Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9162/V

Business name: 
BAKOSI - KORPA, s.r.o.
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Registered seat: 
č.387
Drienovec
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Identification number (IČO): 
36 171 581
  (from: 03/25/1997)
Date of entry: 
03/25/1997
  (from: 03/25/1997)
Date of deletion: 
04/12/2007
  (from: 04/12/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/25/1997)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 04/11/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/11/2001
  (from: 05/24/2001)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Jozef Kapa
Fábryho č. 1
Košice
  (from: 05/24/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 9162/V pri: Obchodné meno: BAKOSI - KORPA, s.r.o. Sídlo: Drienovec č. 387 IČO: 36 171 581 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 7K 84/01-232 zo dňa 30.11.2006 (právoplatnosť nadobudlo dňa 6.1.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu BAKOSI - KORPA, s.r.o. po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po skončení konkurzného konania nezostal v spoločnosti žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 04/12/2007)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person