Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9162/V

Business name: 
BAKOSI - KORPA, s.r.o.
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Registered seat: 
č.387
Drienovec
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Identification number (IČO): 
36 171 581
  (from: 03/25/1997)
Date of entry: 
03/25/1997
  (from: 03/25/1997)
Date of deletion: 
04/12/2007
  (from: 04/12/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/25/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, poľnohospodárskymi výrobkami, zariadeniami a strojmi, kozmetickými výrobkami, textilom, odevami, obuvou, elektrotechnickými výrobkami, výpočtovou technikou a automobilmi, plastovými oknami, dverami, roletami
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
maloobchod s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, kozmetickými výrobkami, textilom, odevami, obuvou
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
maloobchod s poľnohospodárskymi výrobkami, zariadeniami a strojmi
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
maloobchod s elektrotechnickými výrobkami, výpočtovou technikou a automobilmi, plastovými oknami, drevenými oknami, dverami, roletami
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb-reklamné činnosti
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
prenájom a požičiavanie tovaru
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
výroba plastových okien, dverí, roliet, osadzovanie izolačného lepeného dvojskla
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
montáž plastových okien, dverí roliet a montáž drevených okien
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadeniach)
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
prevádzkovanie ubytovacích zariadení
  (from: 02/16/1999 until: 04/11/2007)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 02/16/1999 until: 04/11/2007)
Partners: 
Ladislav Korpa
Štefánikova 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/25/1997 until: 08/09/1998)
Ladislav Korpa
Štefánikova 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 04/11/2007)
Contribution of each member: 
Ladislav Korpa
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 08/09/1998)
Ladislav Korpa
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 04/11/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Ladislav Korpa
Štefánikova 3
Košice
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 04/11/2007)
100 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 08/09/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/11/2001
  (from: 05/24/2001)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Jozef Kapa
Fábryho č. 1
Košice
  (from: 05/24/2001)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 9162/V pri: Obchodné meno: BAKOSI - KORPA, s.r.o. Sídlo: Drienovec č. 387 IČO: 36 171 581 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 7K 84/01-232 zo dňa 30.11.2006 (právoplatnosť nadobudlo dňa 6.1.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu BAKOSI - KORPA, s.r.o. po splnení rozvrhového uznesenia, nakoľko po skončení konkurzného konania nezostal v spoločnosti žiaden majetok (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 04/12/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 10/97, Nz 10/97 zo dňa 27.1.1997 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/25/1997 until: 04/11/2007)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 205/98, Nz 188/98 zo dňa 10.7.1998. Zakl. listina je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/10/1998 until: 04/11/2007)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 23.11.1998.
  (from: 02/16/1999 until: 04/11/2007)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 7K 84/01 zo dňa 11.5.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka BAKOSI-KORPA , s.r.o. so sídlom Drienovec č. 387, IČO: 36 171 581 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Ing. Jozef Kapa, Fábryho č. 1, Košice.
  (from: 05/24/2001 until: 04/11/2007)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person