Trenčianska 29
Bratislava
  (from: 03/17/1998 until: 09/08/1999)
Viktor Dallemule - člen predstavenstva
Hronská 5149/10
Bratislava - Poddunajské Biskupice
  (from: 09/09/1999 until: 01/20/2000)
Ing. Viktor Devečka , CSc. - člen predstavenstva
MDŽ 7
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 10/05/1998 until: 01/20/2000)
RNDr. Iveta Jakubisová - podpredseda predstaventva
Koperníkova ul. 118
Hlohovec 920 01
  (from: 04/09/2001 until: 04/27/2003)
RNDr. Iveta Jakubisová - podpredseda predstaventva
Koperníkova ul. 118
Hlohovec 920 01
From: 11/19/2002
  (from: 04/28/2003 until: 12/16/2003)
RNDr. Iveta Jakubisová - predseda predstaventva
Koperníkova ul. 118
Hlohovec 920 01
From: 11/19/2002
  (from: 12/17/2003 until: 01/28/2005)
RNDr. Iveta Jakubisová - predseda predstaventva
Koperníkova ul. 118
Hlohovec 920 01
From: 11/19/2002 Until: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Štefan Kuzma - predseda predstavenstva
Halalovka 10
Trenčín 911 01
  (from: 10/05/1998 until: 04/08/2001)
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 12/22/2004
  (from: 06/16/2009 until: 02/02/2018)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 08/28/2007)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 12/22/2004
  (from: 08/29/2007 until: 06/15/2009)
MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 08/28/2007)
Ing. Juraj Patúš - člen predstavenstva
Borová 3177/9
Žilina 010 01
  (from: 01/21/2000 until: 04/08/2001)
Ing. Zdenek Polák - člen predstavenstva
Richterova ul. 1108
Sládkovičovo 925 21
Until: 12/16/2002
  (from: 04/09/2001 until: 04/27/2003)
Miloš Sabol - člen
Mišíkova 18
Bratislava
  (from: 03/17/1998 until: 07/14/1998)
Miloš Sabol - člen predstavenstva
Albrechtova 3104/9
Bratislava 821 03
  (from: 07/15/1998 until: 10/04/1998)
Ing. Peter Smorádek - člen predstavenstva
Račianska 81
Bratislava 823 01
  (from: 01/21/2000 until: 04/08/2001)
Ing. Peter Smorádek - predseda predstavenstva
Račianska 81
Bratislava 823 01
  (from: 04/09/2001 until: 04/27/2003)
Ing. Peter Smorádek - predseda predstavenstva
Račianska 81
Bratislava 823 01
From: 12/16/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 04/28/2003 until: 12/16/2003)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 07/15/1998 until: 10/04/1998)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - predseda predstavenstva
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 03/17/1998 until: 07/14/1998)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/29/2005)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/17/2003 until: 01/28/2005)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
  (from: 04/09/2001 until: 12/16/2003)
V mene spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 11/07/2000 until: 04/08/2001)
V mene spoločnosti koná samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 03/17/1998 until: 09/07/2000)
Capital: 
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 06/16/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 04/27/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/16/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/2003 until: 06/15/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2000 until: 04/27/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/17/1998 until: 01/20/2000)
Stockholder: 
WHYMPER SA
Rue de l'Eau 18
Luxemburg 1449
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 03/21/2018)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Kamas - člen
Veterná 19
Trnava 917 01
From: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014)
Ing. Juraj Slaninka - predseda
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014)
Mgr. Juraj Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/15/2017
  (from: 03/21/2018)
Ing. Lenka Černá - člen
Dolnomajerská 1223/3
Sereď
  (from: 04/21/1998 until: 08/30/1998)
Viktor Dallemule - predseda dozornej rady
Bebravská 16
Bratislava 821 07
From: 12/16/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 04/28/2003 until: 12/16/2003)
Viktor Dallemule - predseda dozornej rady
Hronská 5149/10
Bratislava - Poddunajské Biskupice 821 07
  (from: 01/21/2000 until: 04/27/2003)
Ing. Pavol Galko - člen dozornej rady
Považská ul. č. 5
Nitra - Diely 949 11
From: 09/04/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/28/2005)
Ing. Pavol Galko - člen dozornej rady
Považská ul. č. 5
Nitra - Diely 949 11
From: 09/04/2003 Until: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
PhDr. Juraj Handzo - predseda
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 09/12/2014)
PhDr. Juraj Handzo - predseda
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 12/22/2004 Until: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Mgr. Radovan Horecký - člen
Haburská 41
Bratislava
  (from: 03/17/1998 until: 04/20/1998)
Soňa Hučková - predseda dozornej rady
J. Kráľa 728/5
Senica 905 01
  (from: 10/05/1998 until: 01/20/2000)
Ing. Ján Kasper - člen dozornej rady
Šancová 25
Bratislava 831 04
  (from: 08/31/1998 until: 03/22/1999)
Ing. Jozef Marko - člen dozornej rady
Ľ.Fulu 2495/19
Topoľčany 955 03
  (from: 08/31/1998 until: 04/27/2003)
Ing. Jozef Marko - člen dozornej rady
Ľ. Fullu 2495/19
Topoľčany 955 03
From: 12/16/2002
  (from: 04/28/2003 until: 01/28/2005)
Ing. Jozef Marko - člen dozornej rady
Ľ. Fullu 2495/19
Topoľčany 955 03
From: 12/16/2002 Until: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Miroslav Miretinský - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 12/22/2004
  (from: 08/29/2007 until: 09/12/2014)
Miroslav Miretinský - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 12/22/2004 Until: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
Ing. Miroslav Miretinský - člen
Streďanská 2778/59
Topoľčany 955 01
From: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 08/28/2007)
Ing. Miroslav Papay - člen dozornej rady
Rajecká 16
Bratislava 821 07
  (from: 03/23/1999 until: 04/27/2003)
Ing. Miroslav Papay - člen dozornej rady
Rajecká 16
Bratislava 821 07
From: 12/16/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 04/28/2003 until: 12/16/2003)
Ing. Robert Spišák - predseda dozornej rady
Šafárikova 33
Rožňava 048 01
  (from: 08/31/1998 until: 10/04/1998)
Róbert Tóth - člen
Strojárenská 298/17
Valaská - Piesok 976 43
From: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 09/12/2014)
Róbert Tóth - člen
Strojárenská 298/17
Valaská - Piesok 976 43
From: 12/22/2004 Until: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014 until: 09/12/2014)
JUDr. Ľuboš Valach - člen
Vysoká 4
Bratislava
  (from: 03/17/1998 until: 08/30/1998)
Ingrid Vanková - predseda dozornej rady
Závalie č. 11/A
Hlohovec 920 01
From: 09/04/2003
  (from: 12/17/2003 until: 01/28/2005)
Ingrid Vanková - predseda dozornej rady
Závalie č. 11/A
Hlohovec 920 01
From: 09/04/2003 Until: 12/22/2004
  (from: 01/29/2005 until: 01/28/2005)
Ing. Bystrík Žák - predseda
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 03/17/1998 until: 08/30/1998)
MVDr. Václav Gargulák - člen
Neubuz 146
Neubuz 763 15
Česká republika
From: 08/05/2014 Until: 12/15/2017
  (from: 03/21/2018 until: 03/20/2018)
MVDr. Václav Gargulák - člen
Neubuz 146
Neubuz 763 15
Česká republika
From: 08/05/2014
  (from: 09/13/2014 until: 03/20/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.7.1995 a notárskou zápisnicou zo dňa 28.7.1995 N 143/95, Nz 142/95 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka /zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/. Starý spis: Sa 391 Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.6.1997. Starý spis: Sa 136/N Stary spis: Sa 2293
  (from: 03/17/1998)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia dňa 14.4.1998. Stary spis: Sa 2293
  (from: 04/21/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisniciN 313/98, Nz 312/98 napísanej dňa 25.6.1998 notárom JUDr. Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/15/1998)
Notárska zápisnica N 397/98, Nz 396/98 zo dňa 5.8.1998 a stanovy spoločnosti.
  (from: 08/31/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.8.1998,ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisniciN 397/98, Nz 396/98 napísanej dňa 5.8.1998 notáromJUDr. Floriánovou bola schválená zmena stanov a zmenav dozornej rade. Zmena obchodného mena z LEOPOLD progres a.s. na LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa24.9.1998 na ktorom bola schválená zmena v dozornejrade, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.9.1998 na ktorom bola schválena zmena v predstavenstve, zápisnica z predstavenstva dňa 24.9.1998.
  (from: 10/05/1998)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho VZ zo dňa 18.12.1998.
  (from: 03/23/1999)
Vyhlásenie o zmene nového bydliska Viktora Dallemule zo dňa 23.8.1999.
  (from: 09/09/1999)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 682/99, Nz 681/99.
  (from: 01/21/2000)
Notárska zápisnica N 346/00, Nz 346/00 zo dňa 19.7.2000.
  (from: 09/08/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 05.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 165/2001 , Nz 163/2001.
  (from: 04/09/2001)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 16.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 718/2002, Nz 693/2002.
  (from: 04/28/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person