Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  547/S

Business name: 
EGAL, a.s.
  (from: 12/08/1998)
Registered seat: 
M. Rázusa 13
Lučenec 984 01
  (from: 12/08/1998)
Identification number (IČO): 
36 033 669
  (from: 12/08/1998)
Date of entry: 
12/08/1998
  (from: 12/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/08/1998)
Objects of the company: 
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/08/1998)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/08/1998)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 12/08/1998)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 12/08/1998)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 12/08/1998)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 12/08/1998)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/08/1998)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/08/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 12/08/1998)
elektroinštalatérstvo
  (from: 10/19/2000)
obstarávanie prác a dodávok prostredníctvom oprávnenej organizácie, vypracovanie koncepcií, štúdií, oceňovanie
  (from: 10/19/2000)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 08/29/2014)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 08/29/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/08/1998)
Pavel Kaplan - Chairman of the Board of Directors
Hornická 106
Meziboří 435 13
Česká republika
From: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021)
Jaroslav Ďurčenka - člen
Dr. Vodu 2
Lučenec
  (from: 08/10/2001 until: 05/21/2003)
Jaroslav Ďurčenka - člen
J. Fándlyho 3
Lučenec
From: 12/28/2000
  (from: 05/22/2003 until: 02/24/2005)
Jaroslav Ďurčenka - člen
J. Fándlyho 3
Lučenec
From: 12/28/2000 Until: 02/18/2005
  (from: 02/25/2005 until: 02/24/2005)
Ing. Karol Golian - člen
J.Wolkra 438/9
Lučenec
  (from: 12/08/1998 until: 10/18/2000)
Katarína Gondová - člen
Štúrova 13
Lučenec
Until: 12/18/2002
  (from: 08/10/2001 until: 05/21/2003)
Ing. Ivan Škamla - predseda
Rúbanisko II/5
Lučenec
  (from: 12/08/1998 until: 05/21/2003)
Peter Škamla - člen
ul. Maršála Malinovského 2155/2
Lučenec 984 01
From: 02/18/2005
  (from: 02/25/2005 until: 07/19/2006)
Peter Škamla - člen
ul. Maršála Malinovského 2155/2
Lučenec 984 01
From: 02/18/2005 Until: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Ing. Ivan Škamla - predseda
Rúbanisko II/5
Lučenec
From: 12/08/1998
  (from: 05/22/2003 until: 06/12/2014)
Emil Švec - člen
Lučenecká 63
Veľký Krtíš
  (from: 12/08/1998 until: 08/09/2001)
Alica Švecová - člen
Lučenská 63
Veľký Krtíš
  (from: 10/19/2000 until: 08/09/2001)
Ing. Ivan Škamla - predseda
Ulica slnečná 233/9
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 12/08/1998 Until: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ján Vrabec - člen
Mesačná 208/6
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 07/11/2006 Until: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Ivan Škamla - predseda
Ulica slnečná 233/9
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 12/08/1998
  (from: 06/13/2014 until: 06/25/2021)
Ján Vrabec - člen
Mesačná 208/6
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 06/25/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva samostatne a každý z členov predstavenstva vždy spoločne s pred- sedom. Podpisovať za spoločnosťvo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne a každý z členov predstavenstva spoločne len s predsedom predstavenstva.
  (from: 12/08/1998)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 02/24/2010)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 05/10/2007 until: 02/23/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 05/09/2007)
1 000 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 05/21/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 02/24/2010)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk
  (from: 05/10/2007 until: 02/23/2010)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 05/09/2007)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/24/2000 until: 05/21/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 01/23/2000)
Supervisory board: 
Jakub Výleta
U Pivovarské zahrady 690/24
Ústí nad Labem 400 07
Česká republika
From: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021)
Antonín Tomáš Kolár
Marxova 224/22
Ústí nad Labem 400 01
Česká republika
From: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021)
Stanislav Forejt
Obvodová 745/3
Ústí nad Labem 400 07
Česká republika
From: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021)
Ing. Beata Dolnozemská - člen
Železničná 11
Lučenec
Until: 12/18/2002
  (from: 12/08/1998 until: 05/21/2003)
Jaroslav Ďurčenka - predseda
Dr. Vodu 408/2
Lučenec
  (from: 12/08/1998 until: 08/09/2001)
Katarína Gondová - člen
Štúrova 13
Lučenec
From: 12/18/2002
  (from: 05/22/2003 until: 07/19/2006)
Katarína Gondová - člen
Štúrova 13
Lučenec
From: 12/18/2002 Until: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
JUDr. Zuzana Kovalová - člen
ČSA 9
Banská Bystrica
Until: 12/18/2002
  (from: 12/08/1998 until: 05/21/2003)
Janka Pecková - predseda
Mlynské Luhy 40
Bratislava
  (from: 08/10/2001 until: 05/21/2003)
Janka Pecková - predseda
Mlynské Luhy 40
Bratislava
From: 12/28/2000
  (from: 05/22/2003 until: 07/19/2006)
Janka Pecková - predseda
Mlynské Luhy 40
Bratislava
From: 12/28/2000 Until: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Peter Škamla - člen
Nám. Republiky 12
Lučenec
From: 12/18/2002
  (from: 05/22/2003 until: 02/24/2005)
Peter Škamla - člen
Nám. Republiky 12
Lučenec
From: 12/18/2002 Until: 02/18/2005
  (from: 02/25/2005 until: 02/24/2005)
Gizela Princzová
A. Jiráska 11
Lučenec 984 01
From: 02/18/2005 Until: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Gizela Princzová
A. Jiráska 11
Lučenec 984 01
From: 02/18/2005
  (from: 02/25/2005 until: 06/25/2021)
Ing. Darina Vrabcová
Mesačná 208/6
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 07/11/2006 Until: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Darina Vrabcová
Mesačná 208/6
Lučenec - Malá Ves 984 01
From: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 06/25/2021)
Peter Škamla
ul. Maršála Malinovského 2155/2
Lučenec 984 01
From: 07/11/2006 Until: 05/04/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Peter Škamla
ul. Maršála Malinovského 2155/2
Lučenec 984 01
From: 07/11/2006
  (from: 07/20/2006 until: 06/25/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo, rozhodnutím zakladateľov podľa §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
  (from: 12/08/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/24/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.8.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/19/2000)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.12.2000 prijalo zmenu v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti.
  (from: 08/10/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.2002 bolo scháválené nové znenie stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 05/22/2003)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person