Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11792/N

Business name: 
EBEKUS, s.r.o.
  (from: 01/11/1999)
Registered seat: 
Burgundská 4
Nitra 949 01
  (from: 02/01/2000)
Identification number (IČO): 
35 758 872
  (from: 01/11/1999)
Date of entry: 
01/11/1999
  (from: 01/11/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/11/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/11/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/11/1999)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 01/11/1999)
výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby
  (from: 02/01/2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/01/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 02/01/2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/01/2000)
staviteľ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/01/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/01/2000)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/05/2014)
počítačové služby
  (from: 09/05/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/05/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/05/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/05/2014)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/05/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/05/2014)
fotografické služby
  (from: 09/05/2014)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/31/2014)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/31/2014)
spracovanie zvukových a video sekvencií a ich členenie do digitálnych médií
  (from: 12/31/2014)
zhotovovanie videozáznamov
  (from: 12/31/2014)
fotokopírovacie práce
  (from: 12/31/2014)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 12/31/2014)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 12/31/2014)
administratívne práce
  (from: 12/31/2014)
návrhy konštrukčných a technologických riešení v oblasti všeobecného strojárstva
  (from: 12/31/2014)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 12/31/2014)
lektorská činnosť
  (from: 12/31/2014)
Partners: 
Ing. Jana Czellerová
Burgundská 4/1059
Nitra-Zobor 949 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Jana Czellerová
Amount of investment: 11 639 EUR Paid up: 11 639 EUR
  (from: 10/02/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/31/2014)
Ing. Rudolf Czeller
Burgundská 4
Nitra
  (from: 02/01/2000)
Ing. Jana Czellerová
Burgundská 4
Nitra
  (from: 02/01/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ-každý samostatne.
  (from: 01/11/1999)
Capital: 
11 639 EUR Paid up: 11 639 EUR
  (from: 12/31/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 1269/98, Nz 1263/98 spísanej dňa 18. 12. 1998 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/11/1999)
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 1541/99, Nz 1520/99 napísanej dňa 22.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 02/01/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2014 o zrušení spoločnosti TECHNICAL DESIGN, s. r.o., so sídlom Betlanovce 63, PSČ 053 15, IČO : 36 578 258 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou EBEKUS, s. r.o., so sídlom Burgundská 4, 949 01 Nitra, IČO: 35 758 872. Zmluva o zlúčení zo dňa 11.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 536/2014, Nz 55550/2014, NCRIs 56389/2014 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou TECHNICAL DESIGN, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou EBEKUS, s. r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť EBEKUS, s.r.o., so sídlom Burgundská 4, 949 01 Nitra, IČO: 35 758 872 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11792/N sa stáva dňom 31.12.2014 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TECHNICAL DESIGN, s.r.o. , so sídlom Betlanovce 63, PSČ 053 15, IČO : 36 578 258 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 24664/V a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 31.12.2014 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (from: 12/31/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TECHNICAL DESIGN, s.r.o.
Betlanovce 63
Betlanovce 053 15
  (from: 12/31/2014)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person