Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5494/B

Business name: 
Slovenská poľovná spoločnosť, s.r.o.
  (from: 02/06/2008)
Registered seat: 
Rožňavská 2
Bratislava 821 01
  (from: 09/09/2009)
Identification number (IČO): 
31 355 366
  (from: 07/23/1993)
Date of entry: 
07/23/1993
  (from: 07/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/23/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/23/1993)
výkon práva poľovníctva
  (from: 02/06/2008)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/17/2008)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 09/17/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/17/2008)
spracovanie kože
  (from: 09/17/2008)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 09/17/2008)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 09/17/2008)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 09/17/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/17/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/17/2008)
požičiavanie osobných motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 09/17/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/17/2008)
skladovanie
  (from: 09/17/2008)
administratívne služby
  (from: 09/17/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  (from: 09/17/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/17/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/17/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/17/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/17/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/17/2008)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/25/2009)
vykonávanie vedeckej činnosti v odbore poľovníctva, v oblasti výskumu zdravotného stavu poľovnej zveri, výskum a vývoj v špecifickej oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/15/2016)
Partners: 
Ján Vaverčák
Hutnícka 963/25
Bratislava 841 10
Slovak Republic
  (from: 11/15/2016)
Ing. Natália Vaverčák , PhD.
Hutnícka 963/25
Bratislava 841 10
Slovak Republic
  (from: 11/15/2016)
Contribution of each member: 
Ján Vaverčák
Amount of investment: 3 983 EUR Paid up: 3 983 EUR
  (from: 11/15/2016)
Ing. Natália Vaverčák , PhD.
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 11/15/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/23/1993)
Ján Vaverčák
Hutnícka 963/25
Bratislava 841 10
From: 03/28/2006
  (from: 09/09/2009)
Ing. Natália Vaverčák , PhD.
Hutnícka 963/25
Bratislava 841 10
From: 11/10/2016
  (from: 11/15/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti každý samostatne.
  (from: 07/23/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/25/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.11.1992 a jej dodatkom zo dňa 19. 4. 1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchod. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11302
  (from: 07/23/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.8.1995. Stary spis: S.r.o. 11302
  (from: 10/25/1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20. 9. 1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve zo dňa 11. 11. 1996. Stary spis: S.r.o. 11302
  (from: 02/20/1997)
Dodatok č. 4 zo dňa 23.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/21/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2001. Dodatok č. 1/2001 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2001.
  (from: 12/17/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.1.2008. Zmena obchodného mena, pôvodné - Slovenská dopravná spoločnosť, spol. s r.o.
  (from: 02/06/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2008.
  (from: 09/17/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.4.2009.
  (from: 04/25/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.8.2009.
  (from: 09/09/2009)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person