Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5420/B

Business name: 
SLOVAKIA THI HU CO., spol. s r.o.
  (from: 07/12/1993 until: 06/23/2016)
Registered seat: 
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 03/04/1996 until: 06/23/2016)
Novohradská 13
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 03/03/1996)
Identification number (IČO): 
31 354 491
  (from: 07/12/1993)
Date of entry: 
07/12/1993
  (from: 07/12/1993)
Person dissolved from: 
16.6.2014
  (from: 06/24/2016)
Date of deletion: 
06/24/2016
  (from: 06/24/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/24/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/12/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/12/1993 until: 06/23/2016)
import, export, reexport
  (from: 07/12/1993 until: 06/23/2016)
Partners: 
Ge Ding Yi
Qing Yang Xin Cun No 234
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
GE DING YI
QING YANG XIN CUN No 234
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 01/14/1997)
Chen Zhen Min
Xie Xu Road 436 Long No 3
SHANG HAI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
CHEN ZHEN MIN
XIE XUROAD 436 LONG No 3
SHANG HAI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 08/01/1996)
Li Jinzhi
No. 234 Quing Yang Xin Cun
WUXI
Čína
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
Mao Jian Hua
Taoyuan er Cun No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
MAO JIAN HUA
TAOYUAN er CUN No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 08/01/1996)
Mao Xufeng
No. 23-7 Taoyuanercun
CHANG ZHOU
Čína
  (from: 06/19/1997 until: 05/26/1998)
Ge Ding Yi
Qing Yang Xin Cun No 234
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Mao Jian Hua
Taoyuan er Cun No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Li Jinzhi
No. 234 Quing Yang Xin Cun
WUXI
Čína
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Mao Xufeng
No. 23-7 Taoyuanercun
CHANG ZHOU
Čína
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Zhou Wei Xiong
No. 6 Dongzhou Cun
Changzhou
Čína
residence in the Slovak Republic :
Fraňa Kráľa 53
Senec
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Contribution of each member: 
GE DING YI
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 01/14/1997)
MAO JIAN HUA
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 08/01/1996)
CHEN ZHEN MIN
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 08/01/1996)
Ge Ding Yi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
Mao Jian Hua
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
Chen Zhen Min
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
Li Jinzhi
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/02/1996 until: 05/26/1998)
Mao Xufeng
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/19/1997 until: 05/26/1998)
Ge Ding Yi
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Mao Jian Hua
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Li Jinzhi
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Mao Xufeng
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Zhou Wei Xiong
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/16/1995 until: 06/23/2016)
Individual managing director
  (from: 07/12/1993 until: 03/15/1995)
GE DING YI
QING YANG XIN CUN No 234
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 07/12/1993 until: 01/14/1997)
Li Jinzhi
No. 234 Quing Yang Xin Cun
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviová 878/39
Bratislava
  (from: 01/15/1997 until: 02/08/1998)
MAO JIAN HUA
TAOYUAN er CUN No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 03/16/1995 until: 01/14/1997)
Mao Jian Hua
Taoyuan er Cun No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 01/15/1997 until: 03/13/2000)
Mao Xufeng
No. 23-7 Taoyuanercun
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 02/09/1998 until: 03/13/2000)
Ge Ding Yi
Qing Yang Xin Cun No 234
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviova 38
Bratislava
  (from: 01/15/1997 until: 06/23/2016)
Mao Jian Hua
Taoyuan er Cun No 33
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Bystrická 32
Pezinok 902 01
  (from: 03/14/2000 until: 06/23/2016)
Li Jinzhi
No. 234 Quing Yang Xin Cun
WUXI
Čína
residence in the Slovak Republic :
Šalviová 878/39
Bratislava
  (from: 02/09/1998 until: 06/23/2016)
Mao Xufeng
No. 23-7 Taoyuanercun
CHANG ZHOU
Čína
residence in the Slovak Republic :
Bystrická 32
Pezinok 902 01
  (from: 03/14/2000 until: 06/23/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/16/1995 until: 06/23/2016)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 07/12/1993 until: 03/15/1995)
Capital: 
250 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
120 000 Sk
  (from: 06/19/1997 until: 05/26/1998)
100 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 06/18/1997)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť SLOVAKIA THI HU CO., spol. s.r.o. sa na základe uznesenia zo dňa 19.08. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06. 2014 vymazáva z obchodného registra.
  (from: 06/24/2016)
Spoločenská zmluva zo dňa 2.4.1993 a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.1993 v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 07/12/1993 until: 06/23/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.2.1996. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 03/04/1996 until: 06/23/2016)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.1996, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 08/02/1996 until: 06/23/2016)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.1997. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 01/15/1997 until: 06/23/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.1997. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 06/19/1997 until: 06/23/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1997. Stary spis: S.r.o. 11146
  (from: 02/09/1998 until: 06/23/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 22.4.1998.
  (from: 05/27/1998 until: 06/23/2016)
Preukaz: povolenie pre cudzinca MC 196680 - Mao Jian Hua a MC 196681 Mao Xufeng.
  (from: 03/14/2000 until: 06/23/2016)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person