Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5417/B

Business name: 
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
  (from: 01/01/2005)
Registered seat: 
Dialničná 2
Senec 903 01
  (from: 03/04/2005)
Identification number (IČO): 
31 354 467
  (from: 07/12/1993)
Date of entry: 
07/12/1993
  (from: 07/12/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/1993)
Objects of the company: 
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 07/12/1993)
zasielateľstvo
  (from: 09/02/1993)
prenájom prepravných a skladacích priestorov (zariadení)
  (from: 09/02/1993)
prenájom zvláštnych dopravných prostriedkov
  (from: 09/02/1993)
poskytovanie služieb spojených so zasielateľstvom
  (from: 09/02/1993)
skladovanie
  (from: 10/10/2000)
vybavovanie colnej agendy
  (from: 10/10/2000)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 10/10/2000)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 06/04/2011)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 6 (šesť)
  (from: 07/13/2012)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úradu v rámci územia Spoločenstva
  (from: 07/13/2012)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 18 (osemnásť)
  (from: 11/13/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2020)
Administratívne služby
  (from: 11/12/2020)
Partners: 
Deutsche Post International B.V.
P. de Coubertinweg 7N
Maastricht 6225XT
Kingdom of the Netherlands
  (from: 01/22/2009)
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Charles de Gaulle Strasse 20
Bonn 531 33
  (from: 01/08/2005)
Contribution of each member: 
Deutsche Post International B.V.
Amount of investment: 17 440 EUR Paid up: 17 440 EUR
  (from: 09/28/2013)
Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH
Amount of investment: 1 742 560 EUR Paid up: 1 742 560 EUR
  (from: 09/28/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/22/2003)
Katarína Nešporová
Astrová 2
Bratislava 821 01
From: 08/11/2011
  (from: 10/20/2011)
Petr Staněk
Slunečná 608
Štěnovice 332 09
Česká republika
From: 10/11/2011
  (from: 11/03/2011)
Peter Benda
Turnianska 5
Bratislava 851 07
From: 04/08/2019
  (from: 05/14/2019)
Jiří Tůma
Žežice 189
Příbram 261 01
Česká republika
From: 10/01/2019
  (from: 11/09/2019)
Gregor Schmassmann
Im oberen Brühl 8
Muttenz 4132
Švajčiarska konfederácia
From: 09/01/2019
  (from: 11/07/2019)
Piotr Okurowski
Husarii 25
Varšava 02-951
Poľská republika
From: 08/15/2020
  (from: 09/22/2020)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 11/11/2015)
Capital: 
1 760 000 EUR Paid up: 1 760 000 EUR
  (from: 09/28/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.3.1993 v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obch. zák. Podľa vyhlásenia správcu vkladu splatili spoločníci základné vklady ku dňu registrácie spoločnosti v celosti. Starý spis: S.r.o. 11140
  (from: 07/12/1993)
Osvedčenie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice napísanou JUDr. Helenou Hrušovskou dňa 22.4.1997 pod č. N 179/97, Nz 173/97. Starý spis: S.r.o. 11140
  (from: 02/16/1998)
Protokol z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.1998.
  (from: 12/07/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.1999.
  (from: 10/06/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 01/11/2000)
Notárska zápisnica N 163/2000, Nz 163/2000 zo dňa 18.7.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou INTERZAS, s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO: 31 360 840, ktorá zaniká bez likvidácie. Zmluva o zlúčení preberajúcej spoločnosti DANZAS spol. s r.o. so zrušenou spoločnosťou INTERZAS, s.r.o. podpísaná dňa 18.7.2000. Všetky práva a povinnosti, známe i neznáme záväzky a pohľadávky i celé imanie zrušenej spoločnosti INTERZAS, s.r.o. prechádzajú na spoločnosť DANZAS spol. s r.o. ku dňu výmazu spoločnosti INTERZAS, s.r.o. z obchodného registra.
  (from: 10/10/2000)
Notárska zápisnica N 638/2003, Nz 65904/2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene Spoločenskej zmluvy, odvolaní všetkých konateľov a prokuristov spoločnosti a voľbe nového konateľa spoločnosti.
  (from: 12/22/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.11.2004. Zánik funkcie konateľa Laurenca Svitoka dňa 1.1.2005. Zmena obchodného mena, pôvodné: DANZAS spol. s r.o.
  (from: 01/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2005.
  (from: 03/04/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2008 a zo dňa 26.11.2008.
  (from: 01/22/2009)
Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 11.08.2011.
  (from: 10/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2011.
  (from: 11/03/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2012
  (from: 07/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012.
  (from: 11/13/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2013.
  (from: 09/28/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2015.
  (from: 11/11/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2016.
  (from: 05/04/2016)
Sale of an enterprise: 
*
Spoločnosť DANZAS spol. s r.o. predala spoločnosti DHL International/Slovakia/, spol. s r.o. časť podniku (vedenú pod názvom Divízia Freight) na základe Zmluvy o predaji časti podniku z 02.11.2004, v znení dodatku č. 1 z 15.12.2004. Predaj časti podniku bol schválený spoločníkmi oboch spoločností dňa 02.11.2004.
  (from: 12/31/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person